Co to jest IPv6?

Dowiedz się więcej o protokole IPv6.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Skrót IPv6 oznacza protokół internetowy w wersji 6. IPv6 to protokół internetowy następnej generacji opracowany w celu zastąpienia aktualnie używanego protokołu internetowego (IP) w wersji 4.

Do komunikacji komputerów i innych urządzeń za pośrednictwem Internetu potrzebne są adresy nadawców i odbiorców. Te adresy liczbowe są określane jako adresy IP. Niezwykle szybki rozwój Internetu i wzrost liczby korzystających z niego osób powoduje zwiększone zapotrzebowanie na adresy IP.

IPv6 to standard opracowany przez organizację Internet Engineering Task Force zajmującą się tworzeniem technologii internetowych. Organizacja IETF, przewidując zapotrzebowanie na więcej adresów IP, opracowała protokół IPv6 umożliwiający obsługę rosnącej liczby użytkowników i urządzeń korzystających z Internetu. 

W protokole IPv6 adresy IP są tworzone przy użyciu większych liczb, co pozwala na komunikowanie się większej liczby użytkowników i urządzeń w Internecie. W protokole IPv4 każdy adres IP ma długość 32 bitów, co umożliwia utworzenie 4,3 miliarda unikatowych adresów. Przykładowy adres IPv4:

172.16.254.1

Adresy IPv6 są 128-bitowe, dzięki czemu umożliwiają utworzenie około 340 bilionów bilionów unikatowych adresów IP. Przykładowy adres IPv6:

2001:db8:ffff:1:201:02ff:fe03:0405

Stosowanie w sieci protokołu IPv6 ma także inne zalety. W większości przypadków komputery i aplikacje wykrywają sieci i usługi IPv6 oraz korzystają z nich bez udziału użytkownika. Protokół IPv6 likwiduje także inne problemy z siecią, które mogą wynikać z ograniczonej liczby adresów dostępnych w protokole IPv4. Na przykład protokół IPv6 ogranicza potrzebę korzystania z usługi translacji adresów sieciowych (NAT, Network Address Translation), która pozwala na używanie jednego adresu IP przez wielu klientów, ale nie zawsze jest niezawodna.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: