Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu oprogramowania iOS 4.2.10 dla telefonu iPhone

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 4.2.10.

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w systemie iOS 4.2.10, który można pobrać i zainstalować przy użyciu programu iTunes.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienia oprogramowania iOS 4.2.10 dla telefonu iPhone

 • Bezpieczeństwo danych

  Dostępne dla: iOS w wersji od 4.2.5 do 4.2.9 dla telefonu iPhone 4 (CDMA)

  Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może przechwytywać lub modyfikować dane w sesjach zabezpieczonych za pomocą protokołu SSL/TLS.

  Opis: w procedurach obsługi certyfikatów X.509 występuje błąd sprawdzania poprawności łańcucha certyfikatów. Osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może przechwytywać lub modyfikować dane w sesjach zabezpieczonych za pomocą protokołu SSL/TLS. Mogą również być możliwe inne ataki związane z certyfikatem X.509. Ten problem rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania poprawności łańcuchów certyfikatów X.509.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-0228: Gregor Kopf z firmy Recurity Labs dla organizacji BSI, Paul Kehrer z działu SpiderLabs firmy Trustwave

 

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: