Przenoszenie backupów Time Machine z jednego dysku backupu na inny

Możesz przenieść backup Time Machine z jednego dysku na inny, a następnie użyć nowego dysku, aby kontynuować tworzenie backupów Time Machine.

Podłączanie obu dysków backupów do komputera Mac

Sprawdź, czy zarówno stary, jak i nowy dysk backupu są podłączone do komputera Mac i zamontowane. Jeśli tak jest, oba dyski powinny być wyświetlone na biurku lub na pasku bocznym okna Findera.

Jeśli stary lub nowy dysk backupu to urządzenie AirPort Time Capsule lub inny sieciowy dysk backupu, podłącz go do komputera Mac za pomocą sieci Ethernet, aby uzyskać najwyższą szybkość transferu.


Sprawdzanie formatu nowego dysku backupu

Wykonaj te kroki tylko, jeśli nowy dysk backupu to zewnętrzny dysk USB, dysk Thunderbolt lub FireWire podłączony do komputera Mac. (Pomiń je, jeśli nowy dysk backupu to sieciowy dysk backupu.)

 1. Otwórz aplikację Informacje o systemie, a następnie na pasku bocznym wybierz pozycję Pamięć masowa. 
 2. Na liście urządzeń pamięci masowej po prawej wybierz nazwę nowego dysku backupu. Jeśli System plików dla tego dysku to Kronikowany HFS+, a Typ mapy partycji to GPT (Tablica partycji GUID), nowy dysk jest prawidłowo sformatowany do użycia z aplikacją Time Machine. Przejdź do następnej sekcji znajdującej się poniżej.
 3. Jeśli dysk nie jest prawidłowo sformatowany do użycia z aplikacją Time Machine, użyj Narzędzia dyskowego, aby wymazać (sformatować) dysk. Gdy Narzędzie dyskowe wyświetli zapytanie o format i schemat, jako format wybierz Mac OS Extended (kronikowany), a jako schemat Mapa partycji GUID.


Ustawianie uprawnień na nowym dysku backupu

Wykonaj te kroki tylko, jeśli nowy dysk backupu to zewnętrzny dysk USB, dysk Thunderbolt lub FireWire podłączony do komputera Mac. (Pomiń je, jeśli nowy dysk backupu to sieciowy dysk backupu.)

 1. Wybierz nowy dysk w Finderze, na przykład klikając jego ikonę na biurku lub na pasku bocznym okna Findera. 
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Informacje na pasku menu. Zostanie wyświetlone okno Informacje dla dysku.
 3. Kliknij trójkątny przycisk rozwijania obok pozycji Udostępnianie i uprawnienia, aby wyświetlić ustawienia w tej sekcji.
 4. Jeśli na przycisku blokady u dołu okna widoczna jest zamknięta kłódka , kliknij ją, a następnie podaj nazwę i hasło administratora.
 5. Upewnij się, że pole wyboru Ignoruj prawa własności na tym woluminie nie jest zaznaczone.


Wyłączanie aplikacji Time Machine

 1. Otwórz preferencje aplikacji Time Machine z menu Time Machine  na pasku menu. Możesz też wybrać kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknąć opcję Time Machine.
 2. Usuń zaznaczenie opcji Twórz backup automatycznie lub kliknij przełącznik Wył./Wł., w zależności od tego, co widzisz w preferencjach aplikacji Time Machine.


Kopiowanie danych backupu na nowy dysk

 1. W Finderze otwórz nowe okno dla każdego z dysków backupu, aby można było przeciągać między nimi pliki.
 2. W zależności od typu używanego dysku backupu stary dysk backupu powinien zawierać jeden z tych plików na najwyższym poziomie:
  • Plik o nazwie kończącej się na .sparsebundle
  • Folder o nazwie Backups.backupdb
   Jeśli masz taki folder, możesz przenieść swój backup tylko w przypadku, gdy nowy dysk to zewnętrzny dysk USB, Thunderbolt lub FireWire podłączony do komputera Mac. Nie może to być inny typ dysku, którego można używać z aplikacją Time Machine.
 3. Przeciągnij plik ze starego dysku backupu na najwyższy poziom nowego dysku backupu.
 4. Wpisz nazwę administratora i hasło, jeśli zostanie wyświetlony monit, i poczekaj na ukończenie kopiowania.


Wybieranie nowego dysku backupu w aplikacji Time Machine

Po skopiowaniu pliku starego backupu na nowy dysk wybierz nowy dysk w preferencjach aplikacji Time Machine i upewnij się, że ta aplikacja jest włączona. Wszystkie stare backupy będą wtedy dostępne na nowym dysku, a nowe backupy będą na nim zachowywane.

Data publikacji: