Informacje o uaktualnieniu systemu Mac OS X 10.6.8

Uaktualnienie systemu Mac OS X do wersji 10.6.8 jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu Mac OS X Snow Leopard. Zawiera ogólne poprawki systemu operacyjnego zwiększające stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Mac.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Uaktualnianie systemu

Przed instalacją należy utworzyć backup systemu, na przykład przy użyciu aplikacji Time Machine.

Po rozpoczęciu uaktualniania systemu nie wolno przerywać procesu instalacji. Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu operacyjnego w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.

Wybierz polecenie Uaktualnienia z menu Apple (), aby automatycznie wyszukać w Internecie najnowsze oprogramowanie Apple, w tym to uaktualnienie.

Jeśli oprogramowanie komputera nie jest najnowsze, może zostać wyświetlona lista innych uaktualnień oprogramowania, które należy zainstalować. Jeśli narzędzie Uaktualnienia oprogramowania wyświetli komunikat „Oprogramowanie jest aktualne”, możesz mieć pewność, że na komputerze zostały zainstalowane wszystkie dostępne uaktualnienia.

Rozmiar uaktualnienia może być różny dla różnych komputerów, jeśli uaktualnienia są instalowane za pomocą narzędzia Uaktualnienia oprogramowania. Ponadto niektóre uaktualnienia należy zainstalować przed innymi. Oznacza to, że niekiedy zainstalowanie wszystkich dostępnych uaktualnień wymaga wielokrotnego uruchomienia narzędzia Uaktualnienia oprogramowania.

Instalator uaktualnienia można pobrać ręcznie. Jest to przydatna opcja, dzięki której do uaktualnienia wielu komputerów wystarczy jednokrotne pobranie uaktualnienia. Odpowiednie wersje instalatorów autonomicznych są dostępne w witrynie materiałów do pobrania Apple.

Zawartość pakietu

 • Ulepszono sklep Mac App Store w celu przygotowania komputera Mac do aktualizacji do systemu Mac OS X Lion.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować nieoczekiwane zamknięcie programu Podgląd.
 • Udoskonalono obsługę protokołu IPv6.
 • Udoskonalono niezawodność połączeń VPN.
 • Zidentyfikowano i usunięto znane odmiany złośliwego oprogramowania MacDefender.
 • Poprawiono dane strefy czasowej dotyczące Lizbony-Portugalii w programie iCal.
 • Dodano do serwera proxy WWW możliwość używania uwierzytelniania Kerberos.
 • Rozwiązano problem występujący podczas zachowywania dokumentów z programu Xcode lub TextEdit w przypadku korzystania z katalogu domowego NFS.
 • Rozwiązano problem występujący podczas importowania niektórych plików multimedialnych do aplikacji Final Cut Pro.
 • Zapewniono zgodność obrazów RAW dla dodatkowych modeli cyfrowych aparatów fotograficznych.
 • Niektóre drukarki sieciowe, które wstrzymują zadania drukowania natychmiast i nie kończą ich (uaktualnienie uzupełniające dla systemu Mac OS X 10.6.8)
 • System dźwiękowy, który przestaje działać, gdy jest używany przewód HDMI lub przewód optycznego sygnału audio (uaktualnienie uzupełniające dla systemu Mac OS X 10.6.8)

System Mac OS X 10.6.8 zawiera także poprawki udostępnione w uaktualnieniu czcionek systemu Mac OS X 10.6.7 Snow Leopard:

 • Rozwiązano problem polegający na niewłaściwym wyświetlaniu niektórych czcionek OpenType w pewnych aplikacjach.
 • Rozwiązano problem z drukowaniem z programu Podgląd.
 • Rozwiązano problem polegający na braku możliwości otwierania plików PDF w aplikacjach do wyświetlania plików PDF innych firm.
 • Usunięto błędy nieprawidłowych czcionek podczas drukowania przy użyciu drukarek PostScript.

Więcej informacji

Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w tym uaktualnieniu zawiera ten artykuł.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: