Informacje o Uaktualnieniu zabezpieczeń 2011-003

W tym dokumencie opisano Uaktualnienie zabezpieczeń 2011-003.

W tym dokumencie opisano Uaktualnienie zabezpieczeń 2011-003, które można pobrać i zainstalować przy użyciu preferencji funkcji Uaktualnienia programów albo z witryny materiałów do pobrania firmy Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie zabezpieczeń 2011-003

 • Kwarantanna plików

  Dostępne dla: Mac OS X 10.6.7, Mac OS X Server 10.6.7

  Zagrożenie: dodano definicję.

  Opis: w funkcji wyszukiwania złośliwego oprogramowania w ramach kwarantanny plików dodano definicję OSX.MacDefender.A. Informacje na temat kwarantanny plików zawiera artykuł http://support.apple.com/kb/HT3662?viewlocale=pl_PL w bazie wiedzy.

 • Kwarantanna plików

  Dostępne dla: Mac OS X 10.6.7, Mac OS X Server 10.6.7

  Zagrożenie: automatyczne uaktualnianie znanych definicji złośliwego oprogramowania.

  Opis: system będzie codziennie sprawdzać dostępność uaktualnień listy definicji złośliwego oprogramowania kwarantanny plików. Pole wyboru „Automatycznie uaktualniaj listę bezpiecznych plików do pobrania” w Preferencjach systemowych umożliwi wyłączenie tej funkcji. Dodatkowe informacje są dostępne w artykule http://support.apple.com/kb/HT4651?viewlocale=pl_PL w bazie wiedzy.

 • Usuwanie złośliwego oprogramowania

  Dostępne dla: Mac OS X 10.6.7, Mac OS X Server 10.6.7

  Zagrożenie: usuwanie złośliwego oprogramowania MacDefender w przypadku jego wykrycia.

  Opis: podczas instalowania tego uaktualnienia nastąpi wyszukanie i usunięcie znanych wariantów złośliwego oprogramowania MacDefender. W przypadku wykrycia i usunięcia znanego wariantu użytkownik zostanie powiadomiony w komunikacie wyświetlonym po zainstalowaniu tego uaktualnienia. Dodatkowe informacje są dostępne w artykule http://support.apple.com/kb/HT4651?viewlocale=pl_PL w bazie wiedzy.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: