iPhoto '11: odtwarzanie z kopii zapasowej Time Machine na komputerze z aplikacją iPhoto '11 (w wersji 9.2 lub nowszej) i systemem OS X Lion 10.7.2 (lub nowszym)

W aplikacji iPhoto '11 (w wersji 9.2 lub nowszej) używanej na komputerze z programem Time Machine i systemem OS X Lion 10.7.2 (lub nowszym) nie jest już dostępna opcja Przeglądaj kopie zapasowe. Oznacza to, że zamiast odtwarzać wybrane zdjęcia z biblioteki iPhoto, trzeba odtworzyć całą bibliotekę iPhoto.

Ważne: jeśli na komputerze jest zainstalowana starsza wersja aplikacji iPhoto 9 i systemu OS X Lion, należy najpierw przeprowadzić uaktualnienie. W tym celu należy kliknąć menu Apple (), wybrać polecenie Uaktualnienia i zainstalować dostępne uaktualnienia. Aplikacja iPhoto może wymagać uaktualnienia za pośrednictwem sklepu Mac App Store.

W aplikacji iPhoto '11 (w wersji 9.2 lub nowszej) używanej na komputerze z programem Time Machine i systemem OS X Lion 10.7.2 (lub nowszym) nie jest już dostępna opcja Przeglądaj kopie zapasowe. Oznacza to, że zamiast odtwarzać wybrane zdjęcia z biblioteki iPhoto, trzeba odtworzyć całą bibliotekę iPhoto.

Poniżej przedstawiono procedurę wyświetlania dysku Time Machine i odtwarzania z tego dysku.

Aby odtworzyć zdjęcia:

  1. Zamknij aplikację iPhoto.
  2. Podłącz dysk Time Machine.
  3. W Finderze otwórz katalog zawierający bibliotekę iPhoto. Jeśli biblioteka iPhoto nie została przeniesiona, można ją znaleźć w katalogu Katalog domowy/Obrazki/iPhoto Library.
  4. Otwórz program Time Machine  (z poziomu Docka lub katalogu /Programy).
  5. Wybierz odpowiednią kopię zapasową. Czas utworzenia poszczególnych kopii zapasowych przechowywanych na dysku programu Time Machine jest oznaczony fioletowym znacznikiem na linii czasowej po prawej stronie ekranu.
  6. Wskaż bibliotekę iPhoto, którą chcesz odtworzyć, i kliknij przycisk Odtwórz.

Jeśli w plikach zostaną wykryte niespójności, w aplikacji iPhoto może pojawić się monit o naprawę biblioteki. W takiej sytuacji należy zezwolić na przeprowadzenie procesu naprawiania, klikając przycisk Napraw. Jeśli się okaże, że niektóre miniaturki są puste, ponownie otwórz aplikację iPhoto, trzymając naciśnięte klawisze Command i Option. Gdy zostanie wyświetlone okno Przebuduj bibliotekę iPhoto, zaznacz pole wyboru Przebuduj wszystkie miniaturki. W zależności od rozmiaru biblioteki, ta operacja może trochę potrwać.

Więcej informacji

  • Przed rozpoczęciem odtwarzania z kopii zapasowej Time Machine należy zawsze zamknąć aplikację iPhoto.  
  • Gdy aplikacja iPhoto jest otwarta, program Time Machine nie może wykonać pełnej kopii zapasowej biblioteki iPhoto. Aby mieć pewność, że w programie Time Machine jest wykonywana pełna kopia zapasowa biblioteki, należy okresowo zamykać aplikację iPhoto przed przystąpieniem do wykonywania kopii zapasowej.
Data publikacji: