Informacje o wymaganiach dotyczących zgodności aparatów słuchowych z telefonem iPhone

Amerykańska komisja FCC (Federal Communications Commission — Federalna Komisja Łączności) określiła wymagania dotyczące zgodności cyfrowych telefonów bezprzewodowych z aparatami słuchowymi (HAC, Hearing Aid Compatibility). Ten artykuł zawiera oceny HAC telefonów iPhone, które według przepisów FCC są zgodne z aparatami słuchowymi. Można tu również znaleźć informacje dotyczące używania telefonu iPhone z aparatami słuchowymi.

Większość telefonów iPhone jest zgodnych z szeregiem aparatów słuchowych według przepisów FCC dotyczących takiej zgodności (HAC, hearing-aid compatibility). Również aparatów słuchowych „Made for iPhone” można używać z wieloma modelami telefonu iPhone.

Poniżej podano oceny HAC telefonów iPhone zgodnych z aparatami słuchowymi. Jeśli nie masz pewności, sprawdź, który model telefonu iPhone posiadasz.

Oceny zgodności z aparatami słuchowymi (HAC) dla telefonów iPhone

 

Zdjęcie

Model

Model #

Ocena wg klasyfikacji HAC1

Zgodność z aparatami słuchowymi „Made for iPhone”2

iPhone 11 Pro A2160
M3, T4 Tak
iPhone 11 Pro Max A2161
M3, T4 Tak
iPhone 11 A2111
M3, T4 Tak
iPhone XS A1920 M3, T4 Tak
iPhone XS Max A1921 M3, T4 Tak
iPhone XR A1984 M3, T4 Tak
iPhone X A1865
A1901
M3, T4 Tak
iPhone 8 A1863
A1905
M3, T4 Tak
iPhone 8 Plus A1864
A1897
M3, T4 Tak
iPhone 7 A1660
A1778
A1779
M3, T4 Tak
iPhone 7 Plus A1661
A1784
A1785
M3, T4 Tak
 iPhone 6s A1633
A1688
M3, T4 Tak
 iPhone 6s Plus A1634
A1687
M3, T4 Tak
Zdjęcie telefonu iPhone iPhone 6 A1549
A1586
M3, T4 Tak
Zdjęcie telefonu iPhone iPhone 6 Plus A1522
A1524
M3, T4 Tak

iPhone SE A1662, A1723 M3, T4 Tak

Zdjęcie telefonu iPhone

iPhone 5s A1453
A1533

M3, T4

Tak

  1. Ocena przyznana na podstawie badań przeprowadzonych przez niezależne laboratorium zgodnie ze standardem ANSI C63.19 „American National Standard for Methods of Measurement of Compatibility between Wireless Communications Devices and Hearing Aids” (Amerykańskie standardy krajowe dotyczące metod pomiaru zgodności urządzeń do łączności bezprzewodowej z aparatami słuchowymi).
  2. Wymagany jest system iOS 7 lub nowszy oraz aparat słuchowy oznaczony etykietą „Made for iPhone”. Aby potwierdzić, czy dany model telefonu iPhone jest obsługiwany, należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego.
  3. Po włączeniu trybu aparatu słuchowego (więcej informacji na temat systemu iOS 5 lub nowszego znajduje się poniżej).

Informacje o ocenach w klasyfikacji HAC

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez komisję FCC w sprawie zgodności z aparatami słuchowymi wybrane modele telefonów muszą przejść badania i uzyskać ocenę w oparciu o standard C63.19 instytutu ANSI (American National Standards Institute — Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny). Standard ANSI dotyczący zgodności z potrzebami osób niedosłyszących składa się z dwóch ocen:

  • M: Ocena zakłóceń fal radiowych o niskiej częstotliwości w celu umożliwienia sprzężenia akustycznego z aparatami słuchowymi, które nie działają w trybie cewki telefonicznej.
  • T: Ocena sprzężenia indukcyjnego z aparatami słuchowymi, działającymi w trybie cewki telefonicznej

Oceny te są podawane w skali od jeden do cztery, gdzie cztery oznacza najwyższy stopień dostosowania. Zgodnie z wymogami FCC telefon uznaje się za zgodny z aparatami słuchowymi, jeśli w badaniu sprzężenia akustycznego otrzyma ocenę M3 lub M4, a w badaniu sprzężenia indukcyjnego ocenę — T3 lub T4.

Oceny zgodności nie gwarantują, że konkretny aparat słuchowy będzie działał z danym telefonem. Niektóre aparaty słuchowe bezproblemowo współpracują z telefonami, które nie spełniają wymogów komisji FCC w zakresie zgodności. Aby mieć pewność, że dany telefon będzie działał zgodnie z oczekiwaniami, najlepiej jest wypróbować go z aparatem słuchowym jeszcze przed zakupem.

Zgodność z aparatami słuchowymi a nowsze technologie bezprzewodowe

Każdy telefon iPhone z oceną wg klasyfikacji HAC został przebadany oraz poddany ocenie pod kątem dostosowania do aparatów słuchowych podczas korzystania z niektórych technologii bezprzewodowych, w które jest wyposażony. Możliwe jest jednak, że ten telefon jest wyposażony w nowsze technologie bezprzewodowe, których zastosowanie z aparatami słuchowymi nie zostało przebadane. Osoby korzystające z aparatu słuchowego oraz osoby z implantem ślimakowym powinny dokładnie wypróbować funkcje tego telefonu w różnych miejscach, aby ustalić, czy nie słychać żadnych niepożądanych zakłóceń. W celu uzyskania informacji na temat zgodności z aparatami słuchowymi należy skontaktować się ze swoim operatorem lub producentem tego telefonu. Pytania związane ze zwrotem lub wymianą produktu należy kierować do operatora lub sprzedawcy telefonu.

Uzyskiwanie najlepszego działania aparatu słuchowego

Telefony komórkowe zawierają nadajniki radiowe, które mogą zakłócać działanie aparatu słuchowego. Aby mieć pewność, że dany telefon będzie działał zgodnie z oczekiwaniami, najlepiej jest wypróbować go z aparatem słuchowym jeszcze przed zakupem. Jeśli posiadasz już telefon iPhone i aparat słuchowy, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi zapewniania najlepszego działania.

iPhone i aparaty słuchowe zwykle działają najlepiej w trybie M (tryb sprzężenia akustycznego). Aby używać aparatu słuchowego w tym trybie, należy się upewnić, że aparat słuchowy został ustawiony na tryb M (tryb sprzężenia akustycznego), a następnie umieścić odbiornik telefonu iPhone w pobliżu wbudowanego mikrofonu (lub mikrofonów) aparatu słuchowego. Innymi słowy, telefon iPhone należy trzymać przy uchu w taki sam sposób jak podczas prowadzenia zwykłej rozmowy telefonicznej. Aparat słuchowy będzie odbierać dźwięk z telefonu iPhone przez wbudowane mikrofony. Aby uzyskać najlepsze wyniki, można spróbować użyć telefonu iPhone w różnych pozycjach względem aparatu słuchowego, na przykład umieszczenie odbiornika trochę powyżej ucha może zapewnić lepsze działanie aparatu słuchowego z mikrofonami znajdującymi się za uchem. Jeśli używany jest iPhone 4 (model GSM), należy włączyć tryb aparatu słuchowego (patrz poniżej).

Jeśli tryb sprzężenia zwrotnego nie zapewnia prawidłowego działania, można spróbować użyć aparatu słuchowego w trybie T (tryb sprzężenia indukcyjnego). Aby używać aparatu słuchowego w tym trybie, należy upewnić się, że aparat słuchowy został ustawiony na tryb T (tryb sprzężenia indukcyjnego), ale nie wszystkie aparaty słuchowe oferują ten tryb. Jeśli używany jest iPhone 5 lub nowszy, należy włączyć tryb aparatu słuchowego (patrz poniżej).

Uaktywnianie trybu aparatu słuchowego

Aby uaktywnić tryb aparatu słuchowego na telefonie iPhone 4 (model GSM) z systemem iOS 5 lub nowszym, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność. Tryb aparatu słuchowego na telefonie iPhone 4 (model GSM) powoduje zmniejszenie mocy emitowanych przez telefon komórkowy fal radiowych w paśmie GSM 1900 MHz, co może się przyczyniać do pogorszenia komunikacji z siecią 2G.

Aby uaktywnić tryb aparatu słuchowego na telefonie iPhone 5 lub nowszym, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność. Tryb aparatu słuchowego na telefonie iPhone 5 modyfikuje ustawienia akustyczne telefonu w celu zwiększenia zgodności z aparatami słuchowymi w trybie T (tryb sprzężenia indukcyjnego).

Informacje o aparatach słuchowych „Made for iPhone”

Przy tworzeniu aparatów słuchowych zaprojektowanych specjalnie dla telefonu iPhone firma Apple współpracowała z najlepszymi producentami. Te aparaty słuchowe zapewniają energooszczędne działanie oraz cyfrowy dźwięk o wysokiej jakości i można nimi zarządzać bezpośrednio z telefonu iPhone. Aparaty słuchowe „Made for iPhone” oferują też funkcję Live Listen.

Aby można było używać aparatów słuchowych, wymagany jest telefon iPhone 4s lub nowszy z systemem iOS 7 lub nowszym.

Dowiedz się więcej o aparatach słuchowych „Made for iPhone”.

Akcesoria „mostka” do strumieniowego przesyłania dźwięku

Niektórzy producenci aparatów słuchowych oferują specjalne akcesoria „mostka” do swoich urządzeń, które odbierają dźwięk z telefonu iPhone za pośrednictwem połączenia Bluetooth, a następnie przesyłają dalej dźwięk przy użyciu własnych technologii bezprzewodowego strumieniowania audio do aparatów słuchowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z audiologiem lub producentem aparatów słuchowych.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: