Sprawdzanie autentyczności ręcznie pobranych uaktualnień oprogramowania firmy Apple

Możesz sprawdzić podpis cyfrowy oprogramowania pobranego od Apple, aby potwierdzić, że oprogramowanie jest autentyczne i kompletne.

Aby zagwarantować autentyczność swoich uaktualnień oprogramowania, firma Apple zawsze podpisuje je cyfrowo i udostępnia wyłącznie za pośrednictwem funkcji Uaktualnienie oprogramowania, sklepu App Store lub własnej witryny materiałów do pobrania. Oprogramowanie Apple należy pobierać wyłącznie z tych źródeł i tylko tam należy sprawdzać dostępność najnowszego oprogramowania.

Gdy do pobierania i instalowania oprogramowania korzystasz z funkcji Uaktualnienie oprogramowania, podpis cyfrowy Apple jest automatycznie weryfikowany przed instalacją.

Jeśli masz instalator pakietu (z rozszerzeniem pkg), możesz potwierdzić, że jest on autentyczny i kompletny, sprawdzając jego podpis cyfrowy przed instalacją.

  1. Otwórz plik z rozszerzeniem pkg.
  2. Kliknij ikonę kłódki  lub certyfikatu  w prawym górnym rogu okna instalatora, aby wyświetlić informacje o certyfikacie. Jeśli nie widzisz żadnej z tych ikon, oznacza to, że pakiet jest niepodpisany i nie należy go instalować.
  3. Zaznacz pozycję „Apple Software Update Certificate Authority”, jak pokazano na ilustracji. Jeśli nazwa urzędu certyfikacji jest inna lub certyfikat nie ma zielonego znacznika potwierdzającego jego ważność, nie instaluj pakietu.
    Okno instalatora przedstawiające wybraną pozycję Apple Software Update Certificate Authority
  4. Kliknij strzałkę obok wyrazu Szczegóły, aby wyświetlić więcej informacji na temat certyfikatu.
  5. Przewiń na koniec sekcji Szczegóły, aby zobaczyć skrót klucza SHA-256.
    Okno instalatora przedstawiające skróty kluczy wymienione w sekcji Szczegóły
  6. Upewnij się, że skrót klucza SHA-256 w instalatorze jest zgodny z następującym skrótem klucza. Jeśli skróty są zgodne, podpis jest prawidłowy: kliknij przycisk OK i pozwól instalatorowi na kontynuowanie instalacji.
SHA-256 12 99 E9 BF E7 76 A2 9F F4 52 F8 C4 F5 E5 5F 3B 4D FD 29 34 34 9D D1 85 0B 82 74 F3 5C 71 74 5C

Instalator automatycznie zweryfikuje pliki znajdujące się w pakiecie. W przypadku napotkania problemu z plikiem nastąpi zatrzymanie instalacji bez wprowadzania zmian w systemie i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Data publikacji: