Udostępnianie multimediów z komputera innym urządzeniom za pomocą Kolekcji domowej

Dzięki Kolekcji domowej możesz udostępniać, przesyłać strumieniowo i importować multimedia na maksymalnie pięciu komputerach połączonych z domową siecią Wi-Fi.

Przed skonfigurowaniem Kolekcji domowej

Aplikacje i funkcje mogą się różnić w zależności od kraju i regionu. Dowiedz się więcej o tym, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.


Konfigurowanie Kolekcji domowej

Aby używać Kolekcji domowej, musisz skonfigurować ją na Macu lub komputerze PC.

Konfigurowanie Kolekcji domowej na Macu

 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe, a następnie na pasku bocznym kliknij opcję Ogólne.
 2. Kliknij znajdującą się po prawej stronie opcję Udostępnianie.
 3. Włącz opcję Udostępnianie multimediów, a następnie kliknij znajdujący się obok niej przycisk Informacje .
 4. Wybierz opcję Kolekcja domowa, a następnie wprowadź swój identyfikator Apple ID i kliknij opcję Włącz Kolekcję domową. Użyj tego samego identyfikatora Apple ID dla wszystkich komputerów i urządzeń w sieci Kolekcji domowej.

Po włączeniu funkcji Udostępnianie multimediów wybrano opcję Kolekcja domowa

Konfigurowanie Kolekcji domowej na komputerze PC

 1. Otwórz aplikację iTunes dla systemu Windows.
 2. W razie potrzeby zaloguj się za pomocą konta Apple ID. Użyj tego samego identyfikatora Apple ID dla wszystkich komputerów i urządzeń w sieci Kolekcji domowej.
 3. Na pasku menu u góry ekranu aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Plik > Kolekcja domowa > Włącz Kolekcję domową.

Opcje menu na komputerze PC pokazujące, jak włączyć Kolekcję domową 

Kolekcji domowej można używać z maksymalnie pięcioma komputerami połączonymi z domową siecią Wi-Fi lub Ethernet.


Używanie Kolekcji domowej

Na Macu lub komputerze PC możesz używać Kolekcji domowej do wyświetlania bibliotek udostępnionych z innych komputerów połączonych z tą samą siecią Wi-Fi i zalogowanych przy użyciu tego samego konta Apple ID.

Aby wyświetlić udostępnioną bibliotekę z komputera na iPhonie, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu Apple TV, musisz zalogować się na nich przy użyciu tego samego konta Apple ID co na komputerze i połączyć się z tą samą siecią Wi-Fi.

Dzięki Kolekcji domowej możesz uzyskać dostęp do biblioteki multimediów na komputerach połączonych z tą samą siecią Wi-Fi. Możesz też strumieniowo przesyłać muzykę, filmy i programy TV z jednego autoryzowanego komputera na inny komputer. Upewnij się, że komputery są włączone i wybudzone oraz że aplikacja Muzyka lub iTunes dla systemu Windows jest włączona.

Korzystanie z Kolekcji domowej na Macu

Aby uzyskać dostęp do biblioteki multimediów:

 1. Otwórz aplikację Muzyka.
 2. Użytkownik, który nie jest zalogowany, powinien zalogować się za pomocą konta Apple ID. Użyj tego samego identyfikatora Apple ID dla wszystkich komputerów i urządzeń w sieci Kolekcji domowej.
 3. Na pasku bocznym kliknij opcję Biblioteka.
  Wybór biblioteki multimediów w menu rozwijanym Biblioteka na Macu
 4. Kliknij bibliotekę multimediów.

Aby wrócić do biblioteki muzycznej, kliknij ikonę Wysuń  na pasku bocznym.

Korzystanie z Kolekcji domowej na komputerze PC

Możesz używać Kolekcji domowej do strumieniowego przesyłania muzyki, filmów i programów TV z jednego autoryzowanego komputera na inny komputer. Upewnij się, że komputery są włączone i wybudzone oraz, że aplikacja Muzyka lub iTunes dla systemu Windows jest włączona.

Aby zobaczyć wszystkie udostępniane biblioteki, kliknij ikonę Muzyka  w lewym górnym rogu okna aplikacji iTunes.

Wybór muzyki w aplikacji iTunes na komputerze PC 

Korzystanie z Kolekcji domowej na iPhonie, iPadzie lub iPodzie touch

Aby uzyskać dostęp do biblioteki multimediów komputera na iPhonie, iPadzie i iPodzie touch, zaloguj się do Kolekcji domowej na urządzeniu:

 1. Aby wyświetlić bibliotekę muzyczną, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Muzyka. Aby wyświetlić bibliotekę filmów, wybierz kolejno opcje Ustawienia > TV > Wideo iTunes.
 2. W obszarze Kolekcja domowa stuknij opcję Zaloguj się.
 3. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID. Użyj tego samego identyfikatora Apple ID dla wszystkich komputerów i urządzeń w sieci Kolekcji domowej.

Po zalogowaniu się połącz iPhone’a, iPada lub iPoda touch z tą samą siecią Wi-Fi co komputer, a następnie otwórz na komputerze aplikację Muzyka, Apple TV lub iTunes dla systemu Windows.

Wyświetlanie udostępnionej muzyki

Kolekcja domowa na karcie Biblioteka Apple Music na iPhonie 

 1. Otwórz aplikację Music i stuknij opcję Biblioteka.
 2. Stuknij opcję Kolekcja domowa. Nie widzisz jej? Stuknij opcję Edytuj, wybierz pozycję Kolekcja domowa, a następnie stuknij opcję Gotowe.
 3. Wybierz udostępnioną bibliotekę.

Wyświetlanie udostępnionych filmów

Udostępniona biblioteka na karcie Biblioteka w apce Apple TV na iPhonie 

 1. Otwórz aplikację TV.
 2. Stuknij opcję Biblioteka.
 3. Wybierz udostępnioną bibliotekę.

Korzystanie z Kolekcji domowej na urządzeniu Apple TV

Aby uzyskać dostęp do biblioteki multimediów komputera na urządzeniu Apple TV, zaloguj się do Kolekcji domowej na urządzeniu Apple TV:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Użytkownicy i konta > Kolekcja domowa.
 2. Wybierz opcję Włącz Kolekcję domową.
 3. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID. Użyj tego samego identyfikatora Apple ID dla wszystkich komputerów i urządzeń w sieci Kolekcji domowej.

Po zalogowaniu się wykonaj następujące czynności, aby uzyskać dostęp do biblioteki multimediów komputera na urządzeniu Apple TV:

 1. Połącz urządzenie Apple TV z tą samą siecią Wi-Fi co komputer.
 2. Na komputerze otwórz aplikację Muzyka, Apple TV lub iTunes dla systemu Windows.
 3. Na urządzeniu Apple TV przejdź do ekranu początkowego, wybierz opcję Komputery, a następnie wybierz udostępnioną bibliotekę.

Na urządzeniu Apple TV możesz też oglądać zdjęcia z komputera.

 • Na Macu: wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe, a następnie na pasku bocznym kliknij opcję Ogólne. Kliknij znajdującą się po prawej stronie opcję Udostępnianie. Włącz opcję Udostępnianie multimediów, a następnie kliknij znajdujący się obok niej przycisk Informacje . Następnie wybierz opcję Udostępniaj zdjęcia na Apple TV.
 • Na komputerze PC otwórz aplikację iTunes dla systemu Windows. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Plik > Kolekcja domowa, a następnie opcję Wybierz zdjęcia do udostępnienia w Apple TV.
 1. Wybierz kolejno menu Apple  > Ustawienia systemowe, a następnie na pasku bocznym kliknij opcję Ogólne.
 2. Kliknij znajdującą się po prawej stronie opcję Udostępnianie.
 3. Kliknij opcję Włącz Udostępnianie multimediów, a następnie znajdujący się obok niej przycisk Informacje .
 4. Wybierz opcję Kolekcja domowa, a następnie wprowadź swój identyfikator Apple ID i kliknij opcję Włącz Kolekcję domową. Użyj tego samego identyfikatora Apple ID dla wszystkich komputerów i urządzeń w sieci Kolekcji domowej. i zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID. Użyj tego samego identyfikatora Apple ID dla wszystkich komputerów i urządzeń w sieci Kolekcji domowej.
 5. Kliknij przycisk Włącz kolekcję domową.
Data publikacji: