Do zarządzania członkostwem w grupach należy użyć usługi Active Directory

System OS X zawiera Edytor katalogu, który pozwala wyświetlać i modyfikować atrybuty zewnętrznych katalogów. Jednak przy użyciu tego narzędzia nie można edytować członkostwa w grupach użytkowników usługi Active Directory.

Aby zmienić członkostwo w grupach dla użytkowników lub grup usługi Active Directory, należy skorzystać z narzędzi specjalnie przeznaczonych do jej obsługi.

Przykładem takiego narzędzia może być przystawka MMC Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Więcej informacji na jej temat można znaleźć na tej stronie firmy Microsoft.

Narzędzia wiersza poleceń dscl i dseditgroup pozwalają wyświetlać członkostwo w grupach usługi Active Directory, ale nie umożliwiają ich edytowania.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: