Jak usuwać aplikacje na komputerze Mac

Usunięcie aplikacji oznacza usunięcie jej z dysku twardego komputera Mac i zwolnienie zajmowanego przez nią miejsca dyskowego. Aplikacje można usuwać z Launchpada lub Findera.

Usuwanie aplikacji za pomocą Launchpada

Launchpad to wygodny sposób usuwania aplikacji pobranych ze sklepu App Store. 

  1. Aby otworzyć Launchpada, kliknij go w Docku lub otwórz z folderu Aplikacje. Możesz również zsunąć kciuk i trzy palce na gładziku.
  2. Jeśli nie widzisz danej aplikacji w Launchpadzie, wpisz jej nazwę w polu wyszukiwania na górze ekranu. Możesz też przesunąć w lewo lub w prawo dwoma palcami na gładziku, aby wyświetlić następną lub poprzednią stronę.
  3. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Option (⌥) lub kliknij i przytrzymaj dowolną aplikację, aż aplikacje zaczną drżeć.
  4. Kliknij przycisk przycisk X obok aplikacji, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić. Aplikacja zostanie natychmiast usunięta. Jeśli nie widzisz przycisku przycisk X obok aplikacji, którą chcesz usunąć, aplikacja nie pochodzi ze sklepu App Store lub jest wymagana przez komputer Mac. Aby usunąć aplikację, która nie pochodzi ze sklepu App Store, użyj Findera.


Usunięcie aplikacji nie powoduje anulowania subskrypcji kupionych wraz z aplikacją. Dowiedz się, jak anulować subskrypcje w aplikacjach pobranych ze sklepu App Store.

Usuwanie aplikacji za pomocą Findera

  1. Znajdź aplikację w Finderze. Większość aplikacji znajduje się w folderze Aplikacje. Aby go otworzyć, kliknij pozycję Aplikacje na pasku bocznym dowolnego okna Findera. Możesz również użyć funkcji Spotlight, aby znaleźć aplikację, a następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz Command (⌘), dwukrotnie klikając aplikację w funkcji Spotlight.
  2. Przeciągnij aplikację do Kosza lub wybierz kolejno pozycje Plik > Przenieś do Kosza.
    Dock wyświetlający ikonę kosza z prawej strony
  3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika i hasła, wprowadź nazwę i hasło konta administratora komputera Mac. Jest to najprawdopodobniej nazwa użytkownika i hasło, przy użyciu których logujesz się do komputera Mac.
  4. Aby usunąć aplikację, wybierz kolejno opcje Finder > Opróżnij Kosz.

Więcej informacji

Aby użyć aplikacji po jej usunięciu, zainstaluj ją ponownie lub odtwórz ją z backupu

Dowiedz się, jak usuwać aplikacje na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch.

Dowiedz się, co zrobić, jeśli w Docku pojawia się ikona ze znakiem zapytania.

Data publikacji: