Konwertowanie dokumentów aplikacji Pages na format PDF, Microsoft Word i wiele innych

Dokumenty Microsoft Word i inne typy plików można również otwierać w aplikacji Pages na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac lub w Internecie w witrynie iCloud.com.

Konwertowanie i otwieranie dokumentów w aplikacji Pages dla systemu iOS

Aplikacja Pages na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch umożliwia pracę z wieloma formatami plików. Sprawdź, które formaty są zgodne z aplikacją Pages dla systemu iOS.

Konwertowanie dokumentu Pages w aplikacji Pages dla systemu iOS

 1. Otwórz dokument, a następnie stuknij przycisk przycisk Więcej.
 2. Stuknij opcję Eksportuj.
 3. Wybierz format dokumentu.
 4. Wybierz sposób wysłania dokumentu, np. przez aplikację Mail lub Wiadomości.

Otwieranie pliku w aplikacji Pages dla systemu iOS

Aby otworzyć plik typu Microsoft Word w aplikacji Pages dla systemu iOS, stuknij wybrany plik w menedżerze dokumentów. Jeśli menedżer dokumentów nie jest wyświetlany, stuknij opcję Dokumenty (na iPadzie) lub przycisk przycisk Dokumenty (na telefonie iPhone lub iPodzie touch), a następnie stuknij plik, który chcesz otworzyć. Jeśli plik jest wyszarzony, jego format nie jest obsługiwany.

Plik w aplikacji Pages możesz także otworzyć z poziomu innej aplikacji (np. aplikacji Pliki) lub poczty e-mail:

 1. Otwórz inną aplikację, a następnie wybierz dokument lub załącznik.
 2. Stuknij przycisk przycisk udostępniania.
 3. Stuknij opcję Kopiuj do Pages. Oryginalny plik pozostanie w niezmienionym formacie.

Po otwarciu pliku może pojawić się komunikat, że dokument będzie wyglądać inaczej. Aplikacja Pages powiadamia na przykład o brakujących czcionkach. Stuknij opcję Gotowe, aby otworzyć dokument w aplikacji Pages.

Konwertowanie i otwieranie dokumentów w aplikacji Pages na komputer Mac

Aplikacja Pages na komputer Mac umożliwia pracę z wieloma formatami plików. Sprawdź, które formaty są zgodne z aplikacją Pages na komputer Mac.

Konwertowanie dokumentu Pages w aplikacji Pages na komputer Mac

 1. Otwórz dokument Pages, który chcesz przekonwertować.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj do, a następnie wybierz format.
 3. W wyświetlonym oknie możesz wybrać inny format lub skonfigurować dodatkowe opcje.  Możesz na przykład ustawić hasło wymagane do otwarcia wyeksportowanego pliku PDF, zmienić jakość obrazu wyeksportowanego pliku PDF lub wybrać format dla wyeksportowanego dokumentu Word.
 4. Kliknij przycisk Dalej. 
 5. Wprowadź nazwę pliku i wybierz lokalizację, w której chcesz go zapisać.
 6. Kliknij przycisk Eksportuj.

Aby wysłać plik w określonym formacie za pomocą aplikacji Mail, Wiadomości lub Notatki albo funkcji AirDrop, wybierz kolejno opcje Udostępnij > Wyślij kopię, wybierz sposób wysłania dokumentu, a następnie wybierz format.

Otwieranie pliku w aplikacji Pages na komputer Mac

W Finderze naciśnij klawisz Control i kliknij plik, a następnie wybierz kolejno opcje Otwórz w > Pages. Jeśli Pages to jedyny edytor tekstu na komputerze Mac, możesz po prostu kliknąć plik dwukrotnie.

W aplikacji Pages na komputer Mac wybierz kolejno opcje Plik > Otwórz, wybierz plik, a następnie kliknij opcję Otwórz. Jeśli plik jest wyszarzony, jego format nie jest obsługiwany.

Po otwarciu pliku może pojawić się komunikat, że dokument będzie wyglądać inaczej. Aplikacja Pages powiadamia na przykład o brakujących czcionkach. Przy otwieraniu dokumentów utworzonych w starszych wersjach aplikacji Pages mogą pojawić się ostrzeżenia.

Otwieranie i konwertowanie dokumentów w aplikacji Pages dla iCloud

Aplikacja Pages dla iCloud pozwala otwierać, edytować i udostępniać pliki w obsługiwanej przeglądarce internetowej na komputerze Mac lub PC. Sprawdź, które formaty są zgodne z aplikacją Pages dla iCloud.

Konwertowanie dokumentu Pages w aplikacji Pages dla iCloud

 1. Zaloguj się do witryny iCloud.com za pomocą swojego konta Apple ID.
 2. Kliknij aplikację Pages.
 3. W menedżerze dokumentów kliknij przycisk przycisk Więcej na pliku, który chcesz przekonwertować, a następnie wybierz opcję Pobierz kopię. Po otwarciu dokumentu kliknij przycisk przycisk Narzędzia na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Pobierz kopię.
 4. Wybierz format dokumentu. Rozpoczyna się pobieranie pliku do lokalizacji pobierania w przeglądarce internetowej.

Otwieranie pliku w aplikacji Pages dla iCloud

 1. Zaloguj się do witryny iCloud.com za pomocą swojego konta Apple ID.
 2. Kliknij aplikację Pages.
 3. Przeciągnij plik, który chcesz przesłać, do menedżera dokumentów aplikacji Pages w przeglądarce internetowej. Możesz też kliknąć ikonę , wybrać plik, a następnie kliknąć pozycję Wybierz.
 4. W menedżerze dokumentów kliknij dwukrotnie wybrany plik.

Sprawdzanie zgodności formatu plików

Formaty plików obsługiwane przez aplikację Pages

W aplikacjach Pages dla systemu iOS, Pages na komputer Mac i Pages dla iCloud można otwierać następujące formaty plików:

 • Wszystkie wersje aplikacji Pages
 • Formaty programu Microsoft Word: Office Open XML (DOCX) oraz format pakietu Office 97 lub nowszego (DOC)
 • Rich Text Format (RTF i RTFD)
 • Zwykłe pliki tekstowe (TXT)

Formaty, na które można konwertować dokumenty Pages

Pages dla systemu iOS:

 • Format programu Microsoft Word: Office Open XML (DOCX) 
 • Rich Text Format (RTF i RTFD)
 • PDF
 • EPUB

Pages na komputer Mac:

 • Formaty programu Microsoft Word: Office Open XML (DOCX) oraz format pakietu Office 97 lub nowszego (DOC)
 • Rich Text Format (RTF i RTFD)
 • Zwykłe pliki tekstowe (TXT)
 • PDF
 • EPUB
 • Format aplikacji Pages ’09

Pages dla iCloud:

 • Format programu Microsoft Word: Office Open XML (DOCX) 
 • PDF
 • EPUB

Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: