Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu oprogramowania iOS 5.1.1

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu oprogramowania iOS 5.1.1.

Uaktualnienie oprogramowania iOS 5.1.1 można pobrać i zainstalować przy użyciu programu iTunes.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie oprogramowania iOS 5.1.1

 • Safari

  Dostępne dla: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3. generacji lub nowszy), iPad, iPad 2

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana witryna internetowa może zastąpić adres na pasku lokalizacji.

  Opis: w przeglądarce Safari występował błąd umożliwiający fałszowanie adresów URL. Dzięki temu złośliwa witryna internetowa mogła skierować użytkownika do fałszywej witryny, której domena wyglądała na prawdziwą. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedur obsługi adresów URL. Ten problem nie występuje na komputerach z systemem OS X.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-0674: David Vieira-Kurz z organizacji MajorSecurity (majorsecurity.net)

 • WebKit

  Dostępne dla: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3. generacji lub nowszy), iPad, iPad 2

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może spowodować atak XSS (cross-site scripting).

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało wiele błędów związanych z atakami XSS.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-3046: Sergey Glazunov pracujący w ramach konkursu Pwnium firmy Google.

  CVE-2011-3056: Sergey Glazunov

 • WebKit

  Dostępne dla: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPod touch (3. generacji lub nowszy), iPad, iPad 2

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występował błąd, który mógł spowodować uszkodzenie zawartości pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-0672: Adam Barth i Abhishek Arya z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: