Informacje o uaktualnieniu czcionek dla systemu Mac OS X 10.6.7 Snow Leopard

Zawartość pakietu

Uaktualnienie czcionek dla systemu Snow Leopard zawiera poprawki systemu Mac OS X 10.6.7 problemów związanych z wyświetlaniem i drukowaniem czcionek OpenType.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Uaktualnienie zawiera poprawki następujących problemów:

  • Problem polegający na niewłaściwym wyświetlaniu niektórych czcionek OpenType w pewnych aplikacjach
  • Problem z drukowaniem z podglądu
  • Problem polegający na braku możliwości otwierania plików PDF w programach do wyświetlania plików PDF innych firm
  • Błędy nieprawidłowych czcionek podczas drukowania przy użyciu drukarek PostScript

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: