Sprawdzanie autentyczności uaktualnień ręcznych oprogramowania firmy Apple

Po ręcznym pobrania pakietu z uaktualnieniem dla komputerów Mac można sprawdzić podpis, aby się upewnić, że pakiet jest autentyczny i kompletny.

Aby zagwarantować autentyczność swoich uaktualnień oprogramowania, firma Apple zawsze podpisuje je cyfrowo i udostępnia wyłącznie za pośrednictwem sklepu Mac App Store lub własnej witryny materiałów do pobrania. Uaktualnienia oprogramowania firmy Apple należy pobierać wyłącznie z tych źródeł i tylko tam należy sprawdzać dostępność nowych wersji oprogramowania.

Niektóre uaktualnienia oprogramowania są automatycznie weryfikowane

Jeśli pobierasz i instalujesz uaktualnienie oprogramowania firmy Apple za pośrednictwem sklepu Mac App Store (lub funkcji Uaktualnienia programów w starszej wersji systemu OS X), weryfikacja cyfrowego podpisu firmy Apple następuje automatycznie przed rozpoczęciem instalacji.

Samodzielna weryfikacja uaktualnień ręcznych

Jeśli ręcznie pobierasz uaktualnienie oprogramowania firmy Apple, przed rozpoczęciem instalacji możesz sprawdzić jego cyfrowy podpis, aby się upewnić, że jest ono autentyczne i kompletne.

  1. Aby otworzyć instalator, kliknij dwukrotnie pakiet uaktualnienia oprogramowania firmy Apple (.pkg).
  2. Kliknij ikonę kłódki  lub certyfikatu   w prawym górnym rogu okna instalatora, aby wyświetlić informacje o certyfikacie. Jeśli nie widzisz żadnej z tych ikon, oznacza to, że pakiet jest niepodpisany i nie należy go instalować.
  3. Zaznacz pozycję „Apple Software Update Certificate Authority”, jak pokazano na poniższej ilustracji. Jeśli nazwa urzędu certyfikacji jest inna lub certyfikat nie ma zielonego znacznika potwierdzającego jego ważność, nie instaluj pakietu.
  4. Kliknij trójkącik obok wyrazu Szczegóły, aby wyświetlić więcej informacji na temat certyfikatu.
  5. Przewiń na koniec sekcji Szczegóły, aby zobaczyć skrót klucza SHA1. 

  6. Upewnij się, że skrót klucza SHA1 w instalatorze zgadza się z jednym z poniższych skrótów z bieżącego lub starszego certyfikatu firmy Apple. Jeśli skróty są zgodne, podpis jest prawidłowy: kliknij przycisk OK i pozwól instalatorowi na kontynuowanie instalacji. 

    SHA1 FA 02 79 0F CE 9D 93 00 89 C8 C2 51 0B BC 50 B4 85 8E 6F BF
    SHA1 9C 86 47 71 48 B3 D7 04 24 7A 3C 3F 56 EA 2D E5 94 4B 01 C2

Instalator automatycznie zweryfikuje pliki znajdujące się w pakiecie. W przypadku napotkania problemu z plikiem nastąpi zatrzymanie instalacji bez wprowadzania zmian w systemie i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Data publikacji: