GarageBand dla systemu iOS 1.2: optymalizacja łączności sieciowej w trakcie sesji improwizacyjnej

Dowiedz się, jak zoptymalizować łączność sieciową w trakcie sesji improwizacyjnej w aplikacji GarageBand dla systemu iOS.

Stosowanie różnych połączeń sieciowych może powodować problemy z dołączaniem uczestników do sesji improwizacyjnej lub z synchronizacją urządzeń grających. Poniższe wskazówki pomogą w zoptymalizowaniu łączności sieciowej.

 • Wszyscy uczestnicy sesji improwizacyjnej powinni korzystać z połączeń sieciowych tego samego typu: Wi-Fi lub Bluetooth.
 • Jeśli dostępna sieć Wi-Fi jest mocno obciążona, najlepiej jest skorzystać z połączenia Bluetooth.
 • Jeśli ktoś z uczestników chce nagrać sesję przy użyciu funkcji Rejestrator audio, Wzmacniacz gitarowy lub Sampler, czynność ta zajmie mniej czasu za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Aby wybrać konkretne połączenie sieciowe:

Moduły Bluetooth

 1. Otwórz aplikację Ustawienia i wyłącz opcję Wi-Fi.
 2. Stuknij sekcję Ogólne i włącz opcję Bluetooth.
 3. Powtórz kroki 1 i 2 dla wszystkich uczestników.
 4. Otwórz elementy sterujące sesją improwizacyjną w aplikacji GarageBand dla systemu iOS.
 5. Utwórz nową sesję improwizacyjną lub dołącz do istniejącej.

Sieć Wi-Fi

 1. Otwórz aplikację Ustawienia i włącz opcję Wi-Fi.
 2. Stuknij sekcję Ogólne i wyłącz opcję Bluetooth.
 3. Powtórz kroki 1 i 2 dla wszystkich uczestników. Upewnij się, że wszyscy uczestnicy są połączeni z tą samą siecią Wi-Fi.
 4. Otwórz elementy sterujące sesją improwizacyjną w aplikacji GarageBand dla systemu iOS.
 5. Kliknij przycisk Anuluj w oknie dialogowym „Czy chcesz włączyć Bluetooth?”.
 6. Utwórz nową sesję improwizacyjną lub dołącz do istniejącej.
Data publikacji: