GarageBand dla systemu iOS: nowości w aplikacji GarageBand dla systemu iOS 1.0.1

Dowiedz się więcej na temat nowości w aplikacji GarageBand dla systemu iOS 1.0.1.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Wklejanie pliku audio ze schowka

Aplikacja GarageBand dla systemu iOS umożliwia wklejanie plików audio pochodzących z aplikacji, które pozwalają na kopiowanie takich plików do schowka. Obsługiwane są nieskompresowane pliki audio o częstotliwości próbkowania 44,1 kHz i 16-bitowej głębi (standardowe parametry płyt CD audio).

Pliki audio skopiowane z innej aplikacji można wklejać w obrębie ścieżek w obszarach Rejestrator audio i Wzmacniacz gitarowy.
 

Aby wkleić plik audio:

 1. Przesuń głowicę odtwarzającą w miejsce, w którym ma się rozpoczynać plik audio.
 2. Stuknij ścieżkę w miejscu, w którym chcesz wkleić plik audio, a następnie stuknij przycisk Wklej.

  Możesz też stuknąć pusty obszar w widoku Ścieżki, a następnie stuknąć przycisk Wklej. W takim przypadku plik audio zostanie wklejony do nowej pustej ścieżki.


Importowanie pliku audio

Aplikacja GarageBand dla systemu iOS umożliwia importowanie plików audio z komputera do widoku Ścieżki. Obsługiwane są nieskompresowane pliki audio o częstotliwości próbkowania 44,1 kHz i 16-bitowej głębi (standardowe parametry płyt CD audio). Możliwe jest też importowanie pętli programu Apple Loops. Pliki audio o nieobsługiwanych wartościach częstotliwościach próbkowania i głębi bitowej nie będą widoczne w oknie importu. 

 

Aby zaimportować plik audio:

 1. Na komputerze w programie iTunes dodaj pliki audio, które chcesz zaimportować, do obszaru Udostępnianie plików dla aplikacji GarageBand.
  W aplikacji GarageBand dla systemu iOS stuknij przycisk Widok, aby otworzyć widok Ścieżki.
 2. Przesuń głowicę odtwarzającą w miejsce, w którym chcesz dodać plik audio.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać plik audio do niebieskiej ścieżki w obszarze Rejestrator audio lub Wzmacniacz gitarowy, stuknij wybraną ścieżkę.
  • Aby umieścić plik audio w nowej pustej ścieżce, stuknij pusty obszar w widoku Ścieżki.
 4. Stuknij przycisk Importuj i wybierz z listy plik audio, który chcesz zaimportować.

  Plik audio pojawi się w widoku Ścieżki. Będzie się on rozpoczynał w miejscu, w którym znajduje się głowica odtwarzająca.

 

Korzystanie z aplikacji GarageBand dla systemu iOS w połączeniu z zewnętrznymi urządzeniami audio

Aplikacja GarageBand dla systemu iOS współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi, między innymi urządzeniami multimedialnymi z funkcją AirPlay, interfejsem Bluetooth i złączem HDMI. Podczas korzystania z takich urządzeń nie jest obsługiwane wejście audio. Oznacza to, że nie można nagrywać dźwięku przy użyciu ekranów Rejestrator audio i Sampler ani grać na gitarze za pomocą instrumentu dotykowego na ekranie Wzmacniacz gitarowy.

Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego do urządzenia z systemem iOS trzeba skonfigurować aplikację GarageBand dla systemu iOS tak, aby przesyłała dźwięk do danego urządzenia.

Aby korzystać z aplikacji GarageBand dla systemu iOS w połączeniu z zewnętrznymi urządzeniami wyjściowymi:

 1. Na pasku sterowania stuknij przycisk Ustawienia utworu.
 2. Ustaw przełącznik dla opcji AirPlay — Bluetooth — HDMI w pozycji Wł.

Po zakończeniu korzystania z aplikacji GarageBand dla systemu iOS razem z urządzeniem zewnętrznym ustaw ten przełącznik w pozycji Wył.

Jeśli opcja AirPlay — Bluetooth — HDMI jest włączona, wyświetlany jest komunikat przy próbie nagrania dźwięku przy użyciu ekranu Rejestrator audio, instrumentu dotykowego na ekranie Wzmacniacz gitarowy lub ekranu Sampler. W razie potrzeby można wyłączyć tę opcję z poziomu komunikatu.
Tekst na ilustracji: Aplikacja GarageBand nie obsługuje wejścia audio... Czy chcesz zamiast tego włączyć wejście audio?

Data publikacji: