Limity funkcji Mój strumień zdjęć i Albumy udostępniane

Usługa iCloud ogranicza liczbę zdjęć przesyłanych do folderu Mój strumień zdjęć lub do udostępnianych albumów w ciągu godziny, dnia oraz miesiąca, aby zapobiec niezamierzonemu lub nadmiernemu użyciu.

Limity przesyłania do folderu Mój strumień zdjęć

Poniższe limity funkcji Mój strumień zdjęć są oparte na wzorcach przewidywanego przesyłania. Oto limity dotyczące przesyłania do folderu Mój strumień zdjęć:

 • Przesyłanie do folderu Mój strumień zdjęć na godzinę: 1000 zdjęć
 • Przesyłanie do folderu Mój strumień zdjęć na dzień: 10 000 zdjęć
 • Przesyłanie do folderu Mój strumień zdjęć na miesiąc: 25 000 zdjęć

Jeśli zostanie przekroczony jeden z powyższych limitów, możliwość przesyłania zdjęć do folderu Mój strumień zdjęć zostanie tymczasowo wstrzymana, a na urządzeniu może zostać wyświetlone powiadomienie. Przesyłanie zdjęć zostanie wznowione automatycznie, gdy limit przestanie obowiązywać (na przykład po upływie godziny lub następnego dnia).

Limity sugestii udostępniania

Sugestie udostępniania są ograniczone do 5000 elementów o łącznym rozmiarze do 1 GB.

Limity albumów udostępnianych

Oto godzinowe i dzienne limity albumów udostępnianych:

 • Maksymalna liczba zdjęć i nagrań wideo udostępnianych we wszystkich udostępnianych albumach przez jednego użytkownika na godzinę: 1000
 • Maksymalna liczba zdjęć i nagrań wideo udostępnianych we wszystkich udostępnianych albumach przez jednego użytkownika dziennie: 10 000

Te limity udostępniania funkcjonują niezależnie od powyższych limitów przesyłania. Można na przykład przesłać 10 000 zdjęć w tym samym dniu do folderu Mój strumień zdjęć, a następnie udostępnić te zdjęcia lub 10 000 innych zdjęć.

Limity dodatkowe dotyczące udostępnianych albumów:

 • Maksymalna liczba udostępnianych albumów, jakie może udostępnić właściciel: 200
 • Maksymalna liczba udostępnianych albumów, jakie można zasubskrybować: 200
 • Maksymalna liczba subskrybentów udostępnianego albumu: 100 (liczba subskrybentów w każdym udostępnianym albumie)
 • Maksymalna łączna liczba zdjęć i nagrań wideo udostępnianych w udostępnianym albumie przez wszystkich użytkowników: 5000
 • Maksymalna liczba komentarzy dotyczących zdjęcia lub nagrania wideo w udostępnianym albumie: 200 (komentarzem jest kliknięcie opcji Lubię lub opublikowanie wpisu tekstowego)
 • Maksymalna liczba znaków w komentarzu: 1024
 • Maksymalna liczba zaproszeń, jaką może dziennie wysłać właściciel udostępnianego albumu: 200

Więcej informacji

Dowiedz się więcej o funkcjach Mój strumień zdjęć i Albumy udostępniane.

Zdjęcia przesłane do folderu Mój strumień zdjęć lub udostępnianych albumów nie zmniejszają ilości miejsca dyskowego dostępnego w usłudze iCloud. Usługa iCloud przechowuje zdjęcia przesyłane do folderu Mój strumień zdjęć przez 30 dni, co zapewnia urządzeniom wystarczająco dużo czasu na nawiązanie z nią połączenia pobranie zdjęć. Dowiedz się, jak zachowywać na urządzeniu zdjęcia z folderu Mój strumień zdjęć lub udostępnianego albumu.

Obsługiwane są następujące typy plików:

 • Mój strumień zdjęć: pliki obrazów w formacie JPEG, TIFF, PNG i większość formatów RAW.
 • Formaty wideo i plików funkcji Albumy udostępniane: typy plików MP4 i QuickTime, formaty plików wideo H.264 i MPEG-4. Nagrania wideo mogą mieć maksymalnie 15 minut.

Podczas importowania zdjęć należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Zdjęcia importowane na iPada lub telefon iPhone za pomocą zestawu do podłączania aparatu są zapisywane bezpośrednio na karcie Zdjęcia. Jeśli funkcja Mój strumień zdjęć jest włączona i urządzenie jest połączone z siecią bezprzewodową, można łatwo przekroczyć któryś z wymienionych wyżej limitów. Aby tego uniknąć, należy wyłączyć funkcję Mój strumień zdjęć na czas importowania zdjęć na iPada lub telefon iPhone za pomocą zestawu do podłączania aparatu.
 • Do przekroczenia podanych wyżej limitów może też dojść, jeśli importuje się wiele zdjęć do aplikacji iPhoto lub Aperture, a w preferencjach Mojego strumienia zdjęć jest wybrana opcja Automatyczne przesyłanie. Zarówno w przypadku aplikacji iPhoto, jak i Aperture przesyłanie do albumu Mój strumień zdjęć zostaje wtedy wstrzymane. Proces przesyłania jest następnie automatycznie wznawiany w kolejnej godzinie, kolejnego dnia lub kolejnego miesiąca, w zależności od tego, który z limitów został przekroczony.
 • Jeśli na urządzeniu z systemem iOS 8.3 lub komputerze z systemem OS X Yosemite 10.10.3 jest włączona usługa Zdjęcia iCloud, funkcja Mój strumień zdjęć prześle ostatnie zdjęcia, aby udostępnić je urządzeniom, które nie korzystają z tej usługi. Zdjęcia z folderu Mój strumień zdjęć zostaną automatycznie dodane do albumu Wszystkie zdjęcia dla urządzeń z włączoną usługą Zdjęcia iCloud.

Ze względu na ograniczenia dotyczące pamięci na urządzeniu Apple TV mogą być wyświetlane tylko najnowsze zdjęcia.

Data publikacji: