Konfigurowanie banerów z informacją o obowiązujących zasadach w systemie macOS

Dowiedz się, jak ustawić niestandardowe banery pojawiające się w oknie logowania na komputerze Mac.

Baner z informacją o obowiązujących zasadach na iMacu

Baner z informacją o obowiązujących zasadach wyświetlany w oknie logowania wymaga od użytkownika potwierdzenia zaakceptowania określonych informacji przed kontynuowaniem działania.

Informacje o banerach z informacją o obowiązujących zasadach

Możesz ustawić komunikat logowania wyświetlający się na ekranie logowania na komputerze Mac. Możesz również ustawić baner z informacją o obowiązujących zasadach, które należy zaakceptować przed zalogowaniem. Ta opcja może być przydatna, gdy przed skorzystaniem z komputera użytkownicy muszą zaakceptować pewne warunki i postanowienia, na przykład zasady dopuszczalnego użytkowania.

Tworzenia banera

  1. Utwórz dokument w postaci zwykłego pliku tekstowego (.txt) lub tekstu sformatowanego (.rtf) zawierający baner.
  2. Wybierz pozycje Plik > Zachowaj i zachowaj dokument pod nazwą PolicyBanner.
  3. Skopiuj plik PolicyBanner do folderu /Biblioteki/Security/. 

Przy następnym ponownym uruchomieniu komputera utworzony baner pojawi się w momencie, w którym normalnie pojawiłby się ekran logowania. 

Jeśli baner nie wyświetla się

Jeśli baner nie wyświetla się, wykonaj następujące czynności.

Sprawdź funkcję FileVault

Jeśli korzystasz z szyfrowania całego dysku przy użyciu funkcji FileVault na komputerze, baner z informacją o obowiązujących zasadach jest wyświetlany po zalogowaniu się pierwszego użytkownika i przed wyświetleniem biurka. Pierwsze logowanie jest wykonywane w celu odblokowania dysku startowego. 

Sprawdź uprawnienia

W niektórych przypadkach może być konieczne dostosowanie uprawnień pliku PolicyBanner.

W przypadku plików .txt lub .rtf ustaw uprawnienia w pliku PolicyBanner, tak aby każdy użytkownik miał uprawnienia do odczytu:

sudo chmod o+r /Library/Security/PolicyBanner.txt
sudo chmod o+r /Library/Security/PolicyBanner.rtf 

W przypadku plików .rtfd dostosuj uprawnienia, aby każdy użytkownik miał uprawnienia do odczytu oraz wykonywania:

sudo chmod -R o+rx /Library/Security/PolicyBanner.rtfd

Uaktualnij wolumin przedrozruchowy

Jeśli baner z informacją o obowiązujących zasadach nadal się nie wyświetla, uaktualnij wolumin przedrozruchowy:

diskutil apfs updatePreboot /
Data publikacji: