Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie QuickTime 7.7.2

Dowiedz się o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie QuickTime 7.7.2.

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w programie QuickTime 7.7.2.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.
 

QuickTime 7.7.2

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: mechanizm obsługi plików TeXML w programie QuickTime zawiera szereg błędów powodujących przepełnienie stosu. Te problemy nie występują na komputerach z systemem OS X

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-0663: Alexander Gavrun pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi ścieżek tekstowych programu QuickTime istnieje błąd powodujący przepełnienie bufora sterty. Ten problem nie występuje na komputerach z systemem OS X

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-0664: Alexander Gavrun pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi plików filmowych zakodowanych w formacie H.264 występuje błąd powodujący przepełnienie bufora sterty.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-0665: Luigi Auriemma pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: otwarcie złośliwie spreparowanego pliku zakodowanego w formacie MP4 może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi plików zakodowanych w formacie MP4 występuje błąd niezainicjowanego dostępu do pamięci. W przypadku systemu OS X Lion ten problem został rozwiązany w wersji OS X Lion 10.7.3. W przypadku systemu OS X 10.6 ten problem został rozwiązany w Uaktualnieniu zabezpieczeń 2012-001.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-3458: Luigi Auriemma i użytkownik pa_kt pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi atomów rdrf w plikach filmów programu QuickTime występuje błąd powodujący przepełnienie buforu o jeden. W przypadku systemu OS X Lion ten problem został rozwiązany w wersji OS X Lion 10.7.3. W przypadku systemu OS X 10.6 ten problem został rozwiązany w Uaktualnieniu zabezpieczeń 2012-001.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-3459: Luigi Auriemma pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku filmu podczas pobierania progresywnego może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi tabel próbek audio istnieje błąd powodujący przepełnienie buforu. W przypadku systemu OS X Lion ten problem został rozwiązany w wersji OS X Lion 10.7.4. W przypadku systemu OS X 10.6 ten problem został rozwiązany w Uaktualnieniu zabezpieczeń 2012-002.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-0658: Luigi Auriemma pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP.

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku MPEG może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi plików MPEG występuje przepełnienie całkowitoliczbowe. W przypadku systemu OS X Lion ten problem został rozwiązany w wersji OS X Lion 10.7.4. W przypadku systemu OS X 10.6 ten problem został rozwiązany w Uaktualnieniu zabezpieczeń 2012-002.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-0659: anonimowy badacz pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP.

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do nieoczekiwanego zakończenia działania aplikacji lub wykonania dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi obiektów QTMovie przez wtyczkę QuickTime istnieje błąd powodujący przepełnienie bufora. Ten problem nie występuje na komputerach z systemem OS X

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-0666: Użytkownik CHkr_D591 pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: przetworzenie złośliwie spreparowanego obrazu PNG może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania programu lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi plików PNG występuje błąd powodujący przepełnienie buforu. W przypadku systemu OS X Lion ten problem został rozwiązany w wersji OS X Lion 10.7.3. W przypadku systemu OS X 10.6 ten problem został rozwiązany w Uaktualnieniu zabezpieczeń 2012-001.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-3460: Luigi Auriemma pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku filmu w formacie QTVR może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania programu lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: procedury obsługi plików filmowych QTVR zawierają błąd dotyczący stanu podpisu. Ten problem nie występuje na komputerach z systemem OS X

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-0667: Alin Rad Pop pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi plików filmów zakodowanych w formacie JPEG2000 występuje błąd dotyczący użycia po zwolnieniu. Ten problem nie występuje na komputerach z systemami starszymi niż OS X Lion. W systemie OS X Lion ten problem rozwiązano w wersji OS X Lion 10.7.4.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-0661: Damian Put pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP.

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi plików filmów zakodowanych w formacie RLE występuje przepełnienie buforu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-0668: Luigi Auriemma pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP.

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi plików filmów zakodowanych w formacie Sorenson przez program QuickTime istnieje błąd powodujący przepełnienie buforu. Ten problem nie występuje na komputerach z systemem OS X

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-0669: Damian Put pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku z filmem może spowodować nieoczekiwane zamknięcie aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi atomów sean przez program QuickTime występuje przepełnienie całkowitoliczbowe.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-0670: Tom Gallagher (Microsoft) i Paul Bates (Microsoft) pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy HP

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku PICT może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi plików PICT występuje błąd powodujący uszkodzenie zawartości pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-0671: Rodrigo Rubira Branco (twitter.com/bsdaemon) z firmy Qualys Vulnerability & Malware Research Labs (VMRL)

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: otwarcie pliku ze złośliwie spreparowaną ścieżką może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi ścieżek plików przez program QuickTime istnieje błąd powodujący przepełnienie bufora. Ten problem nie występuje na komputerach z systemem OS X

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-0265: Tielei Wang z organizacji Georgia Tech Information Security Center w ramach programu Secunia SVCRP

 • QuickTime

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku MPEG może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurach obsługi strumieni audio w plikach filmów MPEG przez program QuickTime występuje niedomiar całkowitoliczbowy.

  Identyfikator CVE

  CVE-2012-0660: Justin Kim z firmy Microsoft i dział Microsoft Vulnerability Research (MSVR)

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: