Konwertowanie prezentacji aplikacji Keynote na format PDF, Microsoft PowerPoint i wiele innych

Aby otworzyć prezentacje aplikacji Keynote w innych aplikacjach, przekonwertuj je najpierw w aplikacji Keynote. W aplikacji Keynote można również otwierać prezentacje programu Microsoft PowerPoint i inne typy plików. 

Prezentacje można konwertować i otwierać w aplikacji Keynote na telefon iPhone, iPada, iPoda touch lub komputer Mac. Jeśli nie masz urządzenia Apple, możesz korzystać z internetowej wersji aplikacji Keynote na stronie iCloud.com. 

Konwertowanie i otwieranie plików w aplikacji Keynote na telefon iPhone lub iPada

Aplikacja Keynote na telefon iPhone lub iPada umożliwia pracę z wieloma formatami plików. Sprawdź, które formaty są zgodne.

Konwertowanie prezentacji aplikacji Keynote w aplikacji Keynote na telefon iPhone lub iPada

Aby otworzyć prezentację aplikacji Keynote w innej aplikacji, takiej jak Microsoft PowerPoint, przekonwertuj tę prezentację w aplikacji Keynote na odpowiedni format.

 1. Otwórz prezentację, którą chcesz przekonwertować, a następnie stuknij przycisk Więcej .
 2. Stuknij opcję Eksportuj.
 3. Wybierz format prezentacji.
 4. Wybierz sposób wysłania prezentacji, np. przez aplikację Mail lub Wiadomości.

Otwieranie pliku w aplikacji Keynote na telefon iPhone lub iPada

Aby otworzyć plik typu Microsoft PowerPoint w aplikacji Keynote na telefon iPhone lub iPada, stuknij wybrany plik w menedżerze prezentacji. Jeśli menedżer prezentacji nie jest wyświetlany, stuknij opcję Prezentacje (na iPadzie) lub przycisk Wstecz  (na telefonie iPhone), a następnie stuknij plik, który chcesz otworzyć. Jeśli plik jest wyszarzony, jego format nie jest obsługiwany.

Plik w aplikacji Keynote możesz także otworzyć z poziomu innej aplikacji (np. aplikacji Pliki) lub poczty e-mail:

 1. Otwórz inną aplikację, a następnie wybierz plik lub załącznik.
 2. Stuknij przycisk Udostępnij .
 3. Stuknij opcję Kopiuj do Keynote. Oryginalny plik pozostanie w niezmienionym formacie.

Po otwarciu pliku może pojawić się komunikat, że prezentacja będzie wyglądać inaczej. Aplikacja Keynote powiadamia na przykład o brakujących czcionkach. Stuknij opcję Gotowe, aby otworzyć prezentację w aplikacji Keynote.


Keynote na komputer Mac

Aplikacja Keynote na komputer Mac umożliwia pracę z wieloma formatami plików. Sprawdź, które formaty są zgodne.

Konwertowanie prezentacji Keynote w aplikacji Keynote na komputer Mac

Aby otworzyć prezentację aplikacji Keynote w innej aplikacji, takiej jak Microsoft PowerPoint, przekonwertuj tę prezentację w aplikacji Keynote na odpowiedni format.

 1. Otwórz prezentację Keynote, którą chcesz przekonwertować.
 2. Wybierz kolejno opcje Plik > Eksportuj do, a następnie wybierz format.
 3. W wyświetlonym oknie możesz wybrać inny format lub skonfigurować dodatkowe opcje. Możesz na przykład ustawić hasło wymagane do otwarcia wyeksportowanego pliku PDF, wybrać format dla wyeksportowanej prezentacji PowerPoint lub dostosować czas wyświetlania prezentacji, jeśli eksportujesz ją w formie pliku filmowego.
 4. Kliknij przycisk Dalej. 
 5. Podaj nazwę pliku i wybierz folder, w którym ma zostać zapisany.
 6. Kliknij przycisk Eksportuj.

Aby wysłać plik w określonym formacie za pomocą aplikacji Mail, Wiadomości lub Notatki albo funkcji AirDrop, wybierz kolejno opcje Udostępnij > Wyślij kopię, wybierz sposób wysłania prezentacji, a następnie wybierz format.

Otwieranie pliku w aplikacji Keynote na komputer Mac

W Finderze naciśnij klawisz Control i kliknij plik, a następnie wybierz kolejno opcje Otwórz w > Keynote. Jeśli Keynote to jedyna aplikacja do obsługi prezentacji na komputerze Mac, możesz po prostu kliknąć plik dwukrotnie.

W aplikacji Keynote na komputer Mac wybierz kolejno opcje Plik > Otwórz, wybierz plik, a następnie kliknij opcję Otwórz. Jeśli plik jest wyszarzony, jego format nie jest obsługiwany.

Po otwarciu pliku może pojawić się komunikat, że prezentacja będzie wyglądać inaczej. Aplikacja Keynote powiadamia na przykład o brakujących czcionkach.  Przy otwieraniu prezentacji utworzonych w starszych wersjach aplikacji Keynote mogą pojawić się ostrzeżenia.


Keynote dla iCloud

Aplikacja Keynote dla iCloud pozwala otwierać, edytować i udostępniać pliki w obsługiwanej przeglądarce internetowej na komputerze Mac lub PC. Sprawdź, które formaty plików są zgodne z aplikacją Keynote dla iCloud. Jeśli nie masz urządzenia Apple, dowiedz się, jak utworzyć konto Apple ID.

Konwertowanie prezentacji Keynote w aplikacji Keynote dla iCloud

 1. Zaloguj się do witryny iCloud.com za pomocą swojego konta Apple ID.
 2. Kliknij aplikację Keynote.
 3. W menedżerze prezentacji kliknij przycisk Więcej  na pliku, który chcesz przekonwertować, a następnie wybierz opcję Pobierz kopię. Po otwarciu prezentacji kliknij przycisk Narzędzia  na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Pobierz kopię.
 4. Wybierz format prezentacji. Rozpoczyna się pobieranie pliku do lokalizacji pobierania w przeglądarce internetowej.

Otwieranie pliku w aplikacji Keynote dla iCloud

 1. Zaloguj się do witryny iCloud.com za pomocą swojego konta Apple ID.
 2. Kliknij aplikację Keynote.
 3. Przeciągnij plik, który chcesz przesłać, do menedżera prezentacji w przeglądarce internetowej. Możesz też kliknąć przycisk Prześlij , wybrać plik, a następnie kliknąć przycisk Wybierz.
 4. W menedżerze prezentacji kliknij dwukrotnie wybrany plik.


Sprawdzanie zgodności formatu plików

Formaty plików obsługiwane przez aplikację Keynote

W aplikacji Keynote na telefon iPhone, iPada, komputer Mac i w witrynie iCloud.com można otwierać następujące formaty plików:

 • Wszystkie wersje aplikacji Keynote
 • Formaty programu Microsoft PowerPoint: Office Open XML (PPTX) oraz format pakietu Office 97 lub nowszego (PPT)

Formaty, na które można konwertować prezentacje Keynote

Keynote na telefon iPhone lub iPada

 • Format programu Microsoft PowerPoint: Office Open XML (PPTX)
 • PDF
 • Filmy (MOV)
 • Obrazy (JPEG, PNG, TIFF)
 • Animowany GIF
   

Keynote na komputer Mac:

 • Format aplikacji Keynote '09
 • Formaty programu Microsoft PowerPoint: Office Open XML (PPTX) oraz format pakietu Office 97 lub nowszego (PPT)
 • PDF
 • Filmy (M4V lub MOV, zależnie od formatu)
 • HTML
 • Obrazy (JPEG, PNG, TIFF)
 • Animowany GIF
   

Keynote dla iCloud:

 • Format programu Microsoft PowerPoint: Office Open XML (PPTX)
 • PDF
   


Więcej informacji

 • Aplikacja Keynote na telefon iPhone, iPada, komputer Mac i w witrynie iCloud.com używa tego samego formatu plików. Prezentacje utworzone lub edytowane w aplikacji Keynote na jednej platformie można otwierać w aplikacji Keynote na innych platformach.
 • Aby uaktualnić aplikację Keynote do bieżącej wersji na telefonie iPhone lub iPadzie, skorzystaj ze sklepu App Store. Aby uaktualnić aplikację Keynote na komputerze Mac, skorzystaj z aplikacji App Store dostępnej na komputerze.
 • Jeśli chcesz przekonwertować prezentację Keynote na zgodną z aplikacją Keynote ’09 dowiedz się więcej na temat zmian wprowadzanych podczas eksportowania dokumentu do formatu iWork ’09.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: