Używanie i konserwowanie zasilacza Apple MagSafe

Dowiedz się, jak używać zasilacza Apple MagSafe dołączonego do notebooka Mac i jak ograniczać jego zużycie.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Zgodność

Aby zapewnić maksymalną zgodność, używaj tylko zasilacza dołączonego do notebooka Mac lub autoryzowanego przez Apple zasilacza odpowiedniego dla Twojego notebooka Mac.

Podłączanie zasilacza MagSafe do zasilania

Przed podłączeniem zasilacza do gniazdka elektrycznego upewnij się, że do zasilacza jest poprawnie podłączona wtyczka sieciowa lub przewód zasilania. Pamiętaj również, aby podłączyć zasilacz do gniazdka w pierwszej kolejności, zanim podłączysz go do komputera. 

Temperatura a zasilacz MagSafe

W czasie normalnej pracy zasilacz może się nagrzewać. Temperatura powierzchni zasilaczy MagSafe i MagSafe 2 dostępnej dla użytkownika nie przekracza limitów określonych w normie IC 60950-1 (Standard for Safety of Information Technology Equipment). Aby ograniczyć możliwość przegrzania się zasilacza i zmniejszyć ryzyko doznania obrażeń spowodowanych wysoką temperaturą, należy wykonać jedną z poniższych czynności: 

  • Podłącz zasilacz MagSafe bezpośrednio do gniazdka elektrycznego lub listwy przeciwprzepięciowej za pomocą wtyczki sieciowej i upewnij się, że wokół zasilacza jest swobodny przepływ powietrza.

  

 

  • Jeśli używasz przewodu zasilania, umieść zasilacz MagSafe na biurku, stole lub podłodze w dobrze wentylowanym miejscu. Zasilacza nie należy umieszczać w miejscach, które zatrzymywałyby wydobywające się z niego ciepło (na przykład na grubym dywanie, na pościeli lub wewnątrz mebli ograniczających przepływ powietrza). Unikaj także przedłużonego kontaktu fizycznego z używanym zasilaczem.

 

Wtyczka MagSafe zasilacza może się różnić w zależności od komputera, a wygląd wtyczki sieciowej i przewodu zasilania może się różnić w zależności od kraju lub regionu.

Odłączanie zasilacza MagSafe od zasilania

Zasilacz MagSafe oraz inne kable należy odłączyć w następujących sytuacjach:

  • Chcesz wyczyścić produkt firmy Apple
  • W złączu zasilania MagSafe są zabrudzenia (dowiedz się, jak usunąć zabrudzenia)
  • Występuje problem ze stykiem lub stykami we wtyczce MagSafe
  • Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu (np. uszkodzeniu izolacji)
  • Notebook Mac lub zasilacz był narażony na deszcz lub nadmierną wilgoć albo płyn dostał się do wnętrza obudowy
  • Notebook Mac lub zasilacz został upuszczony, obudowa została uszkodzona albo istnieje podejrzenie, że są wymagane serwis lub naprawa

Gniazdo zasilania MagSafe

Gniazdo zasilania MagSafe w komputerze zawiera magnes, który może spowodować wymazanie danych znajdujących się na karcie kredytowej, iPodzie lub innym urządzeniu. W celu ochrony swoich danych nie należy umieszczać tych ani innych przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego w odległości mniejszej niż 25 mm od gniazda zasilania MagSafe.

Odłączanie złącza MagSafe od komputera

Prawidłowe odłączanie zasilacza MagSafe od komputera ograniczy zużycie kabla zasilacza i wydłuży czas eksploatacji zasilacza MagSafe.

Zasilacze MagSafe 2 ze złączem typu T

1. Chwyć złącze MagSafe 2.                                           

2. Poruszaj złączem w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby je odłączyć.

Zasilacze MagSafe ze złączem typu L

1. Chwyć złącze MagSafe.                                            

2. Odchyl złącze od komputera, aby je odłączyć.

Zasilacze MagSafe ze złączem typu T

1. Chwyć złącze MagSafe.                                           

2. Poruszaj złączem w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby je odłączyć.

Nie ciągnij za sam kabel ani nie wyginaj go podczas odłączania zasilacza MagSafe, ponieważ dodatkowo obciąża to kabel.

Używanie przejściówki ze złącza MagSafe na MagSafe 2

Aby używać starszych zasilaczy MagSafe lub monitorów Apple ze złączami MagSafe typu T lub L z notebookiem Mac wyposażonym w gniazdo zasilania MagSafe 2, potrzebna jest przejściówka ze złącza MagSafe na MagSafe 2.

Przejściówka ze złącza MagSafe na MagSafe 2 tworzy połączenie między zasilaczem MagSafe ze złączem typu T lub L a gniazdem MagSafe 2 w komputerze. Można ją odłączać tak samo jak zasilacz MagSafe ze złączem typu T lub MagSafe 2 ze złączem typu T, który został omówiony wcześniej w tym artykule.

Data publikacji: