Konwertowanie plików aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na pliki aplikacji Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PDF i inne

Możesz także konwertować pliki aplikacji Word, Excel lub PowerPoint na pliki aplikacji Pages, Numbers lub Keynote.

Konwertowanie plików aplikacji Pages, Numbers i Keynote

Aby otworzyć plik aplikacji Pages, Numbers lub Keynote w aplikacji Word, Excel lub PowerPoint, najpierw przekonwertuj plik w odpowiedniej aplikacji pakietu iWork. Pliki możesz przekonwertować na iPhonie, iPadzie, Macu lub w witrynie iCloud.com. Podczas konwertowania pliku tworzona jest kopia w nowym formacie. Oryginalny plik pozostanie w niezmienionym formacie.

Konwertowanie pliku aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na iPhonie, iPadzie lub Macu

 1. Po otwarciu pliku stuknij lub kliknij przycisk Udostępnij  na pasku narzędzi, a następnie stuknij lub kliknij opcję Eksportuj i wyślij.
 2. Wybierz format dokumentu:
  • Aby przekonwertować dokument aplikacji Pages na dokument aplikacji Word, wybierz opcję Word.
  • Aby przekonwertować arkusz kalkulacyjny aplikacji Numbers na arkusz kalkulacyjny aplikacji Excel, wybierz opcję Excel.
  • Aby przekonwertować prezentację aplikacji Keynote na prezentację aplikacji PowerPoint, wybierz opcję PowerPoint.
  • Możesz także przekonwertować do formatu PDF i wielu innych formatów plików, w zależności od używanej aplikacji pakietu iWork. 
 3. Aby zachować przekonwertowany plik na urządzeniu lub w usłudze iCloud Drive:
  • Na iPhonie lub iPadzie stuknij opcję Zachowaj w Plikach, a następnie wybierz lokalizację.
  • Na Macu kliknij opcję Zachowaj, a następnie wybierz lokalizację.
 4. Aby udostępnić przekonwertowany plik:
  • Na iPhonie lub iPadzie wybierz sposób wysłania pliku, np. Poczta lub Wiadomości, a następnie wyślij plik.
  • Na Macu kliknij opcję Wyślij kopię, wybierz sposób wysłania pliku, a następnie wyślij plik.

Konwertowanie pliku aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na stronie iCloud.com

Aplikacje Pages, Numbers i Keynote dla iCloud pozwalają otwierać, edytować i udostępniać pliki w obsługiwanej przeglądarce internetowej na Macu lub komputerze PC.

 1. Zaloguj się do witryny iCloud.com za pomocą swojego konta Apple ID. Jeśli nie masz urządzenia Apple, dowiedz się, jak utworzyć konto Apple ID.
 2. Kliknij dwukrotnie opcję Pages, Numbers lub Keynote.
 3. W menedżerze dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych lub prezentacji kliknij przycisk Więcej  przy pliku, który chcesz przekonwertować, a następnie wybierz opcję Pobierz kopię. Po otwarciu pliku kliknij przycisk Więcej  na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Pobierz kopię.
 4. Wybierz format dokumentu. Przekonwertowany plik zostanie pobrany do domyślnej lokalizacji pobierania Twojej przeglądarki.

Konwertowanie plików aplikacji Word, Excel lub PowerPoint na pliki aplikacji Pages, Numbers lub Keynote

Pliki możesz przekonwertować na iPhonie, iPadzie, Macu lub w witrynie iCloud.com. Oryginalny plik pozostaje nienaruszony po przekonwertowaniu.

Konwertowanie plików aplikacji Word, Excel lub PowerPoint na pliki aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na iPhonie lub iPadzie

 1. Otwórz aplikację pakietu iWork, na którą chcesz przekonwertować plik. Jeśli na przykład chcesz przekonwertować dokument aplikacji Word na dokument aplikacji Pages, otwórz aplikację Pages.
 2. Znajdź plik, który chcesz przekonwertować, w menedżerze dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych lub prezentacji, a następnie stuknij plik. Jeśli menedżer dokumentów nie jest wyświetlany, stuknij opcję Wstecz , a następnie stuknij plik, który chcesz otworzyć.

Jeśli plik jest wyszarzony, jego format nie jest obsługiwany i nie można go otworzyć. Możesz spróbować otworzyć plik w innej aplikacji pakietu iWork.

Konwertowanie plików aplikacji Word, Excel lub PowerPoint na pliki aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na Macu

Możesz przekonwertować plik aplikacji Word, Excel lub PowerPoint na plik aplikacji Pages, Numbers lub Keynote z Findera lub z odpowiedniej aplikacji:

 • W Finderze kliknij plik, trzymając naciśnięty klawisz Control, wybierz Otwórz za pomocą, a następnie wybierz Pages, Numbers lub Keynote.
 • W aplikacji Pages, Numbers lub Keynote wybierz Plik > Otwórz, wybierz plik, a następnie kliknij Otwórz. Jeśli plik jest wyszarzony, jego format nie jest obsługiwany.

Po otwarciu pliku może pojawić się komunikat, że brakuje czcionek lub że plik będzie wyglądał inaczej z innych powodów. Przy otwieraniu dokumentów utworzonych w starszych wersjach aplikacji mogą pojawić się ostrzeżenia.

Konwertowanie plików aplikacji Word, Excel lub PowerPoint w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote dla iCloud

 1. Zaloguj się do witryny iCloud.com za pomocą swojego konta Apple ID. Jeśli nie masz urządzenia Apple, dowiedz się, jak utworzyć konto Apple ID.
 2. Wybierz aplikację pakietu iWork, którą chcesz otworzyć.
 3. Przeciągnij plik, który chcesz otworzyć, do dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub menedżera prezentacji w przeglądarce. Możesz też kliknąć przycisk Prześlij , wybrać plik, a następnie kliknąć przycisk Prześlij. 
 4. Kliknij dwukrotnie plik.

Sprawdzanie zgodności formatu plików

Pliki aplikacji Pages, Numbers i Keynote są zgodne z wieloma typami plików.

Kompatybilność formatu plików Pages

Dokumenty aplikacji Pages można konwertować na następujące typy plików:

 • Microsoft Word: Office Open XML (DOCX)1
 • PDF
 • EPUB (na iPhonie, iPadzie i Macu)
 • Rich Text Format (RTF/RTFD) (na iPhonie, iPadzie i Macu)
 • Zwykłe pliki tekstowe (TXT) (na iPhonie, iPadzie i komputerze Mac)
 • Pages '09 (tylko na Macu)2
 • Obraz (JPEG, PNG lub TIFF)

Pliki tego typu można otwierać w aplikacji Pages na iPhone’a, iPada, Maca i na stronie iCloud.com:

 • Wszystkie wersje aplikacji Pages
 • Microsoft Word: Office Open XML (DOCX)
 • Rich Text Format (RTF/RTFD)
 • Zwykłe pliki tekstowe (TXT)

Kompatybilność formatu plików Numbers

Arkusze kalkulacyjne aplikacji Numbers można konwertować na następujące typy plików:

 • Microsoft Excel Office Open XML (XLSX)1
 • PDF
 • Wartości oddzielone przecinkiem (CSV)
 • Wartości oddzielone tabulatorami (TSV) (na iPhonie, iPadzie i komputerze Mac)
 • Numbers '09 (tylko Mac)

Pliki tego typu można otwierać w aplikacji Numbers na iPhone’a, iPada, Maca i na stronie iCloud.com:

 • Formaty wszystkich wersji aplikacji Numbers
 • Microsoft Excel Office Open XML (XLSX)
 • Wartości oddzielone przecinkiem (CSV)
 • Pliki tekstowe oddzielone tabulatorem oraz o stałej szerokości

Kompatybilność formatu pliku Keynote

Prezentacje aplikacji Keynote można konwertować na następujące typy plików:

 • Microsoft PowerPoint Office Open XML (PPTX)1
 • PDF
 • Obraz (JPEG, PNG lub TIFF) (na iPhonie, iPadzie i komputerze Mac)
 • Animowany GIF (na iPhonie, iPadzie i Macu)
 • Film (MOV) (iPhonie, iPadzie i Macu), w formacie Apple ProRes lub HEVC
 • Film (M4V r.) (tylko na Macu), w formacie H.264
 • Keynote '09 (tylko na Macu)
 • HTML (tylko na Macu)

Pliki tego typu można otwierać w aplikacji Keynote na iPhone’a, iPada, Maca i na stronie iCloud.com:

 • Wszystkie wersje aplikacji Keynote
 • Microsoft PowerPoint: Office Open XML (PPTX)

1. Jeśli chcesz wyeksportować dokument do starszych formatów pakietu Microsoft Office, takich jak DOC, XLS lub PPT, możesz zamiast tego wykonać eksport do bieżącego formatu XML, a następnie otworzyć plik w odpowiedniej aplikacji pakietu Office, aby wykonać eksport do starszego formatu.

2. Jeśli konwertujesz dokument Pages na dokument zgodny z formatem Pages ’09, dowiedz się więcej o zmianach, które zachodzą przy eksporcie do formatów z pakietu iWork ’09.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: