Bezpieczne otwieranie aplikacji na komputerze Mac

System macOS zawiera technologię o nazwie Gatekeeper, która ma zapewnić uruchamianie na komputerze Mac jedynie zaufanego oprogramowania.

Najbezpieczniejszym miejscem do pobierania aplikacji na komputer Mac jest sklep App Store. Firma Apple sprawdza każdą aplikację w sklepie App Store przed jej zaakceptowaniem i podpisuje ją, aby mieć pewność, że nie została zmodyfikowana. W razie jakiegokolwiek problemu z aplikacją Apple może szybko usunąć ją ze sklepu.

Jeśli pobierzesz i zainstalujesz aplikacje pobrane z Internetu lub bezpośrednio od dewelopera, system macOS nadal będzie chronił Twój komputer Mac. Podczas instalowania na komputerze Mac aplikacji, wtyczek i pakietów instalacyjnych spoza sklepu App Store system macOS sprawdza identyfikator Developer ID oraz status poświadczeń, aby upewnić się, że oprogramowanie pochodzi od zidentyfikowanego dewelopera i nie zostało zmienione. System macOS Mojave pozwala deweloperom uzyskać poświadczenie zaufanej aplikacji wydawane przez firmę Apple, które stanowi dowód na to, że aplikacja została przesłana do Apple i przeszła kontrolę bezpieczeństwa, zanim została rozprowadzona. 

Wyświetlanie ustawień zabezpieczeń aplikacji na komputerze Mac

Domyślnie preferencje dotyczące bezpieczeństwa i prywatności komputera Mac są ustawione tak, aby zezwalać na dostęp aplikacjom pobranym ze sklepu App Store i od zidentyfikowanych deweloperów. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, możesz zezwolić na dostęp tylko aplikacjom ze sklepu App Store.

W Preferencjach systemowych kliknij opcję Ochrona i prywatność, a następnie kliknij opcję Ogólne. Kliknij ikonę kłódki i wpisz hasło, aby wprowadzić zmiany. Pod nagłówkiem „Dopuszczaj aplikacje pobrane z” wybierz opcję App Store.


Otwieranie aplikacji podpisanej przez dewelopera lub poświadczonej

Jeśli Twój komputer Mac dopuszcza aplikacje pobrane ze sklepu App Store i od zidentyfikowanych deweloperów, przy pierwszym uruchomieniu aplikacji pochodzącej od zidentyfikowanego dewelopera komputer Mac zapyta, czy na pewno chcesz ją otworzyć. 

Jeśli aplikacja ma poświadczenie zaufania wydane przez firmę Apple, oznacza to, że przeszła kontrolę bezpieczeństwa:

Aplikacje, które nie mają poświadczeń zaufania, są oznaczone żółtą ikoną ostrzegawczą:


Jeśli widzisz komunikat ostrzegawczy i nie możesz zainstalować aplikacji

Jeśli Twój komputer Mac dopuszcza wyłącznie aplikacje pobrane ze sklepu App Store, a próbujesz zainstalować aplikację pobraną z innego źródła, komputer Mac wyświetli komunikat informujący o tym, że ta aplikacja nie pochodzi ze sklepu App Store.

Jeśli Twój komputer Mac dopuszcza zarówno aplikacje pobrane ze sklepu App Store, jak i od zidentyfikowanych deweloperów, a próbujesz zainstalować aplikację, która nie jest zatwierdzona przez zidentyfikowanego dewelopera firmy Apple, również pojawi się ostrzeżenie.

Te komunikaty nie muszą oznaczać, że coś jest nie tak z aplikacją. Niektóre aplikacje mogły na przykład zostać napisane przed wprowadzeniem rejestracji identyfikatorów Developer ID. Jeśli widzisz ostrzeżenie, oznacza to, że aplikacja nie została podpisana przez dewelopera. System macOS nie może sprawdzić, czy po udostępnieniu aplikacja została zmodyfikowana lub uszkodzona.

Możesz wyszukać nowszą wersję aplikacji w sklepie App Store lub znaleźć podobną aplikację.


Jeśli system macOS wykryje złośliwą aplikację

Jeśli system macOS wykryje problem z aplikacją — na przykład złośliwą zawartość lub zmiany wprowadzone po dokonanej weryfikacji — powiadomi Cię, gdy spróbujesz ją otworzyć i poprosi o przeniesienie jej do kosza. 


Instalowanie aplikacji od niezidentyfikowanego dewelopera

Jeśli masz pewność, że aplikacja, którą chcesz zainstalować, pochodzi z wiarygodnego źródła i nie została zmodyfikowana, możesz tymczasowo zastąpić ustawienia zabezpieczeń komputera Mac i ją otworzyć.

W Finderze kliknij aplikację, trzymając naciśnięty klawisz Control, z menu wybierz pozycję Otwórz, a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij opcję Otwórz. Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę i hasło administratora. 

Aplikacja jest teraz zachowana jako wyjątek w ustawieniach zabezpieczeń. Możesz ją otworzyć w przyszłości, klikając ją dwukrotnie — tak jak każdą inną autoryzowaną aplikację.

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: