Notebooki Mac: używanie i konserwowanie zasilacza Apple MagSafe

Wykonywanie czynności opisanych w tym artykule pozwala na optymalne użytkowanie i ograniczenie zużycia zasilacza Apple MagSafe dołączonego do notebooka Mac.

Zgodność
W celu uzyskania możliwie najwyższej zgodności należy używać tylko zasilacza dostarczonego z notebookiem Mac albo zasilacza autoryzowanego przez firmę Apple, który jest zgodny z używanym produktem.

Podłączanie zasilacza MagSafe do zasilania
Przed podłączeniem zasilacza do gniazdka elektrycznego należy się upewnić, że do zasilacza poprawnie podłączono wtyczkę sieciową lub przewód zasilania. Ponadto zasilacz należy koniecznie podłączyć najpierw do gniazdka i dopiero do komputera. 

Temperatura oraz użytkowanie zasilacza MagSafe
W trakcie normalnego użytkowania zasilacza może się on w znacznym stopniu nagrzewać w wyniku wydzielania ciepła powstałego podczas działania przez obudowę. Temperatura powierzchni zasilaczy MagSafe i MagSafe 2 dostępnej dla użytkownika nie przekracza limitów określonych w normie IC 60950-1 (Standard for Safety of Information Technology Equipment). Aby ograniczyć możliwość przegrzania się zasilacza i zmniejszyć ryzyko doznania obrażeń spowodowanych wysoką temperaturą, należy wykonać jedną z poniższych czynności: 

  • Podłącz zasilacz MagSafe bezpośrednio do gniazdka elektrycznego lub ochrony przeciwprzepięciowej przy użyciu wtyczki sieciowej i upewnij się, że dookoła zasilacza występuje przepływ powietrza.

Ilustracja 1

  

 

  • Jeśli używasz przewodu zasilania, umieść zasilacz MagSafe na biurku, stole lub podłodze w dobrze wentylowanym miejscu. Zasilacza MagSafe nie należy umieszczać w miejscach, które więziłyby wydobywające się z niego ciepło (na przykład na grubym dywanie, na grubej pościeli lub wewnątrz mebli ograniczających przepływ powietrza). Unikaj także przedłużonego kontaktu ciała z używanym zasilaczem.

Ilustracja 2

 

 

Uwaga: złącze MagSafe może się różnić w zależności od komputera. Ponadto przewód zasilania i wtyczka sieciowa mogą się różnić w zależności od kraju.

Odłączanie zasilacza MagSafe od zasilania
Zasilacz MagSafe oraz inne kable należy odłączyć w następujących sytuacjach:

Gniazdo zasilania MagSafe
Gniazdo zasilania MagSafe w komputerze zawiera magnes, który może spowodować wymazanie danych znajdujących się na karcie kredytowej, iPodzie lub innym urządzeniu. W celu ochrony swoich danych nie należy umieszczać tych ani innych przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego w odległości mniejszej niż 25 mm od gniazda zasilania MagSafe.

Odłączanie złącza MagSafe od komputera
Odłączanie zasilacza MagSafe od komputera w sposób opisany w poniższej tabeli zmniejszy zużycie kabla zasilacza i przedłuży okres użytkowania zasilacza MagSafe.

Zasilacze MagSafe 2 ze złączem typu T

1.Chwyć złącze MagSafe 2.                                           

2. Poruszaj złączem w górę, w dół, w lewo i w prawo, aby je odłączyć.

 

Zasilacze MagSafe ze złączem typu L

1. Chwyć złącze MagSafe.                                            

2. Wysuń złącze w kierunku od komputera, aby je odłączyć.

 

 

 

Zasilacze MagSafe ze złączem typu T

1. Chwyć złącze MagSafe.                                           

2. Poruszaj złączem w górę, w dół, w lewo i w prawo, aby je odłączyć.

 

Uwaga: podczas odłączania zasilacza MagSafe nie należy pociągać za kabel ani wyginać go, ponieważ przyczyni się to do jego zużycia.

 

Używanie przejściówki ze złącza MagSafe na MagSafe 2

Aby używać starszych zasilaczy MagSafe lub monitorów Apple ze złączami MagSafe typu T lub L z notebookiem Mac wyposażonym w gniazdo zasilania MagSafe 2, należy zastosować przejściówkę ze złącza MagSafe na MagSafe 2.

Przejściówka ze złącza MagSafe na MagSafe 2 tworzy połączenie między zasilaczem MagSafe ze złączem typu T lub L a gniazdem MagSafe 2 w komputerze. Można ją odłączać tak samo jak zasilacz MagSafe ze złączem typu T lub MagSafe 2 ze złączem typu T, który omówiono wcześniej w tym artykule.

 

 

 

 

 

Więcej informacji

 Dodatkowe informacje na temat rozwiązywania problemów i użytkowania zasilacza MagSafe zawierają następujące artykuły:

Ostatnia modyfikacja: