Wysyłanie wiadomości zaszyfrowanych w standardzie S/MIME w środowisku Exchange w systemie iOS

System iOS oferuje obsługę standardu S/MIME, co pozwala na wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości e-mail. 

Aby można było wysłać zaszyfrowaną wiadomość, potrzebny jest certyfikat (klucz publiczny) odbiorcy. Aplikacja Mail może uzyskać dostęp do takiego certyfikatu na jeden z dwóch sposobów w zależności od tego, czy odbiorca znajduje się w środowisku Exchange nadawcy. W tym artykule przedstawiono oba sposoby.

Szyfrowanie wiadomości

Podczas konfigurowania certyfikatów S/MIME dla konta można wybrać ustawienie „Szyfruj domyślnie” dla tworzenia nowych wiadomości.

Gdy odpowiesz na wiadomość lub prześlesz ją dalej w systemie iOS 13.4 i nowszych, stan szyfrowania wiadomości będzie odpowiadał stanowi wiadomości przychodzącej, a nie domyślnemu ustawieniu systemu. Możesz też zmienić stan szyfrowania wiadomości wychodzącej, używając ikony niebieskiej kłódki:

 

 

Wysyłanie zaszyfrowanych wiadomości do osób z tego samego środowiska Exchange

Jeśli odbiorcą jest użytkownik tego samego środowiska Exchange, system iOS może odnaleźć certyfikat niezbędny do zaszyfrowania wiadomości.

Aby wysyłać zaszyfrowane wiadomości do kontaktów z tego samego środowiska Exchange, wykonaj następujące czynności:

  1. Utwórz nową wiadomość w aplikacji Mail. Zwróć uwagę na ikonę otwartej kłódki, która wskazuje, że dla danego konta programu Exchange jest włączone szyfrowanie wiadomości.
  2. Zacznij wpisywać adres odbiorcy wiadomości z tej samej organizacji bazującej na programie Exchange.
  3. Aplikacja Mail sprawdzi listę GAL w poszukiwaniu certyfikatu S/MIME odbiorcy.
  4. Gdy aplikacja Mail znajdzie certyfikat, na prawo od nazwy odbiorcy pojawi się ikona kłódki, a adres zostanie wyróżniony na niebiesko. Za pomocą większej niebieskiej ikony kłódki można przełączać szyfrowanie dla wiadomości, co pozwala łatwo tworzyć zarówno zaszyfrowane, jak i niezaszyfrowane wiadomości.
  5. Jeśli aplikacja Mail nie będzie w stanie odnaleźć certyfikatu dla dodanego odbiorcy, adres zostanie wyświetlony na czerwonym tle, a po jego prawej stronie pojawi się ikona otwartej kłódki. Wiadomość zostanie oznaczona otwartą kłódką i napisem Nie można zaszyfrować.

Wysyłanie zaszyfrowanej wiadomości do osoby spoza danego środowiska Exchange

W sytuacji gdy odbiorca znajduje się poza środowiskiem Exchange nadawcy lub gdy nadawca nie korzysta z konta Exchange, konieczne jest zainstalowanie certyfikatu odbiorcy na urządzeniu. Wykonaj następujące czynności.

  1. W podpisanej wiadomości od osoby, do której chcesz wysłać zaszyfrowaną wiadomość, stuknij adres nadawcy. Jeśli podpis jest nieprawidłowy, na prawo od adresu nadawcy widnieje czerwony znak zapytania  . Prawidłowe podpisy są w aplikacji Mail opatrzone niebieskim znacznikiem   na prawo od adresu nadawcy.
  2. Jeśli certyfikat nadawcy został wystawiony przez nieznany urząd certyfikacji, możesz ręcznie zainstalować certyfikat dla tego adresu e-mail. Stuknij opcję Pokaż certyfikat.

  3. Aby zainstalować certyfikat podpisujący nadawcy i uznać ten certyfikat za zaufany, stuknij przycisk Instaluj.
  4. Przycisk Instaluj zmieni się w czerwony przycisk Usuń. Stuknij przycisk Gotowe w prawym górnym rogu ekranu, aby zakończyć proces instalacji certyfikatu.
  5. Zainstalowany certyfikat cyfrowy zostanie w systemie iOS skojarzony z adresem e-mail odbiorcy i od tej pory będzie możliwe wysyłanie do danego odbiorcy zaszyfrowanych wiadomości.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: