Informacje o Uaktualnieniu zabezpieczeń 2011-002

W tym dokumencie opisano Uaktualnienie zabezpieczeń 2011-002.

W tym dokumencie opisano Uaktualnienie zabezpieczeń 2011-002, które można pobrać i zainstalować przy użyciu preferencji funkcji Uaktualnienia programów albo z witryny materiałów do pobrania firmy Apple.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie zabezpieczeń 2011-002

  • Zasady zaufania dotyczące certyfikatów

    Dostępne dla systemów: Mac OS X 10.5.8, Mac OS X Server 10.5.8, Mac OS X 10.6.7 i Mac OS X Server 10.6.7

    Zagrożenie: osoba atakująca z uprzywilejowanym dostępem do sieci może przechwycić dane uwierzytelniania użytkownika lub inne poufne informacje.

    Opis: urząd rejestracyjny związany z firmą Comodo wystawił kilka fałszywych certyfikatów SSL. W rezultacie osoba atakująca może zastosować metodę man-in-the-middle, aby przekierowywać połączenia i przechwytywać dane logowania użytkownika oraz inne poufne informacje. Rozwiązanie tego problemu polega na dodaniu fałszywych certyfikatów do czarnej listy.

    Uwaga: w przypadku systemu iOS ten problem został rozwiązany w uaktualnieniach dla systemu iOS 4.3.2 i iOS 4.2.7. W przypadku systemu Windows przeglądarka Safari określa, czy certyfikat serwera SSL jest zaufany na podstawie magazynu certyfikatów systemu operacyjnego. Zastosowanie uaktualnienia opisanego w artykule 2524375 z bazy wiedzy firmy Microsoft spowoduje traktowanie tych certyfikatów przez przeglądarkę Safari jako niezaufanych. Ten artykuł jest dostępny pod adresem http://support.microsoft.com/kb/2524375/pl-pl

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: