Informacje o Uaktualnieniu zabezpieczeń 2012-003 dla systemu Leopard

W tym dokumencie opisano Uaktualnienie zabezpieczeń 2012-003 dla systemu Leopard.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.
 

Uaktualnienie zabezpieczeń 2012-003 dla systemu Leopard

  • Wtyczki internetowe

    Dostępne dla: system Mac OS X od wersji 10.5 do wersji 10.5.8 (Intel)

    Działanie: nieaktualne wersje odtwarzacza Adobe Flash Player zostaną wyłączone.

    Opis: to uaktualnienie wyłącza odtwarzacz Adobe Flash Player, jeśli jego wersja jest starsza niż 10.1.102.64, przenosząc jego pliki do nowego katalogu. To uaktualnienie oferuje opcję umożliwiającą zainstalowanie uaktualnionej wersji odtwarzacza Flash Player z witryny internetowej firmy Adobe.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: