iOS 5: omówienie usług lokalizacji

Dowiedz się na temat różnych usług lokalizacji, przy użyciu których urządzenia z systemem iOS 5 (telefony iPhone, iPady i iPody touch) mogą określać Twoje położenie. 

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Informacje na temat śledzenia Twojej lokalizacji za pomocą usług lokalizacji w aplikacji Mapy oraz w innych aplikacjach zawiera podręcznik użytkownika produktu.

Usługi lokalizacji pozwalają aplikacjom i witrynom korzystającym z usług lokalizacji (w tym aplikacjom Mapy, Aparat, Safari oraz innym aplikacjom firmy Apple i aplikacjom innych firm) na używanie informacji z sieci komórkowej, sieci Wi-Fi1 i globalnego systemu pozycjonowania (GPS, Global Positioning System)2 do określania przybliżonego położenia użytkownika.

Dane dotyczące lokalizacji oraz zapytanie dotyczące lokalizacji mogą na przykład zostać użyte w aplikacji do poinformowania użytkownika o znajdujących się w pobliżu kawiarniach lub teatrach. Urządzenie może także automatycznie ustawić swoją strefę czasową na podstawie bieżącej lokalizacji użytkownika. Aby korzystać z tych funkcji, należy włączyć usługi lokalizacji na urządzeniu i zezwolić na ich używanie każdej aplikacji lub witrynie z osobna.

Uwaga: ze względów bezpieczeństwa informacje dotyczące lokalizacji telefonu iPhone mogą być używane na potrzeby wykonywania połączeń alarmowych w celu ułatwienia dotarcia na miejsce odpowiednim służbom — bez względu na to, czy użytkownik włączył usługi lokalizacji.

Informacje o precyzji (dokładności)

Usługi lokalizacji używają jednocześnie sieci komórkowych, Wi-Fi i systemu GPS do ustalania lokalizacji. Konkretna metoda zależy od urządzenia i dostępnych usług. W przypadku braku widoczności satelitów GPS urządzenie może określić lokalizację użytkownika za pomocą zebranych przy użyciu crowdsourcingu informacji o lokalizacji sieci Wi-Fi3 i stacji bazowych.

Aplikacje wyświetlające lokalizację użytkownika na ekranie, takie jak aplikacja Mapy, pokazują bieżącą (przybliżoną) lokalizację przy użyciu niebieskiego znacznika. Jeśli nie można dokładnie ustalić lokalizacji, wokół tego znacznika jest dodatkowo wyświetlane niebieskie koło. Jego wielkość zależy od tego, jak dokładnie można określić lokalizację. Im mniejsze koło, tym większa dokładność.

Niebieskie koło na mapie

Uwaga: gdy usługi lokalizacji są aktywne, na pasku stanu jest wyświetlana purpurowa lub biała ikona strzałki.

Działanie aplikacji Mapy, aplikacji do planowania trasy oraz aplikacji korzystających z danych lokalizacji zależy od usług danych. Te usługi danych mogą ulegać zmianie oraz mogą być niedostępne na niektórych obszarach geograficznych, co powoduje, że mapy, trasy i informacje oparte na danych lokalizacji mogą być niedostępne, niedokładne lub niepełne. Informacje podawane przez urządzenie należy porównywać z otoczeniem i w razie wątpliwości zastosować się do informacji umieszczonych na znakach drogowych i drogowskazach.

Więcej informacji

Włączanie lub wyłączanie usług lokalizacji

Usługi lokalizacji można włączać lub wyłączać na ekranie Ustawienia > Usługi lokalizacji. Usługi lokalizacji można włączyć podczas konfiguracji początkowej za pomocą Asystenta ustawień lub później przy użyciu ustawienia Usługi lokalizacji. Usługi lokalizacji można wyłączyć, jeśli są zbędne lub trzeba oszczędzać baterie. Można także określić, które aplikacje i usługi systemowe powinny mieć dostęp do danych pochodzących z usług lokalizacji.

Usługi lokalizacji Usługi systemowe
Ustawienia > Usługi lokalizacji Ustawienia > Usługi lokalizacji > Usługi systemowe

Zerowanie ostrzeżeń dotyczących lokalizacji

Ostrzeżenia dotyczące lokalizacji to żądania aplikacji (takich jak Aparat, Kompas, Mapy i aplikacje innych firm korzystające z usług lokalizacji) dotyczące używania przez te aplikacje usług lokalizacji. Aplikacja wyświetla ostrzeżenie dotyczące lokalizacji, gdy po raz pierwszy wymaga uzyskania dostępu do danych z usług lokalizacji. Stuknięcie opcji OK pozwala aplikacji na używanie usług lokalizacji zgodnie z potrzebami. Stuknięcie opcji Nie pozwalaj powoduje, że od tego momentu aplikacja nie ma dostępu do danych z usług lokalizacji.

Ostrzeżenie dotyczące lokalizacji

Usługi lokalizacji można w każdej chwili wyłączyć. W tym celu należy stuknąć kolejno opcje Ustawienia > Ustawienia lokalizacji, a następnie wyłączyć wszystkie usługi lokalizacji przy użyciu suwaka Usługi lokalizacji lub użyć suwaków poszczególnych aplikacji albo elementów na urządzeniu korzystających z usług lokalizacji. Aby wyłączyć usługi lokalizacji dla wszystkich witryn, należy wyłączyć lokalizację dla przeglądarki Safari. Można także wyłączyć usługi systemowe na urządzeniu korzystające z usług lokalizacji, stukając opcję Usługi systemowe, a następnie wyłączając każdą usługę systemową na urządzeniu korzystającą z usług lokalizacji.

Jeśli usługi lokalizacji zostaną wyłączone, przy następnym uruchomieniu aplikacji próbujących ich użyć na ekranie pojawi się monit o ich włączenie.

Poprawianie dokładności systemu GPS2

Dokładność systemu GPS zależy od liczby widocznych satelitów. Znalezienie wszystkich widocznych satelitów może potrwać kilka minut. W tym czasie dokładność stopniowo się poprawia. Poniższe wskazówki pozwolą poprawić dokładność pozycjonowania przy użyciu systemu GPS:

  • Upewnij się, że data, godzina i strefa czasowa są prawidłowo ustawione dla urządzenia w menu Ustawienia > Ogólne > Data i czas. Jeśli jest to możliwe, użyj opcji Ustaw automatycznie.
    Ważne: błędne ustawienia na komputerze mogą zostać w wyniku synchronizacji przeniesione na urządzenie. Należy sprawdzić datę, godzinę i strefę czasową na każdym komputerze synchronizowanym z urządzeniem.
  • Sprawdź, czy jest włączona funkcja Wi-Fi i czy masz połączenie z siecią komórkową lub siecią Wi-Fi. Urządzenie będzie wtedy mogło wykorzystać technologię A-GPS (Assisted GPS) do szybszego znalezienia widocznych satelitów GPS i uzyskania wstępnych informacji o lokalizacji za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej. Uwaga: mikrokomórki (czasami określane jako femtokomórki) nie są obsługiwane w przypadku usług lokalizacji.
  • Utrzymaj wolny od przeszkód widok na horyzont w kilku kierunkach. Ściany, dachy pojazdów, wysokie budynki, góry i inne przeszkody mogą zakłócać komunikację z satelitami GPS. W takich przypadkach urządzenie automatycznie określa lokalizację za pomocą sieci Wi-Fi lub komórkowej do momentu przywrócenia widoczności satelitów GPS.

Usługi lokalizacji oparte na informacjach dotyczących sieci Wi-Fi zebranych za pomocą crowdsourcingu i informacjach dotyczących sieci komórkowej

Jeśli usługi lokalizacji są włączone, urządzenie okresowo wysyła do firmy Apple anonimowe, zaszyfrowane i zawierające znaczniki geograficzne informacje dotyczące lokalizacji pobliskich hotspotów Wi-Fi oraz stacji bazowych. Ma to na celu powiększenie tworzonej za pomocą crowdsourcingu bazy danych zawierającej informacje o lokalizacji hotspotów Wi-Fi i stacji bazowych. Ponadto, jeśli usługi lokalizacji są włączone podczas podróży (na przykład samochodem), urządzenie z systemem iOS obsługujące system GPS okresowo wysyła do firmy Apple anonimowe i zaszyfrowane informacje dotyczące lokalizacji ustalonej przy użyciu systemu GPS oraz informacje o szybkości, z jaką odbywa się podróż. Ma to na celu budowanie za pomocą crowdsourcingu bazy danych zawierającej informacje o ruchu ulicznym. Dane dotyczące lokalizacji zebrane przez firmę Apple za pomocą crowdsourcingu nie mogą posłużyć do zidentyfikowania osoby, która je wysłała.

Prywatność

W przypadku zezwolenia aplikacjom lub witrynom innych firm na używanie bieżącej lokalizacji użytkownik podlega warunkom oraz zasadom zachowania poufności informacji i praktykom innych firm. Należy zapoznać się z warunkami, zasadami zachowania poufności informacji i sposobami postępowania dotyczącymi tych aplikacji i witryn, aby zrozumieć, w jaki sposób używają one informacji dotyczących lokalizacji oraz innych informacji. Informacje zbierane przez firmę Apple są traktowane zgodnie z Zasadami ochrony prywatności Apple.

Notatki:

  1. Urządzenia z systemem iOS bez połączenia z siecią komórkową na potrzeby usług lokalizacji używają tylko sieci Wi-Fi (jeśli sieć Wi-Fi jest widoczna).
  2. System GPS jest dostępny w telefonach iPhone oraz modelach iPada Wi-Fi + 3G.
  3. Na urządzeniach z systemem iOS sprzedawanych w Chinach kontynentalnych zamiast określenia Wi-Fi może być używana nazwa Sieć bezprzewodowa (WLAN). Nie wszystkie modele telefonu iPhone w Chinach kontynentalnych obsługują sieć WLAN.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: