Weryfikowanie, naprawianie lub wymazywanie dysku urządzenia AirPort Time Capsule

Jeśli chcesz się upewnić, że wbudowany dysk urządzenia AirPort Time Capsule działa poprawnie, możesz go sprawdzić za pomocą Narzędzia AirPort. Jeśli zamierzasz sprzedać lub oddać urządzenie AirPort Time Capsule, możesz wymazać wbudowany dysk i odtworzyć ustawienia fabryczne.

Używanie Narzędzia AirPort

Do weryfikowania lub wymazywania dysku urządzenia AirPort Time Capsule należy zawsze używać Narzędzia AirPort, a nie Narzędzia dyskowego czy innych aplikacji. Oto gdzie można znaleźć Narzędzie AirPort:

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Pobierz Narzędzie AirPort dla systemu iOS ze sklepu App Store. Jeśli Narzędzie AirPort zostało już zainstalowane, sprawdź okienko Uaktualnienia w sklepie App Store, aby się upewnić, że masz najnowszą wersję.

Na komputerze Mac

Narzędzie AirPort znajduje się w katalogu Narzędzia na komputerze Mac. Aby się upewnić, że masz zainstalowaną najnowszą wersję, sprawdź w okienku Uaktualnienia w sklepie Mac App Store dostępność uaktualnień oprogramowania dla komputera Mac. Następnie otwórz Narzędzie AirPort z Findera lub funkcji Spotlight.

Weryfikowanie dysku urządzenia AirPort Time Capsule

W trakcie uruchamiania urządzenie AirPort Time Capsule automatycznie sprawdza system plików na swoim dysku wewnętrznym. Aby zweryfikować dysk, użyj Narzędzia AirPort do ponownego uruchomienia urządzenia AirPort Time Capsule. 

Na komputerze Mac

 1. Otwórz Narzędzie AirPort.
 2. Wybierz urządzenie. 
 3. W razie potrzeby kliknij opcję Podaj hasło i wprowadź hasło urządzenia.
 4. Wybierz kolejno opcje Stacja bazowa > Uruchom ponownie.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz Narzędzie AirPort
 2. Wybierz urządzenie. 
 3. W razie potrzeby stuknij opcję Podaj hasło i wprowadź hasło urządzenia.
 4. Stuknij kolejno opcje Edycja > Zaawansowane > Uruchom ponownie.

W przypadku gdy urządzenie AirPort Time Capsule wykryje problem, który może rozwiązać, naprawi system plików na dysku. Jeśli wykryje problem, którego nie może rozwiązać, dioda LED urządzenia AirPort Time Capsule będzie migać na pomarańczowo. Wybierz urządzenie AirPort Time Capsule w Narzędziu AirPort, aby uzyskać więcej informacji. 

Wymazywanie dysku urządzenia AirPort Time Capsule

Do wymazania dysku urządzenia AirPort Time Capsule należy użyć Narzędzia AirPort. Przez wykonaniem tej czynności możesz podłączyć dysk zewnętrzny do portu USB urządzenia AirPort Time Capsule, aby utworzyć kopię danych kopii zapasowej. Możesz także utworzyć dodatkowe kopie zapasowe komputera Mac na innym dysku przy użyciu programu Time Machine.

Ta procedura powoduje wymazanie wszystkich danych przechowywanych na dysku urządzenia AirPort Time Capsule. Nie wykonuj tej procedury, dopóki nie masz pewności, że te dane nie będą już potrzebne.

Na komputerze Mac

 1. Dołącz do sieci Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie Time Capsule, lub połącz komputer Mac z urządzeniem AirPort Time Capsule za pomocą kabla Ethernet.
 2. Otwórz Narzędzie AirPort.
 3. Wybierz urządzenie AirPort Time Capsule w oknie Narzędzia AirPort.
 4. Kliknij wyświetlony przycisk Edycja.
 5. W oknie Edycja kliknij kartę Dyski.
 6. Wybierz dysk urządzenia AirPort Time Capsule, który chcesz wymazać.
 7. Kliknij przycisk Wymaż dysk.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Dołącz do sieci Wi-Fi, z którą jest połączone urządzenie Time Capsule.
 2. Otwórz Narzędzie AirPort.
 3. Wybierz urządzenie AirPort Time Capsule.
 4. Stuknij opcję Edycja.
 5. Stuknij opcję Zaawansowane.
 6. Stuknij opcję Udostępnianie plików i dyski.
 7. Upewnij się, że w sekcji Nazwa dysku jest wybrany właściwy dysk, a następnie stuknij opcję Wymaż dysk.
 8. Wybierz opcję wymazania dysku.

Jeśli sprzedajesz lub oddajesz urządzenie AirPort Time Capsule

Wybierz opcję Szybkie, aby szybko oznaczyć dane przechowywane na dysku urządzenia Quick AirPort Time Capsule jako niepotrzebne. Jeśli dane przechowywane na dysku są poufne bądź jeśli sprzedajesz lub oddajesz urządzenie AirPort Time Capsule, wybierz jedną z opcji bezpieczniejszego wymazywania dysku.

Aby odtworzyć ustawienia fabryczne urządzenia AirPort Time Capsule, wybierz kolejno opcje Narzędzie AirPort > Przywróć ustawienia domyślne i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Spowoduje to usunięcie wszystkich haseł sieciowych i innych danych konfiguracji przechowywanych na urządzeniu AirPort Time Capsule. 

Data publikacji: