Używanie ikon emoji na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Nadaj słowom emocje jednym stuknięciem dzięki ikonom emoji.

Dodawanie ikon emoji

Klawiatura emoji jest dostępna we wszystkich aplikacjach korzystających z klawiatury standardowej, takich jak Poczta lub Wiadomości. Aby dodać ikonę emoji:

 1. Stuknij pole tekstowe, a następnie stuknij ikonę  lub 
 2. Przy użyciu szarych ikon u dołu klawiatury możesz zmieniać motywy ikon emoji. Możesz też przesuwać palcem w lewo i w prawo, aby przeglądać więcej ikon. Stuknij ikonę , aby zobaczyć niedawno używane ikony emoji.
 3. Aby zmienić kolorystykę ikony emoji, stuknij i przytrzymaj wybraną ikonę.
 4. Stuknij ikonę emoji, aby dodać ją do tekstu.

zastępowanie słów ikonami emoji

Stuknij, aby zastąpić słowa ikonami emoji

Aplikacja Wiadomości wskazuje słowa, które możesz zastąpić ikonami emoji.

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i stuknij ikonę tworzenie wiadomości, aby napisać nową wiadomość, lub przejdź do istniejącej rozmowy.
 2. Napisz wiadomość i stuknij ikonę  lub  na klawiaturze.
 3. Poczekaj, aż słowa staną się pomarańczowe.
 4. Stuknij pomarańczowe słowo, aby zastąpić je ikoną emoji. Jeśli możesz wstawić większą liczbę ikon emoji, w polu szybkiej odpowiedzi wyświetlone zostaną dostępne opcje.
 5. Stuknij przycisk przycisk wysyłania, aby wysłać wiadomość.

Jeśli chcesz zastąpić ikonę emoji pierwotnym słowem, po prostu stuknij ikonę emoji.

używanie predykcji ikon emoji

Używanie predykcji ikon emoji

Dzięki funkcji predykcji tekstu możesz pisać i uzupełniać całe zdania zaledwie jednym stuknięciem. Podczas pisania pojawiają się podpowiedzi słów i fraz, które możesz chcieć wpisać jako następne, oparte na wcześniejszych rozmowach i stylu pisania. Pojawiają się również sugestie ikon emoji, których możesz chcieć użyć. Aby używać predykcji ikon emoji, podczas pisania wiadomości patrz na sugerowane ikony emoji w obszarze predykcji wpisywania. Stuknij wybraną sugestię, by zastąpić słowo lub wstawić ikonę emoji. 

Aby wyłączyć predykcję tekstu, dotknij i przytrzymaj ikonę  lub , stuknij opcję Ustawienia klawiatury, a następnie wyłącz opcję Predykcja.

Nie widzisz klawiatury ikon emoji?

Jeśli nie widzisz klawiatury ikon emoji, upewnij się, że jest włączona.

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne i stuknij opcję Klawiatura.
 2. Stuknij kolejno opcje Klawiatury i Dodaj klawiaturę.
 3. Stuknij opcję Emoji.

Więcej informacji

Data publikacji: