Klient zarządzany: dostosowywanie komunikatu wygaszacza ekranu Nazwa komputera w oknie logowania

W systemie OS X 10.6 lub nowszym można wyświetlać komunikat niestandardowy w wygaszaczu ekranu Nazwa komputera w oknie logowania.

Następująca procedura pozwala zarządzać wygaszaczem ekranu Nazwa komputera i włączyć go, aby był wyświetlany w oknie logowania. 

Wskazówka: w katalogu /System/Biblioteki/Screen Savers/ mogą być widoczne inne wygaszacze ekranu, takie jak FloatingMessage.saver. Ten wygaszacz ekranu nie jest przeznaczony do użytku w oknie logowania. Zamiast tego należy użyć wygaszacza „Computer Name.saver".

Korzystanie z Menedżera profilów

 1. W Menedżerze profilów wybierz urządzenie lub grupę urządzeń do zarządzania.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. Kliknij przycisk Edytuj, aby edytować profil.
 4. Wybierz zawartość okna logowania z sekcji OS X.
 5. Jeśli nie skonfigurowano jeszcze ustawień tej zawartości, kliknij przycisk Konfiguruj.
 6. Kliknij kartę Opcje.
 7. Zaznacz pole wyboru „Włącz wygaszacz ekranu po: x min”.
 8. Zaznacz pole wyboru „Użyj modułu wygaszacza ekranu o ścieżce dostępu” i wprowadź następującą ścieżkę:

  /System/Biblioteki/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver
   
 9. Kliknij przycisk OK, aby wyjść z widoku edycji.
 10. Kliknij przycisk Zachowaj, aby zachować zmiany.

Aby dostosować komunikat wyświetlany przez wygaszacz ekranu Nazwa komputera, wykonaj następujące polecenie w programie Terminal w systemie: 

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"


Zastąp część Math Lab własnym komunikatem.

Korzystanie z programu Workgroup Manager

 1. W programie Workgroup Manager wybierz komputer lub grupę komputerów do zarządzania.
 2. Kliknij opcję Preferencje w górnym pasku narzędzi.
 3. Kliknij kartę Przegląd.
 4. Kliknij przycisk Zaloguj.
 5. Kliknij kartę Opcje.
 6. Wybierz opcję zarządzania ustawieniami Zawsze.
 7. Zaznacz pole wyboru „Włącz wygaszacz ekranu po”.
 8. Wprowadź następującą ścieżkę, aby użyć modułu wygaszacza ekranu Nazwa komputera:

  /System/Biblioteki/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver
   
 9. Kliknij przycisk Zastosuj teraz, aby zachować zmiany. 

Aby dostosować komunikat wyświetlany przez wygaszacz ekranu Nazwa komputera, wykonaj następujące polecenie w programie Terminal w systemie: 

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"


Zastąp część Math Lab własnym komunikatem.

Konfigurowanie lokalne

W systemie OS X 10.6 lub nowszych można wykonać następujące polecenia, aby odpowiednio ustawić czas bezczynności na 5 minut, ustawić moduł wygaszacza ekranu Nazwa komputera i określić komunikat „Math Lab” (można zmienić treść komunikatu):

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowIdleTime 300

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.screensaver loginWindowModulePath "/System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/Computer Name.saver"

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.ScreenSaver.Basic MESSAGE "Math Lab"


Uwagi

 • Wartość loginWindowIdleTime określa czas w sekundach.
 • Wartość loginWindowModulePath definiuje ścieżkę w systemie plików do modułu wygaszacza ekranu.
 • Wartość MESSAGE definiuje komunikat niestandardowy.
Data publikacji: