Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu oprogramowania iOS 5.0.1

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 5.0.1.

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 5.0.1, który można pobrać i zainstalować przy użyciu programu iTunes.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie oprogramowania iOS 5.0.1

 • CFNetwork

  Dostępne dla: iOS w wersji od 3.0 do 5.0 dla telefonu iPhone 3GS, iPhone 4 i iPhone 4s; iOS w wersji od 3.1 do 5.0 dla iPoda touch (3. generacji) lub nowszego; iOS w wersji od 3.2 do 5.0 dla iPada; iOS w wersji od 4.3 do 5.0 dla iPada 2

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do ujawnienia poufnych informacji.

  Opis: w procedurach obsługi adresów URL przez środowisko CFNetwork występuje błąd. Podczas uzyskiwania dostępu do złośliwie spreparowanego adresu URL HTTP lub HTTPS środowisko CFNetwork może spowodować przejście do niewłaściwego serwera.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-3246: Erling Ellingsen z firmy Facebook

 • CoreGraphics

  Dostępne dla: iOS w wersji od 3.0 do 5.0 dla telefonu iPhone 3GS, iPhone 4 i iPhone 4s; iOS w wersji od 3.1 do 5.0 dla iPoda touch (3. generacji) lub nowszego; iOS w wersji od 3.2 do 5.0 dla iPada; iOS w wersji od 4.3 do 5.0 dla iPada 2

  Zagrożenie: wyświetlanie dokumentu ze specjalnie spreparowaną czcionką może spowodować wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w programie FreeType występuje wiele błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci, z których najpoważniejsze mogą powodować wykonanie dowolnego kodu podczas przetwarzania złośliwie spreparowanej czcionki.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-3439: firma Apple

 • Bezpieczeństwo danych

  Dostępne dla: iOS w wersji od 3.0 do 5.0 dla telefonu iPhone 3GS, iPhone 4 i iPhone 4s; iOS w wersji od 3.1 do 5.0 dla iPoda touch (3. generacji) lub nowszego; iOS w wersji od 3.2 do 5.0 dla iPada; iOS w wersji od 4.3 do 5.0 dla iPada 2

  Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może przechwycić dane uwierzytelniania użytkownika lub inne poufne informacje.

  Opis: dwa urzędy certyfikacji z listy zaufanych certyfikatów głównych niezależnie od siebie wystawiły firmie DigiCert Malaysia certyfikaty pośredniczące. Firma DigiCert Malaysia wystawiła certyfikaty ze słabymi kluczami, których nie może odwołać. Osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może przechwycić dane uwierzytelniania użytkownika lub inne poufne informacje przeznaczone do użycia w witrynie z certyfikatem wystawionym przez firmę DigiCert Malaysia. Ten problem rozwiązano przez skonfigurowanie domyślnych ustawień zaufania w systemie w taki sposób, aby certyfikaty z firmy DigiCert Malaysia nie były traktowane jako zaufane. Problem zgłosił Bruce Morton z firmy Entrust, Inc.

 • Jądro

  Dostępne dla: iOS w wersji od 3.0 do 5.0 dla telefonu iPhone 3GS, iPhone 4 i iPhone 4s; iOS w wersji od 3.1 do 5.0 dla iPoda touch (3. generacji) lub nowszego; iOS w wersji od 3.2 do 5.0 dla iPada; iOS w wersji od 4.3 do 5.0 dla iPada 2

  Zagrożenie: aplikacja może wykonać niepodpisany kod.

  Opis: w procedurach sprawdzania poprawności kombinacji flag w ramach wywołania systemowego mmap występuje błąd logiczny. Ten problem może powodować pominięcie kontroli podpisów kodu. Ten problem nie występuje na urządzeniach z systemem wcześniejszym niż iOS 4.3.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-3442: Charlie Miller z firmy Accuvant Labs

 • libinfo

  Dostępne dla: iOS w wersji od 3.0 do 5.0 dla telefonu iPhone 3GS, iPhone 4 i iPhone 4s; iOS w wersji od 3.1 do 5.0 dla iPoda touch (3. generacji) lub nowszego; iOS w wersji od 3.2 do 5.0 dla iPada; iOS w wersji od 4.3 do 5.0 dla iPada 2

  Zagrożenie: odwiedzenie złośliwie spreparowanej witryny może doprowadzić do ujawnienia poufnych informacji.

  Opis: w procedurach wyszukiwania nazw DNS przez bibliotekę libinfo występuje błąd. Podczas rozpoznawania złośliwie spreparowanej nazwy hosta biblioteka libinfo może zwrócić nieprawidłowy wynik.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-3441: Erling Ellingsen z firmy Facebook, Per Johansson z firmy Blocket AB

 • Kod blokady

  Dostępne dla: iOS w wersji od 4.3 do 5.0 dla iPada 2

  Zagrożenie: osoba posiadająca fizyczny dostęp do zablokowanego iPada 2 może pozyskać niektóre dane użytkownika.

  Opis: jeśli nakładka Smart Cover zostanie otwarta, gdy na iPadzie 2 jest wyświetlana prośba o potwierdzenie wyłączenia urządzenia przy aktywnej blokadzie, nie pojawia się żądanie podania kodu. Umożliwia to uzyskanie ograniczonego dostępu do iPada, nie pozwala jednak na wgląd w dane zabezpieczone przy użyciu funkcji Ochrona danych ani na uruchamianie aplikacji.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-3440

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: