OS X Server: włączanie i wyłączanie automatycznego przekierowywania wiadomości e-mail

Program Mail w systemie OS X Server ma funkcję serwera, która umożliwia użytkownikom automatyczne przekierowywanie wiadomości e-mail.

Instrukcje dla systemu OS X Server (Mountain Lion)

  1. W aplikacji Server.app kliknij opcję Users (Użytkownicy) i wybierz użytkownika.
  2. Kliknij ikonę koła zębatego (lub kliknij nazwę użytkownika z naciśniętym klawiszem Control) i wybierz opcję „Edit Mail Options” (Edytuj opcje programu Mail).
  3. Z podręcznego menu „Mail should be:” (Poczta powinna być:) wybierz opcję „forwarded” (przekierowywana).
  4. W polu „to email address:” (na adres e-mail) wpisz adres, na który chcesz przekierowywać pocztę.

Instrukcje dla systemu Lion Server

Włączanie automatycznego przekierowywania na koncie

Aby włączyć automatyczne przekierowywanie na koncie pocztowym, uruchom poniższe polecenia w programie Terminal na serwerze. Pierwsze polecenie przełączy Cię w tryb interaktywny.

 

sudo serveradmin command
mail:command = setAutoForward
mail:userID = (the_users_shortname)
mail:fwdAddress = (the_emailaddress_to_forward_to_)

 

Naciśnij klawisze Control-D, aby wykonać polecenie.
Po tym, jak naciśniesz klawisze Control-D, w programie Terminal powinien się pojawić identyfikator użytkownika, identyfikator GUID i nowo dodany adres do automatycznego przekierowywania. Na przykład:
mail:userID = " użytkownikpoczty1"
mail:userGUID = "A961DAFE-2FE5-4EEC-A2CB-CB6511E9B28D"
mail:fwdAddress = "identyfikator-użytkownika@example.com"


Jeśli użytkownik nie istnieje, zwrócony zostanie następujący komunikat:
mail:error = "user not found"

Wyłączanie automatycznego przekierowywania na koncie

Użyj tych samych poleceń co wyżej, tylko z pustym ciągiem w miejscu adresu:

 

sudo serveradmin command

mail:command = setAutoForward

mail:userID = mailuser1

mail:fwdAddress = ""

 

Naciśnij klawisze Control-D, aby wykonać polecenie.

Odpowiedź będzie taka sama jak wyżej, z tym że adres przekierowywania (mail:fwdAddress) będzie pusty. Przykład:
mail:userID = " użytkownikpoczty1"
mail:userGUID = "
A961DAFE-2FE5-4EEC-A2CB-CB6511E9B28D"
mail:fwdAddress = ""


Jeśli identyfikator był niepoprawny lub taki identyfikator nie istnieje, zwrócony zostanie następujący komunikat:
mail:error = "user not found"

Sprawdzanie, które konta mają włączone automatyczne przekierowywanie

Uruchom następujące polecenie:

 

sudo serveradmin command mail:command = getAutoForward

 

Polecenie zwróci listę identyfikatorów GUID użytkowników i adresów do automatycznego przekierowywania. Przykład:
$ sudo serveradmin command mail:command = getAutoForward
mail:1080C8CF-5432-4302-B3B7-0EEFB79106AD:fwdAddress = "identyfikator-użytkownika-1@example.net"
mail:2DD1FB33-340F-408F-8C2A-D77B0A2431C7:fwdAddress = "identyfikator-użytkownika-2@example.net"

Więcej informacji

Inną możliwością jest użycie polecenia set_user_mail_opts. Zobacz man set_user_mail_opts, aby uzyskać informacje na temat sposobu używania i opcji.

Data publikacji: