Dostosowywanie głosów i szybkości mówienia funkcji VoiceOver, Przeczytaj ekran i Mów zaznaczone na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Na urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS jest używany głos uproszczony funkcji VoiceOver, Przeczytaj ekran i Mów zaznaczone. Do wyboru jest kilka opcji głosów stosowanych w funkcjach mówiących.

Dostosowywanie głosów funkcji VoiceOver

Głosy o wyższej jakości mogą zajmować ponad 100 MB. Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi, aby pobrać i zainstalować jeden z tych głosów.

W funkcji VoiceOver można włączyć więcej niż jeden głos, przełączać między opcjami Domyślna i Wyższa jakość (bez konieczności ponownego pobierania głosu), a także dostosowywać szybkość mówienia poszczególnych głosów. Aby dostosować głosy:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > VoiceOver i stuknij pozycję Mowa.
 2. Stuknij opcję Dodaj nowy język.
 3. Stuknij odpowiedni język i dialekt. Spowoduje to powrót do ekranu Mowa.
 4. Stuknij opcję Głos, a następnie stuknij głos, którego chcesz użyć.
 5. Wybierz opcję Domyślna lub Wyższa jakość. Wybranie opcji Wyższa jakość powoduje rozpoczęcie pobierania, jeśli urządzenie jest połączone z siecią Wi-Fi i nie pobrano jeszcze danego głosu.

Dostosowywanie szybkości mówienia

Aby dostosować szybkość mówienia:

 1. Wybierz opcję Ustawienia i stuknij pozycję Dostępność. 
 2. Stuknij opcję Zawartość mówiona.
 3. Przesuń suwak opcji Szybkość mówienia, aby ją dostosować.

Wybieranie głosu funkcji Przeczytaj ekran i Mów zaznaczone

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność i stuknij opcję Zawartość mówiona.
 2. Włącz funkcję Przeczytaj ekran lub Mów zaznaczone (albo obie te funkcje).
 3. Wybierz opcję Głosy.
 4. Wybierz głos i dialekt, których chcesz używać w funkcjach Przeczytaj ekran i Mów zaznaczone.

Usuwanie pobranego głosu

Nie możesz usunąć głosów funkcji Siri dla swojego kraju lub regionu. Możesz zmienić ustawienia języka i kraju lub regionu w celu usunięcia niektórych głosów funkcji Siri, ale co najmniej jeden głos funkcji Siri dla Twojego kraju lub regionu zostanie pobrany automatycznie.

Możesz usunąć głosy o wyższej jakości oraz pobrane głosy. W tym celu:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > VoiceOver i stuknij pozycję Zawartość mówiona.
 2. Stuknij opcję Głos, a następnie stuknij głos, który chcesz usunąć.
 3. Stuknij opcję Edycja.
 4. Stuknij ikonę  , a następnie stuknij opcję Usuń. lub przesuń palcem w lewo w celu usunięcia.
Data publikacji: