Dostosowywanie głosów funkcji VoiceOver, Przeczytaj ekran i Mów zaznaczone na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Na urządzeniu z systemem iOS jest początkowo używany głos uproszczony funkcji VoiceOver, Przeczytaj ekran i Mów zaznaczone. Do wyboru jest kilka opcji głosów stosowanych w funkcjach mówiących.

Dostosowywanie głosów funkcji VoiceOver

Głosy o wyższej jakości mogą zajmować ponad 100 MB. Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi, aby pobrać i zainstalować jeden z tych głosów.

W funkcji VoiceOver można włączyć więcej niż jeden głos, przełączać między jakością Domyślna i Wyższa jakość (bez konieczności ponownego pobierania głosu), a także dostosowywać szybkość mówienia poszczególnych głosów:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Mowa.
 2. Stuknij opcję Dodaj nowy język.
 3. Stuknij odpowiedni język i dialekt. Spowoduje to powrót do ekranu Mowa.
 4. Stuknij opcję Głos, a następnie stuknij głos, którego chcesz użyć.
 5. Wybierz opcję Domyślna lub Wyższa jakość. Wybranie opcji Wyższa jakość powoduje rozpoczęcie pobierania, jeśli urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi i nie pobrano jeszcze danego głosu.
 6. Przesuń suwak Szybkość mowy, aby dostosować szybkość mówienia danego głosu.

Wybieranie głosu funkcji Przeczytaj ekran i Mów zaznaczone

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Mowa.
 2. Włącz funkcję Przeczytaj ekran lub Mów zaznaczone (albo obie te funkcje).
 3. Wybierz opcję Głosy.
 4. Wybierz głos i dialekt, których chcesz używać w funkcjach Przeczytaj ekran i Mów zaznaczone.

Usuwanie pobranego głosu

Jeśli głos o podwyższonej jakości nie jest używany, można go usunąć:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver > Mowa.
 2. Stuknij opcję Głos, a następnie stuknij głos, który chcesz usunąć.
 3. Stuknij opcję Edycja.
 4. Stuknij ikonę  , a następnie stuknij opcję Usuń, lub przesuń palcem w lewo w celu usunięcia.

Nie możesz usunąć głosów funkcji Siri dla swojego kraju lub regionu. Możesz zmienić ustawienia języka i kraju/regionu w celu usunięcia niektórych głosów funkcji Siri, ale co najmniej jeden głos funkcji Siri dla Twojego kraju lub regionu zostanie pobrany automatycznie.

Używanie głosu Alex

Użytkownicy języka angielskiego mogą pobrać głos Alex. Dowiedz się, gdzie jest dostępny głos Alex i jak go używać.

Data publikacji: