Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu oprogramowania iOS 4.2.10 dla telefonu iPhone

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 4.2.10.

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 4.2.10, który można pobrać i zainstalować przy użyciu programu iTunes.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienia oprogramowania iOS 4.2.10 dla telefonu iPhone

 • Bezpieczeństwo danych

  Dostępne dla: iOS w wersji od 4.2.5 do 4.2.9 dla telefonu iPhone 4 (CDMA)

  Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może przechwytywać lub modyfikować dane w sesjach zabezpieczonych za pomocą protokołu SSL/TLS.

  Opis: w procedurach obsługi certyfikatów X.509 występuje błąd sprawdzania poprawności łańcucha certyfikatów. Osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może przechwytywać lub modyfikować dane w sesjach zabezpieczonych za pomocą protokołu SSL/TLS. Mogą również być możliwe inne ataki związane z certyfikatem X.509. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania poprawności łańcuchów certyfikatów X.509.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-0228: Gregor Kopf z firmy Recurity Labs dla organizacji BSI, Paul Kehrer z działu SpiderLabs firmy Trustwave

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: