Udostępnianie multimediów z komputera innym urządzeniom za pomocą Kolekcji domowej

Dzięki Kolekcji domowej możesz udostępniać, przesyłać strumieniowo i importować multimedia na maksymalnie pięciu komputerach połączonych z domową siecią Wi-Fi.

Przed skonfigurowaniem Kolekcji domowej

Aplikacje i funkcje mogą się różnić w zależności od kraju i regionu. Dowiedz się więcej o tym, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.


Konfigurowanie Kolekcji domowej

Aby używać Kolekcji domowej, musisz skonfigurować ją na komputerze Mac lub PC.

Konfigurowanie Kolekcji domowej na komputerze Mac

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe.
 2. Kliknij opcję Udostępnianie.
 3. Kliknij opcję Udostępnianie multimediów.
 4. Wybierz pozycję Kolekcja domowej i zaloguj się przy użyciu konta Apple ID. Użyj tego samego identyfikatora Apple ID dla wszystkich komputerów i urządzeń w sieci Kolekcji domowej.
 5. Kliknij przycisk Włącz kolekcję domową.

Konfigurowanie Kolekcji domowej na komputerze PC

 1. Otwórz aplikację iTunes dla systemu Windows.
 2. W razie potrzeby zaloguj się za pomocą konta Apple ID. Użyj tego samego identyfikatora Apple ID dla wszystkich komputerów i urządzeń w sieci Kolekcji domowej.
 3. Na pasku menu u góry ekranu aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Plik > Kolekcja domowa > Włącz Kolekcję domową.

Kolekcji domowej można używać z maksymalnie pięcioma komputerami połączonymi z domową siecią Wi-Fi lub Ethernet.


Używanie Kolekcji domowej

Na komputerze Mac lub PC możesz używać Kolekcji domowej do wyświetlania bibliotek udostępnionych z innych komputerów połączonych z tą samą siecią Wi-Fi i zalogowanych przy użyciu tego samego konta Apple ID.

Aby wyświetlić udostępnioną bibliotekę z komputera na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub urządzeniu Apple TV, musisz zalogować się na nich przy użyciu tego samego konta Apple ID co na komputerze i połączyć się z tą samą siecią Wi-Fi.

Dzięki Kolekcji domowej możesz uzyskać dostęp do biblioteki multimediów na komputerach połączonych z tą samą siecią Wi-Fi. Możesz też strumieniowo przesyłać muzykę, filmy i programy TV z jednego autoryzowanego komputera na inny komputer. Upewnij się, że komputery są włączone i wybudzone oraz, że aplikacja Muzyka lub iTunes dla systemu Windows jest włączona.

Korzystanie z Kolekcji domowej na komputerze Mac

Aby uzyskać dostęp do biblioteki multimediów:

 1. Otwórz aplikację Muzyka.
 2. Użytkownik, który nie jest zalogowany, powinien zalogować się za pomocą konta Apple ID. Użyj tego samego identyfikatora Apple ID dla wszystkich komputerów i urządzeń w sieci Kolekcji domowej.
 3. Na pasku bocznym kliknij opcję Biblioteka.
 4. Kliknij bibliotekę multimediów.

Aby wrócić do biblioteki muzycznej, kliknij ikonę Wysuń  na pasku bocznym.

Korzystanie z Kolekcji domowej na komputerze PC

Możesz używać Kolekcji domowej do strumieniowego przesyłania muzyki, filmów i programów TV z jednego autoryzowanego komputera na inny komputer. Upewnij się, że komputery są włączone i wybudzone oraz, że aplikacja Muzyka lub iTunes dla systemu Windows jest włączona.

Aby zobaczyć wszystkie udostępniane biblioteki, kliknij ikonę Muzyka  w lewym górnym rogu okna aplikacji iTunes.

Korzystanie z Kolekcji domowej na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aby uzyskać dostęp do biblioteki multimediów komputera na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch, zaloguj się do Kolekcji domowej na urządzeniu:

 1. Aby wyświetlić bibliotekę muzyczną, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Muzyka. Aby wyświetlić bibliotekę filmów, wybierz kolejno opcje Ustawienia > TV > Wideo iTunes.
 2. W obszarze Kolekcja domowa stuknij opcję Zaloguj się.
 3. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID. Użyj tego samego identyfikatora Apple ID dla wszystkich komputerów i urządzeń w sieci Kolekcji domowej.

Po zalogowaniu się połącz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch z tą samą siecią Wi-Fi co komputer, a następnie otwórz na komputerze aplikację Muzyka, Apple TV lub iTunes dla systemu Windows.

Wyświetlanie udostępnionej muzyki

 1. Otwórz aplikację Music i stuknij opcję Biblioteka.
 2. Stuknij opcję Kolekcja domowa. Nie widzisz jej? Stuknij opcję Edytuj, wybierz pozycję Kolekcja domowa, a następnie stuknij opcję Gotowe.
 3. Wybierz udostępnioną bibliotekę.

Wyświetlanie udostępnionych filmów

 1. Otwórz aplikację TV.
 2. Stuknij opcję Biblioteka.
 3. Wybierz udostępnioną bibliotekę.

Korzystanie z Kolekcji domowej na urządzeniu Apple TV

Aby uzyskać dostęp do biblioteki multimediów komputera na urządzeniu Apple TV, zaloguj się do Kolekcji domowej na urządzeniu Apple TV:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Użytkownicy i konta > Kolekcja domowa.
 2. Wybierz opcję Włącz Kolekcję domową.
 3. Zaloguj się za pomocą swojego konta Apple ID. Użyj tego samego identyfikatora Apple ID dla wszystkich komputerów i urządzeń w sieci Kolekcji domowej.

Po zalogowaniu się wykonaj następujące czynności, aby uzyskać dostęp do biblioteki multimediów komputera na urządzeniu Apple TV:

 1. Połącz urządzenie Apple TV z tą samą siecią Wi-Fi co komputer.
 2. Na komputerze otwórz aplikację Muzyka, Apple TV lub iTunes dla systemu Windows.
 3. Na urządzeniu Apple TV przejdź do ekranu początkowego, wybierz opcję Komputery, a następnie wybierz udostępnioną bibliotekę.

Na urządzeniu Apple TV możesz też oglądać zdjęcia z komputera.

 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe. Kliknij opcję Udostępnianie. Kliknij opcję Udostępnianie multimediów, a następnie wybierz pozycję Udostępniaj zdjęcia na Apple TV.
 • Na komputerze PC otwórz aplikację iTunes dla systemu Windows. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Plik > Kolekcja domowa, a następnie opcję Wybierz zdjęcia do udostępnienia w Apple TV.
Data publikacji: