OS X Lion: tworzenie powiązania z kontrolerami domen usługi Active Directory tylko do odczytu

Aby klienty systemu OS X Lion mogły tworzyć powiązania z usługą Active Directory w obecności kontrolerów domen tylko do odczytu, należy uaktualnić system klientów do wersji OS X Lion 10.7.3 lub nowszej.

Uaktualnij klienty do systemu OS X Lion 10.7.3 lub nowszego.

Więcej informacji

Obejście dla klientów OS X Lion, które nie są gotowe do uaktualnienia do systemu OS X Lion 10.7.3

Aby można było tworzyć powiązania z usługą Active Directory w obecności kontrolerów tylko do odczytu, najpierw utwórz konto komputera w usłudze Active Directory. Następnie sprawdź, czy konto komputera zostało pomyślnie zreplikowane we wszystkich kontrolerach domen tylko do odczytu za pomocą konsoli zarządzania Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

Data publikacji: