Identyfikowanie i filtrowanie niechcianej poczty w iCloud

Dowiedz się, w jaki sposób usługa iCloud filtruje rozsyłane masowo niechciane wiadomości e-mail, zwane również pocztą niechcianą lub spamem.

Automatyczne filtrowanie niechcianej poczty w usłudze iCloud

iCloud używa analizy trendów, list dynamicznych i innych technologii, aby automatycznie wykrywać i blokować niechciane wiadomości, zanim trafią do Twojej skrzynki odbiorczej. Nie da się całkowicie uniknąć niechcianych wiadomości w skrzynce odbiorczej, jednak poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które mogą być pomocne w ograniczaniu otrzymywanego spamu.

Jeśli podejrzewasz, że dana wiadomość to spam, nie otwieraj jej

Gdy otwierasz wiadomość, która wygląda na niechciany e-mail, nadawcy spamu mogą otrzymać informację, że ich wiadomość została dostarczona i otwarta z aktywnego konta e-mail. W efekcie mogą nadejść kolejne niechciane wiadomości. Usuwaj wszelkie wiadomości, które wyglądają na niechciane, zanim je otworzysz. W ten sposób możesz uniknąć otrzymywania kolejnych niechcianych wiadomości od nadawców spamu.

Nadawcy spamu wykorzystują funkcję wczytywania obrazów w wiadomościach e-mail do ustalania, czy dane konto e-mail jest aktywne. Aby zapobiec automatycznemu wczytywaniu obrazów:

  • W aplikacji Mail w systemie OS X na komputerze Mac kliknij Mail > Preferencje. Na karcie Widok wyłącz opcję Wczytuj zawartość zdalną w wiadomościach.
  • W witrynie iCloud Mail kliknij Pokaż menu czynności na pasku bocznym i wybierz Preferencje. Na karcie Ogólne wyłącz opcję Pobierz grafikę w wiadomościach HTML.

Korzystanie z aliasu pocztowego usługi iCloud

Aliasy pocztowe usługi iCloud pozwalają na zabezpieczenie się przed otrzymywaniem niechcianej poczty na główny adres e-mail w usłudze iCloud. Możesz na przykład używać głównego adresu poczty iCloud do kontaktowania się z rodziną i znajomymi, a z aliasu korzystać przy rejestracjach online, zakupach internetowych czy dołączaniu do list wysyłkowych. Ułatwia to monitorowanie źródeł niechcianych wiadomości.

Zgłaszanie niechcianej poczty

Filtrowanie poczty niechcianej przez serwer to tylko jeden z poziomów zabezpieczeń. Możesz zgłaszać wiadomości jako spam w aplikacji Mail i pomagać w filtrowaniu niechcianych wiadomości w iCloud. Przyszłe wiadomości od tego samego nadawcy będą oznaczane jako niechciane.

Aby oznaczyć wiadomość jako niechcianą:

  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 7 lub nowszym otwórz wiadomość, stuknij sygnalizator na dole, a następnie stuknij Przenieś do Niechciane.
  • Na komputerze Mac zaznacz wiadomość i kliknij przycisk Niechciane na pasku narzędzi aplikacji Mail. Możesz również przeciągnąć wiadomość do folderu Niechciane na pasku bocznym.
  • W witrynie iCloud.com zaznacz wiadomość, a następnie kliknij ikonę sygnalizatora i wybierz opcję Przenieś do Niechciane. Możesz również przeciągnąć wiadomość do folderu Niechciane na pasku bocznym.

Odzyskiwanie wiadomości błędnie oznaczonych jako niechciane

Filtrowanie niechcianej poczty może uniemożliwić chcianym wiadomościom dotarcie do Twojej skrzynki odbiorczej. Mamy wtedy do czynienia z fałszywym rozpoznaniem wiadomości jako spamu.

Jeśli podejrzewasz, że chciana wiadomość e-mail została przypadkowo odfiltrowana, możesz oznaczyć ją jako pożądaną, aby przyszłe wiadomości od tego samego nadawcy trafiały do Twojej skrzynki odbiorczej:

  • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z systemem iOS 7 lub nowszym otwórz wiadomość w folderze Niechciane, stuknij ikonę folderu na dole, a następnie stuknij Przychodzące, aby ją przenieść.
  • Na komputerze Mac zaznacz wiadomość i kliknij przycisk Chciane na pasku narzędzi aplikacji Mail. Możesz również przeciągnąć wiadomość do folderu Przychodzące na pasku bocznym.
  • W witrynie iCloud.com zaznacz wiadomość, a następnie kliknij Chciana w pasku powiadomienia na górze okna wiadomości. Możesz również przeciągnąć wiadomość do folderu Przychodzące na pasku bocznym.

Jeśli się okaże, że wiele wiadomości jest dostarczanych z opóźnieniem lub wcale albo odsyłanych do nadawcy, należy skontaktować się ze wsparciem usługi iCloud. Pamiętaj, aby sprawdzać folder Niechciane, jeśli szukasz wiadomości e-mail, które zostały przypadkowo oznaczone jako niechciane. Aby sprawdzić folder Niechciane z poziomu witryny iCloud.com, wybierz aplikację Mail i kliknij folder Niechciane na pasku bocznym. Wiadomości e-mail z folderu Niechciane są automatycznie usuwane po 30 dniach.

Więcej informacji

Data publikacji: