Nawiązywanie połączenia z Internetem za pomocą modemu kablowego, cyfrowej linii abonenckiej (DSL) lub lokalnej sieci Ethernet (LAN) w systemie Mac OS X 10.6 bądź nowszym

W tym artykule opisano sposób łączenia się z Internetem za pośrednictwem modemu kablowego, cyfrowej linii abonenckiej (DSL) lub lokalnej sieci Ethernet (LAN) w systemie Mac OS X 10.6 bądź nowszym.

Dowiedz się, jak skonfigurować preferencje sieciowe wbudowanego portu Ethernet, aby połączyć się z Internetem za pośrednictwem modemu kablowego, cyfrowej linii abonenckiej (DSL) lub lokalnej sieci Ethernet (LAN).

Uwagi

Pomoc w nawiązywaniu połączenia w systemie Mac OS X 10.5 lub starszym można znaleźć w tym artykule.

Nawiązywanie połączenia za pomocą modemu kablowego, cyfrowej linii abonenckiej lub sieci LAN

 1. Uzyskaj następujące informacje od dostawcy Internetu lub administratora sieci:
  • Adresy serwerów DNS.
  • Czy ma być stosowany protokół DHCP, czy adres IP jest konfigurowany ręcznie? (Na potrzeby kroku 7 poniżej).

  W przypadku konfigurowania ręcznego:
  • Adres IP
  • Adres routera
  • Maska podsieci

  Wskazówka: w przypadku stosowania protokołu DHCP adresy DNS są zwykle automatycznie dostarczane przez dostawcę Internetu lub sieć lokalną.
   
 2. Z menu Apple () wybierz polecenie Preferencje systemowe.
 3. Z menu Widok wybierz polecenie Sieć.
 4. Odblokuj ekran (w razie potrzeby), a następnie wybierz interfejs Ethernet. 
 5. Kliknij przycisk Zaawansowane
 6. W razie potrzeby kliknij kartę TCP/IP.
 7. Z menu podręcznego Konfiguruj wybierz opcję Ręcznie lub Używając DHCP, zgodnie z instrukcjami uzyskanymi w kroku 1 od dostawcy Internetu.
 8. Wprowadź w odpowiednie pola pozostałe informacje uzyskane w kroku 1. Uwaga: o ile dostawca Internetu nie zalecił inaczej, pola ID klienta DHCP i Domeny przeszukiwania można zignorować.
 9. Kliknij przycisk Zastosuj teraz.
 10. Otwórz przeglądarkę internetową lub inną aplikację korzystającą z protokołu TCP/IP, aby przetestować połączenie z Internetem.


Dodatkowe czynności dla stacji bazowej AirPort

 1. Po tym, jak komputer pomyślnie nawiąże połączenie z Internetem, fizycznie podłącz stację bazową do sieci.
 2. Odłącz na kilka sekund kabel zasilający modemu DSL lub modemu kablowego, a następnie podłącz go ponownie.
 3. Przy użyciu Narzędzia AirPort (dostępnego w katalogu /Programy/Narzędzia/) skopiuj ustawienia komputera do stacji bazowej.
Data publikacji: