Informacje o banerach informujących o zasadach w systemie OS X

Dowiedz się więcej o tworzeniu banerów informujących o zasadach i rozwiązywaniu problemów z ich wyświetlaniem i położeniem.

Baner informujący o zasadach to baner, który może wyświetlać się w oknie logowania i zawiera informacje, które użytkownik musi zaakceptować, aby przejść dalej.

Tworzenie banera

Możesz ustawić wiadomość, która wyświetla się na ekranie logowania na komputerze Mac. Możesz również ustawić baner informujący o zasadach, aby wyświetlać więcej informacji, które użytkownik musi zaakceptować, zanim się zaloguje. Może być to przydatne, gdy konieczne jest, aby użytkownik zaakceptował lub potwierdził zrozumienie warunków korzystania z komputera, np. zasad dopuszczalnego użytkowania.

Aby utworzyć baner informujący o zasadach, wykonaj poniższe kroki:

  1. Utwórz zwykły (.txt) lub sformatowany (.rtf) plik tekstowy o nazwie PolicyBanner, zawierający treść banera.
  2. Skopiuj plik PolicyBanner do katalogu /Biblioteki/Security/. 

Przy następnym ponownym uruchomieniu komputera utworzony baner pojawi się w momencie, w którym normalnie pojawiłby się ekran logowania. 

Jeśli baner się nie pojawia

Jeśli baner się nie pojawi, sprawdź następujące elementy.

Sprawdź FileVault

Jeśli pełne szyfrowanie dysku FileVault jest włączone na danym komputerze, baner informujący o zasadach pojawi się po tym, jak zaloguje się pierwszy użytkownik, ale zanim pojawi się pulpit. Pierwsze logowanie jest konieczne, aby odblokować dysk startowy. 

Sprawdź uprawnienia

W niektórych przypadkach konieczne może być dostosowanie uprawnień pliku PolicyBanner.

W przypadku plików .txt lub .rtf ustaw uprawnienia w pliku PolicyBanner tak, aby każdy miał uprawnienia do odczytu:

sudo chmod o+r /Library/Security/PolicyBanner.txt
sudo chmod o+r /Library/Security/PolicyBanner.rtf 

W przypadku plików .rtf ustaw uprawnienia tak, aby każdy miał uprawienia do odczytu i uruchamiania:

sudo chmod -R o+rx /Library/Security/PolicyBanner.rtfd

Sprawdź autoryzację

Jeśli używasz systemu OS X w wersji od 10.8.3 do 10.8.5, a okno banera informującego o zasadach się nie pojawia, sprawdź, czy w pliku /etc/authorization znajdują się dwa wiersze pogrubione poniżej:

<string>loginwindow:login</string>

<string>builtin:login-begin</string>

<string>builtin:reset-password,privileged</string>
 

<string>PKINITMechanism:auth,privileged</string>

<string>builtin:login-success</string>

<string>loginwindow:success</string>
 

Jeśli w pliku /etc/authorization nie ma tych dwóch wierszy, wstaw je tak, jak widać powyżej. Plik /etc/authorization nie jest używany w systemie OS X od wersji 10.9, więc nie musisz wprowadzać tych zmian w systemie OS X w wersji innej niż od 10.8.3 do 10.8.5.

Jeśli okno banera informującego o zasadach nie wyświetla się prawidłowo po aktualizacji do systemu OS X El Capitan 10.11.4

Po aktualizacji do systemu OS X El Capitan 10.11.4 baner informujący o zasadach może nie wyświetlać się prawidłowo. Dzieje się tak, gdy rozmiar wyświetlania dokumentu w pliku PolicyBanner.rtf jest nieodpowiednio ustawiony. Aby rozwiązać ten problem:

  1. Otwórz dokument w programie TextEdit.
  2. Dostosuj rozmiar okna w miarę potrzeby. Na przykład dopasuj okno do rozmiaru wstawionego obrazu.
  3. Zapisz dokument (Plik > Zapisz).
  4. Zamknij okno.

Zamknięcie okna bez ręcznego zapisania pliku nie zapisze zmian szerokości i wysokości wyświetlania.

Skopiuj zaktualizowany plik PolicyBanner do katalogu /Biblioteki/Security/.

Więcej informacji

Jeśli chcesz używać na wielu komputerach tego samego banera informującego o zasadach, możesz skorzystać z funkcji administracyjnych programu Apple Remote Desktop lub innego programu do zarządzania, aby umieścić utworzony plik na wszystkich swoich komputerach Mac.

Data publikacji: