Korzystanie z narzędzia iPhoto Library Upgrader

Za pomocą narzędzia iPhoto Library Upgrader możesz przygotować bibliotekę do obsługi bieżącej wersji aplikacji iPhoto lub Zdjęcia dla systemu OS X.

Gdy otworzysz bibliotekę utworzoną we wcześniejszej wersji aplikacji iPhoto, może zostać wyświetlony komunikat „Zbyt stara wersja biblioteki. Skonwertuj bibliotekę „Biblioteka iPhoto”, używając bezpłatnego narzędzia iPhoto Library Upgrader firmy Apple”.

Narzędzie iPhoto Library Upgrader przygotowuje biblioteki z aplikacji iPhoto ’08 (7.x) lub starszej, aby można było ich używać w bieżącej wersji aplikacji iPhoto lub Zdjęcia dla systemu OS X. Jeśli biblioteka została utworzona w aplikacji iPhoto ’09 (8.x) lub nowszej, nie trzeba używać tego narzędzia.

Korzystanie z narzędzia iPhoto Library Upgrader

  1. Pobierz i zainstaluj narzędzie. Gdy zobaczysz zielony ptaszek nad tekstem „Instalacja się powiodła”, kliknij przycisk Zamknij.
  2. W Finderze kliknij menu Idź i wybierz polecenie Narzędzia.
  3. W katalogu Narzędzia otwórz narzędzie iPhoto Library Upgrader.
  4. Jeśli biblioteka wyświetlana w oknie nie jest tą, którą chcesz przekonwertować, kliknij opcję Wybierz bibliotekę i wybierz odpowiednią bibliotekę programu iPhoto.
  5. Kliknij przycisk Dalej, aby przekonwertować bibliotekę. 
  6. Gdy zobaczysz komunikat „Twoja biblioteka może teraz zostać przekonwertowana przez bieżącą wersję iPhoto. Czy chcesz uruchomić iPhoto?”, kliknij przycisk Zakończ.

Teraz możesz używać przekonwertowanej biblioteki w aplikacji iPhoto ’11 (9.x) lub nowszej albo wykonać migrację biblioteki do aplikacji Zdjęcia dla systemu OS X, jeśli używasz systemu OS X Yosemite 10.10.3 lub nowszego.

Data publikacji: