Przenoszenie pakietu danych komórkowych na innego iPada

Po kupieniu nowego iPada (Wi-Fi + Cellular) można przenieść na niego pakiet danych komórkowych używany na poprzednim iPadzie. 

Najpierw sprawdź, jakie karty SIM są używane w urządzeniach — zarówno w poprzednim, jak i nowym iPadzie. Następnie przejdź do odpowiedniej części poniżej.

Przenoszenie między iPadami z wbudowaną kartą Apple SIM

Następujące modele iPada mają wbudowaną kartę Apple SIM1:

 • iPad Pro 12,9 cala (2. generacji) Wi-Fi + Cellular
 • iPad Pro 10,5 cala Wi-Fi + Cellular
 • iPad Pro 9,7 cala Wi-Fi + Cellular

Jeśli w pakiecie w poprzednim iPadzie jest używana karta nano-SIM, wykonaj te czynności. Jeśli oba iPady — poprzedni i nowy — zawierają wbudowaną kartę Apple SIM, wykonaj następujące czynności:

 1. Na nowym iPadzie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dane sieci komórkowej > Skonfiguruj dane sieci komórkowej.
 2. Jeśli obok nazwy operatora, którego chcesz użyć, jest wyświetlany przycisk Przenieś, stuknij go. Następnie wykonaj instrukcje, aby przenieść pakiet. Może być konieczne odczekanie kilku minut, aby aktywacja została ukończona.
 3. Jeśli nie widzisz przycisku Przenieś lub nie możesz przenieść pakietu, może być konieczne skontaktowanie się z operatorem.2

Przenoszenie między iPadami z kartami SIM

Sposób przenoszenia pakietu zależy od kart SIM użytych w obu iPadach. 

Jeśli karty SIM w obu iPadach są tego samego rozmiaru

Jeśli w obu urządzeniach są używane karty nano-SIM albo w obu urządzeniach są używane karty micro-SIM, wykonaj następujące czynności:

 1. Wyłącz oba urządzenia: naciśnij przycisk Usypianie/Budzenie i przytrzymaj go, aż pojawi się czerwony suwak. Przeciągnij ten suwak.
 2. Za pomocą narzędzia do wyjmowania karty SIM dostarczonego z iPadem otwórz kieszeń na kartę SIM w starym iPadzie.
 3. Otwórz kieszeń na kartę SIM w nowym iPadzie. Jeśli w kieszeni znajduje się karta SIM, wyjmij ją.
 4. Włóż kartę SIM ze starego iPada do kieszeni na kartę SIM w nowym iPadzie.
 5. Zamknij kieszeń do końca, ustawiając ją w takiej samej orientacji jak przy wyjmowaniu. (Można to zrobić tylko w jeden sposób).
 6. Włącz oba urządzenia.

Ukończenie aktywacji może potrwać kilka minut.

Jeśli potrzebujesz pomocy z przenoszeniem pakietu lub korzystasz z konta firmowego albo abonamentowego, może być konieczne skontaktowanie się z operatorem.2

Jeśli w jednym iPadzie jest używana karta micro-SIM, a w drugim — karta nano-SIM

 1. Skontaktuj się z operatorem2, aby uzyskać nową kartę nano-SIM do nowego iPada.
 2. Wyłącz oba urządzenia: naciśnij przycisk Usypianie/Budzenie i przytrzymaj go, aż pojawi się czerwony suwak. Przeciągnij ten suwak.
 3. Za pomocą narzędzia do wyjmowania karty SIM dostarczonego z iPadem otwórz kieszeń na kartę SIM w starym iPadzie.
 4. Otwórz kieszeń na kartę SIM w nowym iPadzie. Jeśli w kieszeni znajduje się karta SIM, wyjmij ją.
 5. Włóż nową kartę SIM do kieszeni na kartę SIM w nowym iPadzie.
 6. Zamknij kieszeń w tej samej orientacji, w której ją otwarto. Można ją zamknąć tylko w jednym położeniu.
 7. Włącz oba urządzenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy z przenoszeniem pakietu lub korzystasz z konta firmowego albo abonamentowego, może być konieczne skontaktowanie się z operatorem.2

Więcej informacji

 

 1. Nie dotyczy Chin.
 2. iPad jest objęty zasadami operatora komórkowego, w których mogą być określone ograniczenia dotyczące przenoszenia pakietu danych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, skontaktuj się z operatorem. Jeśli nie masz pewności, z którym operatorem się skontaktować, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Operator na iPadzie albo wyjmij kartę SIM i sprawdź na niej nazwę lub logo operatora.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: