Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie iTunes 10.6.

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w programie iTunes 10.6.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.
 

iTunes 10.6

 • WebKit

  Dostępne dla: Windows 7, Windows Vista, Windows XP z dodatkiem SP2 lub nowszym

  Zagrożenie: osoba atakująca metodą „man-in-the-middle” w czasie, gdy użytkownik przegląda sklep iTunes Store za pośrednictwem programu iTunes, może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-2825: użytkownik wushi z grupy team509 pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy TippingPoint

  CVE-2011-2833: firma Apple

  CVE-2011-2846: Arthur Gerkis, użytkownik miaubiz

  CVE-2011-2847: użytkownik miaubiz, Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2011-2854: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2011-2855: Arthur Gerkis, użytkownik wushi z grupy team509 pracujący w ramach programu iDefense VCP

  CVE-2011-2857: użytkownik miaubiz

  CVE-2011-2860: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2011-2866: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2011-2867: Dirk Schulze

  CVE-2011-2868: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2011-2869: Cris Neckar z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2011-2870: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2011-2871: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2011-2872: Abhishek Arya (Inferno) i Cris Neckar z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2011-2873: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2011-2877: użytkownik miaubiz

  CVE-2011-3885: użytkownik miaubiz

  CVE-2011-3888: użytkownik miaubiz

  CVE-2011-3897: użytkownik pa_kt pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy TippingPoint

  CVE-2011-3908: Aki Helin z firmy OUSPG

  CVE-2011-3909 : zespół do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome (scarybeasts) i użytkownik Chu

  CVE-2012-0591: użytkownik miaubiz i Martin Barbella

  CVE-2012-0592: Alexander Gavrun pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy TippingPoint

  CVE-2012-0593: Lei Zhang ze społeczności rozwoju Chromium

  CVE-2012-0594: Adam Klein ze społeczności rozwoju Chromium

  CVE-2012-0595: firma Apple

  CVE-2012-0596: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0597: użytkownik miaubiz

  CVE-2012-0598: Sergey Glazunov

  CVE-2012-0599: Dmytro Gorbunov z firmy SaveSources.com

  CVE-2012-0600: Marshall Greenblatt, Dharani Govindan z zespołu do spraw przeglądarki Google Chrome, użytkownik miaubiz, Aki Helin z firmy OUSPG, firma Apple

  CVE-2012-0601: firma Apple

  CVE-2012-0602: firma Apple

  CVE-2012-0603: firma Apple

  CVE-2012-0604: firma Apple

  CVE-2012-0605: firma Apple

  CVE-2012-0606: firma Apple

  CVE-2012-0607: firma Apple

  CVE-2012-0608: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0609: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0610: użytkownik miaubiz, Martin Barbella przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0611: Martin Barbella przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0612: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0613: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0614: użytkownik miaubiz, Martin Barbella przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0615: Martin Barbella przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0616: użytkownik miaubiz

  CVE-2012-0617: Martin Barbella przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0618: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0619: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0620: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0621: Martin Barbella przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0622: Dave Levin i Abhishek Arya z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-0623: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0624: Martin Barbella przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0625: Martin Barbella

  CVE-2012-0626: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0627: firma Apple

  CVE-2012-0628: Slawomir Blazek, użytkownik miaubiz, Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0629: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-0630: Sergio Villar Senin z firmy Igalia

  CVE-2012-0631: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome

  CVE-2012-0632: Cris Neckar z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0633: firma Apple

  CVE-2012-0634: użytkownik wushi z grupy team509 pracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy TippingPoint

  CVE-2012-0635: Julien Chaffraix ze społeczności rozwoju Chromium, Martin Barbella przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0636: Jeremy Apthorp z firmy Google, Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0637: firma Apple

  CVE-2012-0638: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0639: Abhishek Arya (Inferno) z zespołu do spraw bezpieczeństwa przeglądarki Google Chrome przy użyciu narzędzia AddressSanitizer

  CVE-2012-0648: firma Apple

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: