OS X: konfigurowanie wygaszacza ekranu, aby był wyświetlany w oknie logowania

Dowiedz się, jak skonfigurować wygaszacz ekranu, aby był wyświetlany w oknie logowania w systemie OS X 10.6 i nowszych wersjach.

Wybieranie wygaszacza ekranu dla okna logowania

Do włączenia i skonfigurowania tej funkcji można użyć dowolnej z poniższych metod.

Używanie narzędzia Profile Manager w systemie OS X Server

 1. W narzędziu Profile Manager wybierz urządzenie lub grupę urządzeń, którymi chcesz zarządzać.
 2. Kliknij kartę Settings (Ustawienia).
 3. Aby wyedytować profil, kliknij przycisk Edit (Edytuj).
 4. W sekcji OS X wybierz pole użytkowe Login Window (Okno logowania).
 5. Jeśli ustawienia tego pola użytkowego nie zostały jeszcze skonfigurowane, kliknij przycisk Configure (Konfiguruj).
 6. Kliknij kartę Options (Opcje).
 7. Włącz pole wyboru obok opcji Start screen saver after: X minutes (Włącz wygaszacz ekranu po: X min).
 8. Włącz pole wyboru obok opcji Use screen saver module at path (Użyj modułu wygaszacza ekranu z folderu) i wprowadź ścieżkę dostępu do modułu wygaszacza ekranu.
 9. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć widok edycji.
 10. Kliknij przycisk Save (Zachowaj), aby zachować zmiany.

Używanie programu Workgroup Manager w systemie OS X Server

 1. W programie Workgroup Manager wybierz rekord komputera lub grupy komputerów, którymi chcesz zarządzać.
 2. Na górnym pasku narzędzi kliknij opcję Preferences (Preferencje).
 3. Kliknij kartę Overview (Przegląd).
 4. Kliknij opcję Login (Zaloguj).
 5. Kliknij kartę Options (Opcje).
 6. Wybierz opcję Always (Zawsze), aby zawsze zarządzać ustawieniami.
 7. Włącz pole wyboru obok opcji Start screen saver after: X minutes (Włącz wygaszacz ekranu po: X min).
 8. Kliknij przycisk wielokropka (…), aby wybrać wygaszacz ekranu.
 9. Kliknij przycisk Apply Now (Zastosuj teraz).

Konfigurowanie lokalne za pomocą programu Terminal

 1. Otwórz program Terminal (dostępny w katalogu /Programy/Narzędzia).
 2. Dwa poniższe polecenia w programie Terminal powodują ustawienie dla czasu bezczynności wartości 5 minut (300 sekund) i wybranie modułu wygaszacza ekranu Arabesque. Czas można zmienić, ustawiając inną liczbę zamiast poniższych 300 sekund. Można też zmienić wygaszacz ekranu „Arabesque.qtz” na inny.

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowIdleTime 300 

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowModulePath "/System/Library/Screen Savers/Arabesque.qtz"

Wygaszacze ekranu, które mogą być wyświetlane w oknie logowania

Z przyczyn bezpieczeństwa w oknie logowania mogą być wyświetlane tylko niektóre wygaszacze ekranu. Oto niektóre wygaszacze ekranu obsługiwane w oknie logowania:

 • Moduły wygaszaczy ekranu Apple; wygaszacze niestandardowe lub wygaszacze innych firm nie są obsługiwane w oknie logowania
 • Spośród wygaszaczy Quartz Composer można użyć tylko wygaszacza Arabesque, Shell i Spectrum
 • Pakiety SLIDESAVER są obsługiwane

Poniższe typy wygaszaczy ekranu NIE są obsługiwane w oknie logowania:

 • Wygaszacze innych firm i wygaszacze niestandardowe
 • Kanały RSS
 • Albumy programu iPhoto/Aperture
 • Wygaszacze losowe
 • Wygaszacze w postaci grafiki z programu iTunes

W przypadku wybrania nieobsługiwanego modułu wygaszacza ekranu zamiast niego zostaje wyświetlony moduł Flurry.

Aby dowiedzieć się, jak wyświetlić własny komunikat za pomocą wygaszacza ekranu w oknie logowania, zobacz Klient zarządzany: jak dostosować komunikat wygaszacza ekranu Computer Name wyświetlanego w oknie logowania.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: