Informacje o Uaktualnieniu zabezpieczeń zawierającym narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania Flashback

W tym dokumencie opisano Uaktualnienie zabezpieczeń zawierające narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania Flashback.

Uaktualnienie zabezpieczeń zawierające narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania Flashback można pobrać i zainstalować przy użyciu preferencji funkcji Uaktualnienia oprogramowania albo z witryny materiałów do pobrania firmy Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.
 

Uaktualnienie zabezpieczeń zawierające narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania Flashback

  • Usuwanie złośliwego oprogramowania

    Dostępne dla: system Mac OS X od wersji 10.5 do wersji 10.5.8

    Działanie: zostanie uruchomione narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania Flashback.

    Opis: to uaktualnienie powoduje uruchomienie narzędzia do usuwania złośliwego oprogramowania, które usunie najczęściej występujące warianty złośliwego oprogramowania Flashback. W przypadku znalezienia złośliwego oprogramowania Flashback zostanie wyświetlone okno dialogowe w celu powiadomienia użytkownika o usunięciu złośliwego oprogramowania. Jeśli złośliwe oprogramowanie nie zostanie znalezione, nie będzie przedstawiane żadne powiadomienie dla użytkownika.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: