Jak odinstalowywać aplikacje na komputerze Mac

Usunięcie lub odinstalowanie aplikacji oznacza usunięcie jej z komputera Mac i zwolnienie zajmowanego przez nią miejsca dyskowego. Można to zrobić z Launchpada lub Findera.

Usuwanie aplikacji za pomocą Launchpada

Launchpad to wygodny sposób usuwania aplikacji pobranych ze sklepu App Store. 

  1. Aby otworzyć Launchpada, kliknij go w Docku lub otwórz z folderu Aplikacje. Możesz również zsunąć kciuk i trzy palce na gładziku.
  2. Jeśli nie widzisz danej aplikacji w Launchpadzie, wpisz jej nazwę w polu wyszukiwania na górze ekranu. Możesz też przesunąć w lewo lub w prawo dwoma palcami na gładziku, aby wyświetlić następną lub poprzednią stronę.
  3. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Option (⌥) lub kliknij i przytrzymaj dowolną aplikację, aż aplikacje zaczną drżeć.
  4. Kliknij przycisk Usuń  obok aplikacji, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić. Aplikacja zostanie natychmiast usunięta. Jeśli nie widzisz przycisku  obok aplikacji, którą chcesz usunąć, oznacza to, że aplikacja nie pochodzi ze sklepu App Store lub jest wymagana przez komputer Mac. Aby usunąć aplikację, która nie pochodzi ze sklepu App Store, użyj Findera.

Ekran Launchpada w systemie macOS pokazujący opcje potwierdzenia usunięcia aplikacji

Usunięcie aplikacji nie powoduje anulowania subskrypcji kupionych wraz z aplikacją. Dowiedz się, jak anulować subskrypcje w aplikacjach pobranych ze sklepu App Store.


Usuwanie aplikacji za pomocą Findera

  1. Znajdź aplikację w Finderze. Większość aplikacji znajduje się w folderze Aplikacje. Aby go otworzyć, kliknij pozycję Aplikacje na pasku bocznym dowolnego okna Findera. Możesz również użyć funkcji Spotlight, aby znaleźć aplikację, a następnie nacisnąć i przytrzymać klawisz Command (⌘), dwukrotnie klikając aplikację w funkcji Spotlight.
  2. Przeciągnij aplikację do Kosza lub wybierz kolejno pozycje Plik > Przenieś do Kosza.
    Dock systemu macOS z pokazanym Koszem
  3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika i hasła, wprowadź nazwę i hasło konta administratora komputera Mac. Jest to najprawdopodobniej nazwa użytkownika i hasło, przy użyciu których logujesz się do komputera Mac.
  4. Aby usunąć aplikację, wybierz kolejno opcje Finder > Opróżnij Kosz.
Data publikacji: