Informacje o Uaktualnieniu zabezpieczeń 2011-003

W tym dokumencie opisano Uaktualnienie zabezpieczeń 2011-003.

W tym dokumencie opisano Uaktualnienie zabezpieczeń 2011-003, które można pobrać i zainstalować przy użyciu preferencji funkcji Uaktualnienia programów albo z witryny materiałów do pobrania firmy Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie zabezpieczeń 2011-003

 • Kwarantanna plików

  Dostępne dla: Mac OS X 10.6.7, Mac OS X Server 10.6.7

  Zagrożenie: dodano definicję.

  Opis: w funkcji wyszukiwania złośliwego oprogramowania w ramach kwarantanny plików dodano definicję OSX.MacDefender.A. Informacje na temat kwarantanny plików zawiera artykuł http://support.apple.com/kb/HT3662?viewlocale=pl_PL w bazie wiedzy.

 • Kwarantanna plików

  Dostępne dla: Mac OS X 10.6.7, Mac OS X Server 10.6.7

  Zagrożenie: automatyczne uaktualnianie znanych definicji złośliwego oprogramowania.

  Opis: system będzie codziennie sprawdzać dostępność uaktualnień listy definicji złośliwego oprogramowania kwarantanny plików. Pole wyboru „Automatycznie uaktualniaj listę bezpiecznych plików do pobrania” w Preferencjach systemowych umożliwi wyłączenie tej funkcji. Dodatkowe informacje są dostępne w artykule http://support.apple.com/kb/HT4651?viewlocale=pl_PL w bazie wiedzy.

 • Usuwanie złośliwego oprogramowania

  Dostępne dla: Mac OS X 10.6.7, Mac OS X Server 10.6.7

  Zagrożenie: usuwanie złośliwego oprogramowania MacDefender w przypadku jego wykrycia.

  Opis: podczas instalowania tego uaktualnienia nastąpi wyszukanie i usunięcie znanych wariantów złośliwego oprogramowania MacDefender. W przypadku wykrycia i usunięcia znanego wariantu użytkownik zostanie powiadomiony w komunikacie wyświetlonym po zainstalowaniu tego uaktualnienia. Dodatkowe informacje są dostępne w artykule http://support.apple.com/kb/HT4651?viewlocale=pl_PL w bazie wiedzy.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: