Informacje o uaktualnieniu systemu OS X Lion do wersji 10.7.4

Dowiedz się na temat uaktualnienia systemu OS X Lion do wersji 10.7.4.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Uaktualnienie systemu OS X Lion do wersji 10.7.4 jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu OS X Lion i zawiera ogólne poprawki systemu operacyjnego zwiększające stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Mac.

Uaktualnianie systemu

Przed instalacją należy utworzyć backup systemu, na przykład przy użyciu aplikacji Time Machine.

Po rozpoczęciu uaktualniania systemu nie wolno przerywać procesu instalacji. Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu operacyjnego w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.

Wybierz polecenie Uaktualnienia z menu Apple (), aby automatycznie wyszukać w Internecie najnowsze oprogramowanie Apple, w tym to uaktualnienie.

Może zostać wyświetlona lista innych uaktualnień oprogramowania dla komputera, które należy zainstalować. Rozmiar uaktualnienia może być różny dla różnych komputerów, jeśli uaktualnienia są instalowane za pomocą narzędzia Uaktualnienia oprogramowania. Ponadto niektóre uaktualnienia należy zainstalować przed innymi, dlatego narzędzie Uaktualnienia oprogramowania należy uruchamiać tak długo, aż zostanie wyświetlony komunikat „Oprogramowanie jest aktualne”.

Instalator uaktualnienia można pobrać ręcznie. Jest to przydatna opcja, dzięki której do uaktualnienia wielu komputerów wystarczy jednokrotne pobranie uaktualnienia. Odpowiednie wersje instalatorów autonomicznych są dostępne w witrynie materiałów do pobrania Apple.

Więcej informacji

Zawartość pakietu

Uaktualnienie systemu OS X Lion do wersji 10.7.4 zawiera poprawki realizujące następujące zadania:

 • Rozwiązanie problemu, w wyniku którego ustawienie Otwórz okna po ponownym zalogowaniu jest zawsze włączone.
 • Poprawienie zgodności z niektórymi brytyjskimi klawiaturami USB innych firm.
 • Rozwiązanie problemów z uprawnieniami, które mogły występować w przypadku użycia funkcji Zastosuj do zawartych rzeczy inspektora Informacje w katalogu domowym. Więcej informacji znajduje się w tym artykule.
 • Poprawienie udostępniania Internetu w połączeniach PPPoE.
 • Poprawienie użycia pliku automatycznej konfiguracji serwera proxy (PAC).
 • Rozwiązanie problemu, który może uniemożliwiać zachowywanie plików na serwerze SMB.
 • Poprawienie drukowania do kolejki drukarki usługi SMB.
 • Poprawienie wydajności podczas łączenia się z serwerem WebDAV.
 • Włączenie automatycznego logowania dla kont NIS.
 • Dodanie obsługi formatu RAW dla kolejnych aparatów cyfrowych.
 • Zwiększenie niezawodności powiązania kont usługi Active Directory i procesu logowania się do nich.
 • Uaktualnienie systemu OS X Lion do wersji 10.7.4 obejmuje przeglądarkę Safari 5.1.6, która zawiera ulepszenia w zakresie stabilności.

Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w tym uaktualnieniu można znaleźć na stronie https://support.apple.com/pl-pl/HT201222.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: