Informacje o uaktualnieniu systemu OS X Lion do wersji 10.7.5

Dowiedz się na temat uaktualnienia systemu OS X Lion do wersji 10.7.5.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Uaktualnienie systemu OS X Lion do wersji 10.7.5 jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu OS X Lion i zawiera ogólne poprawki systemu operacyjnego zwiększające stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Mac.

Uaktualnianie systemu

Przed instalacją należy utworzyć kopię zapasową systemu, na przykład przy użyciu programu Time Machine.

Po rozpoczęciu uaktualniania systemu nie wolno przerywać procesu instalacji. Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu operacyjnego w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów. Należy wybrać polecenie Uaktualnienia z menu Apple (), aby automatycznie wyszukać w Internecie najnowsze oprogramowanie firmy Apple, w tym to uaktualnienie.

Może zostać wyświetlona lista innych uaktualnień oprogramowania dla komputera, które należy zainstalować. Rozmiar plików uaktualnień może być różny dla poszczególnych komputerów, jeśli uaktualnienia są instalowane przy użyciu narzędzia Uaktualnienia oprogramowania. Ponadto niektóre uaktualnienia należy zainstalować przed innymi, dlatego narzędzie Uaktualnienia oprogramowania należy uruchamiać tak długo, aż zostanie wyświetlony komunikat „Oprogramowanie jest aktualne”.

Instalator uaktualnienia można pobrać ręcznie. Jest to przydatna opcja, dzięki której do uaktualnienia wielu komputerów wystarczy jednokrotne pobranie uaktualnienia. Odpowiednie wersje instalatorów autonomicznych są dostępne w witrynie materiałów do pobrania firmy Apple.

Więcej informacji

Uaktualnienie systemu OS X Lion do wersji 10.7.5 obejmuje funkcję zabezpieczeń Gatekeeper, która pozwala chronić komputer Mac przed złośliwym oprogramowaniem.

To uaktualnienie zawiera także następujące poprawki:

 • Rozwiązanie problemu, w wyniku którego kolejność ikon w Launchpadzie zostaje zmieniona po ponownym uruchomieniu komputera.
 • Zwiększenie niezawodności sieci Wi-Fi w przypadku komputera iMac (koniec 2009 r. lub nowszy).
 • Rozwiązanie problemu z użyciem funkcji Spotlight w celu wyszukiwania na serwerze SMB.
 • Poprawienie zgodności podczas łączenia z serwerami usługi Active Directory.
 • Rozwiązanie problemu z odtwarzaniem dźwięku, kiedy MacBook Air (połowa 2012 r.) jest podłączony do monitora Thunderbolt.
 • Ulepszenie operacji uaktualniania haseł i rekordów DNS przez klientów usługi Active Directory.
 • Prawidłowe uaktualnianie pęku kluczy podczas zmiany hasła 802.1X.
 • Rozwiązanie problemu, który mógł powodować wyświetlanie czarnych pól wprowadzania tekstu w niektórych aplikacjach.
 • Zachowanie zdarzeń programu iCal podczas migracji do programu Microsoft Exchange Server 2010.
 • Egzekwowanie zarządzanych preferencji na podstawie głównej grupy użytkownika.
 • Rozwiązanie problemu z uzyskiwaniem dostępu do bezpiecznych witryn internetowych podczas korzystania z internetowego serwera proxy.
 • Poprawienie zgodności z tokenem RSA używanym do uwierzytelniania w sieciach 802.1X.
 • Poprawienie zgodności z uwierzytelnianiem Centrify DirectControl.
 • Włączenie automatycznego logowania na konto sieciowej usługi informacyjnej.
 • Obsługa adresów e-mail @icloud.com.
 • Rozwiązanie problemu z obrazem po podłączeniu pewnych projektorów VGA do niektórych notebooków Apple.

Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w tym uaktualnieniu można znaleźć w tej witrynie.


Uaktualnienie uzupełniające systemu Mac OS X 10.7.5

Uaktualnienie uzupełniające systemu Mac OS X 10.7.5 zawiera następujące poprawki:

 • Rozwiązanie problemu powodującego długi czas wykonywania kopii zapasowych programu Time Machine.
 • Rozwiązanie problemu uniemożliwiającego otwieranie pewnych aplikacji podpisanych przy użyciu identyfikatora Developer ID.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: