Time Machine: przenoszenie kopii zapasowych z bieżącego dysku archiwizacyjnego na nowy dysk archiwizacyjny

Dowiedz się, jak przenieść istniejące kopie zapasowe programu Time Machine na nowy dysk, który będzie używany na potrzeby tych kopii.

Aby zmienić używany dysk archiwizacyjny programu Time Machine, wykonaj poniższe czynności w celu przeniesienia istniejących kopii zapasowych.

Sprawdź format nowego dysku archiwizacyjnego

 1. Podłącz nowy dysk archiwizacyjny do komputera Mac.
 2. Otwórz Narzędzie dyskowe znajdujące się w katalogu Narzędzia.
 3. Za pomocą Narzędzia dyskowego wybierz ikonę nowego dysku, a następnie upewnij się, że na dysku jest partycja GUID i że został on sformatowany w systemie plików Mac OS Extended (kronikowany). Te ustawienia można sprawdzić w wierszu Format u dołu okna Narzędzia dyskowego. Jeśli nowy dysk archiwizacyjny nie jest sformatowany w taki sposób, sformatuj go ponownie, wybierając opcję Mac OS Extended (kronikowany) z partycją GUID.Przed sformatowaniem nowego dysku wykonaj kopię zapasową wszystkich znajdujących się na nim ważnych danych.

Ustaw uprawnienia na nowym dysku archiwizacyjnym

 1. Otwórz nowe okno Findera. 
 2. Na pasku bocznym okna Findera kliknij ikonę nowego dysku archiwizacyjnego. 
 3. Z menu Plik wybierz polecenie Informacje.
 4. Upewnij się, że nie jest zaznaczone pole wyboru Ignoruj prawa własności na tym woluminie, które znajduje się u dołu obszaru Udostępnianie i uprawnienia w oknie Informacje.

Wyłącz tymczasowo program Time Machine

 1. Wybierz polecenie Preferencje systemowe z menu Apple.
 2. W oknie Preferencje systemowe kliknij ikonę Time Machine.
 3. Przesuń przełącznik programu Time Machine tak, aby znajdował się w pozycji Wyłączone.

Skopiuj dane kopii zapasowych z pierwotnego dysku na nowy dysk

 1. Otwórz nowe okno Findera. Na pasku bocznym Findera kliknij ikonę pierwotnego dysku archiwizacyjnego.
 2. Otwórz nowe okno Findera. Na pasku bocznym Findera kliknij ikonę nowego dysku archiwizacyjnego.
 3. Przeciągnij katalog Backups.backupdb z pierwotnego dysku archiwizacyjnego na najwyższy poziom nowego dysku archiwizacyjnego.
 4. Wprowadź nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK, aby rozpocząć proces kopiowania. 

Skopiowanie danych może trochę potrwać w zależności od rozmiaru kopii zapasowej.

Skonfiguruj program Time Machine do używania nowego dysku

 1. Po ukończeniu kopiowania otwórz preferencje programu Time Machine w Preferencjach systemowych. 
 2. Kliknij opcję Wybierz dysk w oknie preferencji programu Time Machine.
 3. Wybierz nowy dysk archiwizacyjny, a następnie kliknij przycisk Użyj dysku.

Od teraz kopie zapasowe programu Time Machine będą zachowywane na nowym dysku archiwizacyjnym.

Data publikacji: