Sprawdzanie autentyczności uaktualnień ręcznych oprogramowania firmy Apple

Po ręcznym pobrania pakietu z uaktualnieniem dla komputerów Mac można sprawdzić podpis, aby się upewnić, że pakiet jest autentyczny i kompletny.

Aby zagwarantować autentyczność swoich uaktualnień oprogramowania, firma Apple zawsze podpisuje je cyfrowo i udostępnia wyłącznie za pośrednictwem sklepu App Store lub własnej witryny materiałów do pobrania. Uaktualnienia oprogramowania firmy Apple należy pobierać wyłącznie z tych źródeł i tylko tam należy sprawdzać dostępność nowych wersji oprogramowania.

Niektóre uaktualnienia oprogramowania są automatycznie weryfikowane

Jeśli pobierasz aktualizację firmy Apple, przed rozpoczęciem instalacji automatycznie sprawdzamy jej cyfrowy podpis.


Samodzielna weryfikacja uaktualnień ręcznych

Jeśli ręcznie pobierasz uaktualnienie oprogramowania firmy Apple, przed rozpoczęciem instalacji możesz sprawdzić jego cyfrowy podpis, aby się upewnić, że jest ono autentyczne i kompletne.

  1. Aby otworzyć instalator, kliknij dwukrotnie pakiet uaktualnienia oprogramowania firmy Apple (.pkg).
  2. Kliknij ikonę kłódki  lub certyfikatu  w prawym górnym rogu okna instalatora, aby wyświetlić informacje o certyfikacie. Jeśli nie widzisz żadnej z tych ikon, oznacza to, że pakiet jest niepodpisany i nie należy go instalować.
  3. Zaznacz pozycję „Apple Software Update Certificate Authority”, jak pokazano na poniższej ilustracji. Jeśli nazwa urzędu certyfikacji jest inna lub certyfikat nie ma zielonego znacznika potwierdzającego jego ważność, nie instaluj pakietu.

  4. Kliknij trójkącik obok wyrazu Szczegóły, aby wyświetlić więcej informacji na temat certyfikatu.
  5. Przewiń na koniec sekcji Szczegóły, aby zobaczyć skrót klucza SHA-256.

  6. Upewnij się, że skrót klucza SHA-256 w instalatorze zgadza się z jednym z poniższych skrótów z bieżącego lub starszego certyfikatu firmy Apple. Jeśli skróty są zgodne, podpis jest prawidłowy: kliknij przycisk OK i pozwól instalatorowi na kontynuowanie instalacji.

    SHA-256 12 99 E9 BF E7 76 A2 9F F4 52 F8 C4 F5 E5 5F 3B 4D FD 29 34 34 9D D1 85 0B 82 74 F3 5C 71 74 5C

Instalator automatycznie zweryfikuje pliki znajdujące się w pakiecie. W przypadku napotkania problemu z plikiem nastąpi zatrzymanie instalacji bez wprowadzania zmian w systemie i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.


Data publikacji: