OS X: porty i hosty używane przez funkcję odzyskiwania systemu OS X

Dowiedz się na temat portów i hostów używanych przez funkcję odzyskiwania systemu OS X.

Funkcja odzyskiwania systemu OS X wymaga dostępu do określonych serwerów internetowych.

Aby ponownie zainstalować system OS X za pomocą funkcji odzyskiwania systemu OS X lub funkcji odzyskiwania systemu Lion przez Internet, należy mieć aktywne połączenie internetowe. Jeśli komputer znajduje się za zaporą lub zewnętrznym serwerem proxy, administrator sieci musi udostępnić rozpoznawanie następujących hostów w systemie DNS i umożliwić nawiązanie z nimi połączeń przez porty 80 (HTTP) oraz 443 (HTTPS):

osrecovery.apple.com
oscdn.apple.com

Uwaga: poszczególne nazwy hostów mogą wskazywać inne adresy IP przy każdym użyciu.

Więcej informacji

Funkcja odzyskiwania systemu OS X wysyła do firmy Apple informacje identyfikujące model sprzętowy komputera w celu zainstalowania właściwego systemu operacyjnego. Nie są wysyłane żadne informacje pozwalające zidentyfikować użytkownika.

Data publikacji: