Konwertowanie dokumentów aplikacji Pages na format PDF, Microsoft Word i wiele innych

Aby otworzyć dokumenty aplikacji Pages w innych aplikacjach, przekonwertuj je najpierw w aplikacji Pages. W aplikacji Pages można również otwierać dokumenty programu Microsoft Word i inne typy plików.

Dokumenty można konwertować i otwierać w aplikacji Pages na iPhone’a, iPada, iPoda touch lub komputer Mac. Jeśli nie masz urządzenia Apple, możesz korzystać z internetowej wersji aplikacji Pages w witrynie iCloud.com.

Konwertowanie i otwieranie dokumentów w aplikacji Pages na iPhone’a lub iPada

Aplikacja Pages na iPhone’a lub iPada umożliwia pracę z wieloma formatami plików. Sprawdź, które formaty są zgodne z aplikacją Pages na iPhone’a i iPada.

Konwertowanie dokumentu aplikacji Pages w aplikacji Pages na iPhone’a lub iPada

Aby otworzyć dokument aplikacji Pages w innej aplikacji, takiej jak Microsoft Word, przekonwertuj ten dokument w aplikacji Pages na odpowiedni format.

 1. Otwórz dokument, który chcesz przekonwertować, a następnie stuknij przycisk Więcej .
 2. Stuknij opcję Eksportuj.
 3. Wybierz format dokumentu.
 4. Jeśli wybierzesz format EPUB, ustaw dodatkowe opcje.
 5. Wybierz sposób wysłania dokumentu, np. przez aplikację Mail lub Wiadomości.

Otwieranie pliku w aplikacji Pages na iPhone’a lub iPada

Aby otworzyć plik programu Microsoft Word w aplikacji Pages na iPhone’a lub iPada, stuknij wybrany plik w menedżerze dokumentów. Jeśli menedżer dokumentów nie jest wyświetlany, stuknij opcję Dokumenty (na iPadzie) lub przycisk Wstecz  (na telefonie iPhone), a następnie stuknij plik, który chcesz otworzyć. Jeśli plik jest wyszarzony, jego format nie jest obsługiwany.

Plik w aplikacji Pages możesz także otworzyć z poziomu innej aplikacji (np. aplikacji Pliki) lub poczty e-mail:

 1. Otwórz inną aplikację, a następnie wybierz dokument lub załącznik.
 2. Stuknij przycisk Udostępnij .
 3. Stuknij opcję Kopiuj do Pages. Oryginalny plik pozostanie w niezmienionym formacie.

Po otwarciu pliku może pojawić się komunikat, że dokument będzie wyglądać inaczej. Aplikacja Pages powiadamia na przykład o brakujących czcionkach. Stuknij opcję Gotowe, aby otworzyć dokument w aplikacji Pages.


Konwertowanie i otwieranie dokumentów w aplikacji Pages na komputer Mac

Aplikacja Pages na komputer Mac umożliwia pracę z wieloma formatami plików. Sprawdź, które formaty są zgodne.

Konwertowanie dokumentu Pages w aplikacji Pages na komputer Mac

Aby otworzyć dokument aplikacji Pages w innej aplikacji, takiej jak Microsoft Word, przekonwertuj ten dokument w aplikacji Pages na odpowiedni format.

 1. Otwórz dokument aplikacji Pages, który chcesz przekonwertować.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj do, a następnie wybierz format.
 3. W wyświetlonym oknie możesz wybrać inny format lub skonfigurować dodatkowe opcje. Możesz na przykład ustawić wymóg podawania hasła do otwarcia wyeksportowanego pliku PDF, wybrać użycie spisu treści w wyeksportowanej książce EPUB lub wybrać format eksportowanego dokumentu programu Word.
 4. Kliknij przycisk Dalej. 
 5. Wprowadź nazwę pliku i wybierz lokalizację, w której chcesz go zapisać.
 6. Kliknij przycisk Eksportuj.

Aby wysłać plik w określonym formacie za pomocą aplikacji Mail, Wiadomości lub Notatki albo funkcji AirDrop, wybierz kolejno opcje Udostępnij > Wyślij kopię, wybierz sposób wysłania dokumentu, a następnie wybierz format.

Otwieranie pliku w aplikacji Pages na komputer Mac

Plik możesz otworzyć z poziomu Findera lub aplikacji Pages:

 • W Finderze naciśnij klawisz Control i kliknij plik, a następnie wybierz kolejno opcje Otwórz w > Pages. Jeśli Pages to jedyny edytor tekstu na komputerze Mac, możesz po prostu kliknąć plik dwukrotnie.
 • W aplikacji Pages na komputer Mac wybierz kolejno opcje Plik > Otwórz, wybierz plik, a następnie kliknij opcję Otwórz. Jeśli plik jest wyszarzony, jego format nie jest obsługiwany.

Po otwarciu pliku może pojawić się komunikat, że dokument będzie wyglądać inaczej. Aplikacja Pages powiadamia na przykład o brakujących czcionkach. Przy otwieraniu dokumentów utworzonych w starszych wersjach aplikacji Pages mogą pojawić się ostrzeżenia.


Otwieranie i konwertowanie dokumentów w aplikacji Pages dla iCloud

Aplikacja Pages dla iCloud pozwala otwierać, edytować i udostępniać pliki w obsługiwanej przeglądarce internetowej na komputerze Mac lub PC. Sprawdź, które formaty plików są zgodne z aplikacją Pages dla iCloud. Jeśli nie masz urządzenia Apple, dowiedz się, jak utworzyć konto Apple ID.

Konwertowanie dokumentu Pages w aplikacji Pages dla iCloud

 1. Zaloguj się do witryny iCloud.com za pomocą swojego konta Apple ID.
 2. Kliknij aplikację Pages.
 3. W menedżerze dokumentów kliknij przycisk Więcej  na pliku, który chcesz przekonwertować, a następnie wybierz opcję Pobierz kopię. Po otwarciu dokumentu kliknij przycisk Narzędzia  na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Pobierz kopię*.
 4. Wybierz format dokumentu. Rozpoczyna się pobieranie pliku do lokalizacji pobierania w przeglądarce internetowej.

* Aby przekonwertować dokument do formatu EPUB, otwórz dokument, kliknij przycisk Narzędzia  na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Pobierz kopię.

Otwieranie pliku w aplikacji Pages dla iCloud

 1. Zaloguj się do witryny iCloud.com za pomocą swojego konta Apple ID.
 2. Kliknij aplikację Pages.
 3. Przeciągnij plik, który chcesz przesłać, do menedżera dokumentów aplikacji Pages w przeglądarce internetowej. Możesz też kliknąć przycisk Prześlij , wybrać plik, a następnie kliknąć przycisk Wybierz.
 4. W menedżerze dokumentów kliknij dwukrotnie wybrany plik.


Sprawdzanie zgodności formatu plików

Formaty plików obsługiwane przez aplikację Pages

W aplikacji Pages na iPhone’a, iPada, komputer Mac i iCloud.com można otwierać następujące formaty plików:

 • Wszystkie wersje aplikacji Pages
 • Formaty programu Microsoft Word: Office Open XML (DOCX) oraz format pakietu Office 97 lub nowszego (DOC)
 • Rich Text Format (RTF i RTFD)
 • Zwykłe pliki tekstowe (TXT)

Formaty, na które można konwertować dokumenty Pages

Aplikacja Pages na iPhone’a lub iPada:

 • Format programu Microsoft Word: Office Open XML (DOCX) 
 • Rich Text Format (RTF i RTFD)
 • PDF
 • EPUB
 • Zwykłe pliki tekstowe (TXT)

Pages na komputer Mac:

 • Formaty programu Microsoft Word: Office Open XML (DOCX) oraz format pakietu Office 97 lub nowszego (DOC)
 • Rich Text Format (RTF i RTFD)
 • Zwykłe pliki tekstowe (TXT)
 • PDF
 • EPUB
 • Format aplikacji Pages ’09

Pages dla iCloud:

 • Format programu Microsoft Word: Office Open XML (DOCX) 
 • PDF
 • EPUB


Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: