Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu oprogramowania iOS 4.2.9 dla telefonu iPhone

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w uaktualnieniu oprogramowania iOS 4.2.9 dla telefonu iPhone.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie oprogramowania iOS 4.2.9 dla telefonu iPhone

 • CoreGraphics

  Dostępne dla: iOS w wersji od 4.2.5 do 4.2.8 dla telefonu iPhone 4 (model CDMA)

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi plików czcionek TrueType przez program FreeType występuje przepełnienie buforu. Wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2010-3855

 • CoreGraphics

  Dostępne dla: iOS w wersji od 4.2.5 do 4.2.8 dla telefonu iPhone 4 (model CDMA)

  Zagrożenie: wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w procedurze obsługi czcionek Type 1 przez program FreeType występuje błąd interpretacji znaku liczby. Wyświetlenie złośliwie spreparowanego pliku PDF może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-0226 : comex

 • IOMobileFrameBuffer

  Dostępne dla: iOS w wersji od 4.2.5 do 4.2.8 dla telefonu iPhone 4 (model CDMA)

  Zagrożenie: złośliwy kod uruchomiony na koncie użytkownika może uzyskać uprawnienia systemowe.

  Opis: podczas stosowania elementów pierwotnych kolejki IOMobileFrameBuffer występuje błąd nieprawidłowej konwersji typów, przez co złośliwy kod uruchomiony na koncie użytkownika może uzyskać uprawnienia systemowe.

  Identyfikator CVE

  CVE-2011-0227: comex

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: