Mac OS X: montowanie udostępnianych folderów przy użyciu adresu URL afp:// lub polecenia mount_afp

Udostępniany wolumin z serwera AFP można zamontować przy użyciu adresu URL w formie afp://mójserwer.mojadomena.com/Sharepoint/Folder lub przy użyciu polecenia mount_afp w programie Terminal.

Jeśli klikniesz adres URL w formie afp://mójserwer.mojadomena.com/Sharepoint/Folder w programie Mail.app lub Safari, program Finder zamontuje wolumin o nazwie Sharepoint znajdujący się na serwerze AFP mójserwer.mojadomena.com i otworzy okno z zawartością katalogu o nazwie Folder. Jeśli przeciągniesz tekst takiego adresu URL na biurko, utworzone zostanie łącze AFP prowadzące do tego katalogu. Kliknij je dwukrotnie, aby otworzyć katalog Folder.

Folder udostępniony na serwerze AFP możesz też zamontować przy użyciu polecenia mount_afp w oknie programu Terminal lub w skrypcie powłoki. Aby uzyskać więcej informacji, wpisz następujące polecenie w oknie programu Terminal:

 

man mount_afp

 

Więcej informacji

Informacje dla użytkowników systemu Mac OS X w wersji od 10.6 do 10.6.6

Ścieżka, pod którą montuje się udostępniany folder, jest w systemie Mac OS X 10.6–10.6.6 inna niż w pozostałych wersjach.

Adresy URL wskazujące plik na serwerze (na przykład afp://mójserwer.mojadomena.com/Sharepoint/Folder/Plik.txt) nie zadziałają. Ten problem został rozwiązany w systemie Mac OS X 10.6.7 i nowszym.

Jeśli docelowy adres URL lub polecenie mount_afp prowadzą do folderu w woluminie Sharepoint, w przypadku systemu Mac OS X w wersji od 10.6 do 10.6.6 zamontowany zostanie folder. W przypadku systemu Mac OS X w wersji od 10.0 do 10.5 oraz Mac OS X 10.6.7 lub nowszego (włącznie z systemem OS X Lion) zamontowany zostanie wolumin Sharepoint.

Przykład: afp://mójserwer.mojadomena.com/Sharepoint/Folder

Jeśli klikniesz takie łącze w systemie Mac OS X 10.0–10.5 lub Mac OS X 10.6.7 bądź nowszym, w programie Finder zostanie zamontowany wolumin Sharepoint. Lokalna ścieżka do udostępnianego folderu będzie wyglądała następująco: /Volumes/Sharepoint/Folder/.

Jeśli klikniesz takie łącze w systemie Mac OS X 10.6–10.6.6, w programie Finder zostanie zamontowany podkatalog Folder. Lokalna ścieżka do udostępnianego folderu będzie miała postać /Volumes/Folder/.

Przykład:

 

mount_afp afp://mójserwer.mojadomena.com/Sharepoint/Folder/Volumes/mntpnt

 

W systemie Mac OS X 10.5 i 10.6.7 lub nowszym to polecenie spowoduje zamontowanie woluminu Sharepoint w folderze /Volumes/mntpnt. Lokalna ścieżka do udostępnianego folderu będzie miała postać /Volumes/mntpnt/Folder/.
W systemie Mac OS X 10.6–10.6.6 to polecenie spowoduje zamontowanie podkatalogu Folder w folderze /Volumes/mntpnt. Lokalna ścieżka do udostępnianego folderu będzie miała postać /Volumes/mntpnt/.

Data publikacji: