Stacje bazowe AirPort: omówienie uprawnień kont użytkowników z włączoną funkcją Zabezpiecz udostępniane dyski

Dowiedz sie na temat różnych dostępnych uprawnień kont użytkowników z włączoną funkcją Zabezpiecz udostępniane dyski.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Jeśli używasz stacji bazowej AirPort obsługującej dysk twardy, możesz skonfigurować poszczególne katalogi, w których użytkownicy mogą przechowywać pliki na tym dysku. Katalogi te noszą nazwę kont użytkowników z włączoną funkcją Zabezpiecz udostępniane dyski. W tym artykule objaśniono dostęp do tych kont w trybie do odczytu/zapisu po ich skonfigurowaniu.

Gdy skonfigurujesz konto użytkownika z włączoną funkcją Zabezpiecz udostępniane dyski, będziesz mieć do wyboru trzy wartości opcji Dostęp do udostępnianych plików:

 • Niedozwolone — wybierz to ustawienie, jeśli chcesz uniemożliwić użytkownikowi wyświetlanie i zapisywanie plików na dysku. To ustawienie to dobry wybór, gdy chcesz zablokować danej osobie dostęp do dysku na pewien czas.
 • Tylko odczyt — wybierz tę opcję, aby zezwolić użytkownikowi na wyświetlanie i otwieranie plików z dysku, ale nie na edytowanie ich i zapisywanie na tym dysku. Użytkownicy z tymi uprawnieniami mogą jednak edytować otwarte pliki i zapisywać je na innych dyskach, gdy mają odpowiednie uprawnienia do zapisu.
 • Odczyt i zapis — wybierz tę opcję, aby zezwolić użytkownikowi na otwieranie i edytowanie plików oraz zapisywanie ich na dysku.

Jak skonfigurować dla użytkownika dostęp w trybie do odczytu/zapisu

 1. Otwórz Narzędzie AirPort (dostępne w katalogu Programy > Narzędzia).
 2. Wybierz stację bazową, którą chcesz skonfigurować.
 3. Kliknij przycisk Edycja.
 4. Kliknij pozycję Dyski.
 5. Z menu podręcznego Zabezpiecz udostępniane dyski wybierz polecenie „Hasłem dostępu do konta”.
 6. Kliknij przycisk Dodaj (+).
 7. Wpisz nazwę i hasło użytkownika.
 8. Z menu podręcznego Dostęp do udostępnianych plików wybierz pozycję Odczyt i zapis, Tylko odczyt lub Niedozwolone, w zależności od uprawnień dostępu, jaki chcesz nadać użytkownikowi.
 9. Kliknij przycisk Zachowaj.
 10. Kliknij przycisk Uaktualnij.

 

Data publikacji: