Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu sprzętowym 7.6 stacji bazowych AirPort Time Capsule i AirPort (802.11n)

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w oprogramowaniu sprzętowym 7.6 stacji bazowych AirPort Time Capsule i AirPort (802.11n).

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.
 

Oprogramowanie sprzętowe 7.6 stacji bazowych AirPort Time Capsule i AirPort (802.11n)

  • Dostępne dla: stacja bazowa AirPort Extreme z obsługą standardu 802.11n, stacja bazowa AirPort Express z obsługą standardu 802.11n, AirPort Time Capsule

    Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może doprowadzić do wykonania dowolnego polecenia za pośrednictwem złośliwie spreparowanych odpowiedzi serwera DHCP.

    Opis: klient dhclient zezwala zdalnym atakującym na wykonanie dowolnego polecenia za pośrednictwem metaznaków powłoki w nazwie hosta uzyskanej z komunikatu DHCP. Ten problem rozwiązano przez usunięcie metaznaków powłoki ze skryptu dhclient-script.

    Identyfikator CVE

    CVE-2011-0997: Sebastian Krahmer i Marius Tomaschewski z zespołu SUSE Security Team we współpracy z organizacją ISC


Uwagi dotyczące instalacji oprogramowania sprzętowego w wersji 7.6

Do instalowania oprogramowania sprzętowego w wersji 7.6 na stacji bazowej AirPort Time Capsule lub AirPort z obsługą standardu 802.11n służy Narzędzie AirPort dostarczane z urządzeniem.

Przed przeprowadzeniem aktualizacji oprogramowania sprzętowego do wersji 7.6 zalecane jest zainstalowanie Narzędzia AirPort w wersji 5.5.3 lub nowszej.

Narzędzie AirPort 5.5.3 lub nowsze można pobrać z witryny oprogramowania do pobrania firmy Apple: http://support.apple.com/pl_PL/downloads/.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: