OS X: podłączanie drukarki używającej protokołu IP lub drukarki AppleTalk za pomocą protokołu IP

Dowiedz się, jak podłączyć drukarkę używającą protokołu IP oraz na temat innych opcji podłączania za pomocą protokołu IP dostępnych dla drukarek AppleTalk w systemie OS X.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Zanim rozpoczniesz

W tym artykule omówiono tylko niektóre przypadki konfiguracji i metody rozwiązywania problemów z drukarkami obsługującymi protokół IP. Konkretne czynności umożliwiające dodanie drukarki obsługującej protokół IP do sieci mogą się różnić w zależności od producenta. W razie potrzeby sprawdź dokumentację dostarczoną wraz z drukarką lub skontaktuj się z producentem drukarki w celu uzyskania pomocy.

Informacje o dodawaniu drukarki zawiera artykuł Mac — podstawy: drukowanie w systemie OS X

Upewnij się, że drukarka jest poprawnie podłączona do sieci, jest zasilana, oraz że w drukarce znajduje się papier i atrament lub toner. Upewnij się, że na wbudowanym wyświetlaczu drukarki nie widać żadnych komunikatów. Jeśli nie można pozbyć się komunikatu wyświetlanego na wbudowanym wyświetlaczu, sprawdź dokumentację drukarki lub skontaktuj się ze wsparciem jej producenta.

Następnie użyj narzędzia Uaktualnienia programów w celu upewnienia się, że system OS X i oprogramowanie drukarki są aktualne.

Drukarki sieciowe używające protokołu IP

Gdy drukarka zostanie podłączona do sieci, uzyska numeryczny adres IP.  Adres IP to seria czterech liczb bez spacji, rozdzielonych kropkami, na przykład 10.0.1.2. Będzie konieczne zanotowanie adresu IP drukarki, a także jej konkretnego modelu.

Wskazówka: aby upewnić się, że komputer Mac nawiązał połączenie IP z drukarką, można użyć funkcji Ping w Narzędziu sieciowym

 • Jeśli po użyciu funkcji Ping w Narzędziu sieciowym zostanie wyświetlony tekst podobny do „
  64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.399 ms
  ”, oznacza to pomyślne nawiązanie połączenia IP z drukarką. Dodaj drukarkę.
 • Jeśli po użyciu funkcji Ping w Narzędziu sieciowym zostanie wyświetlony tekst podobny do „
  Host is down
  ”, oznacza to, że połączenie IP z drukarką nie zostało ustanowione. Aby było można dodać drukarkę na komputerze Mac, trzeba najpierw rozwiązać ten problem.  Pomoc dotyczącą nawiązywania połączenia IP z komputerem Mac można uzyskać w dokumentacji drukarki lub bezpośrednio od jej producenta.

Aby nawiązać połączenie z drukarką obsługującą protokół IP

 1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
 2. Z menu Widok wybierz polecenie Drukarki i skanery.
 3. Jeśli w lewym dolnym rogu okna Preferencje systemowe jest wyświetlana ikona zamkniętej kłódki, kliknij ją i wprowadź nazwę oraz hasło administratora w celu odblokowania.
 4. Kliknij ikonę Dodaj drukarkę (+) w dolnej części okienka Drukarki, aby otworzyć okno Dodaj drukarkę.
 5. Jeśli drukarka pojawia się po wybraniu ikony Domyślne, wybierz drukarkę i przejdź do kroku 8.
 6. Jeśli drukarka nie pojawia się po wybraniu ikony Domyślne, kliknij przycisk IP na pasku narzędzi.
 7. Drukarki IP umożliwiają wybranie jednego z trzech protokołów drukowania. Wybierz opcję odpowiednią dla danej drukarki. Uwaga: w przypadku wybrania protokołu innego niż HP Jetdirect może być konieczne ręczne wybranie odpowiednich opcji PPD i opcji dostępnych do zainstalowania.
   
  • HP Jetdirect — gniazdo: tego protokołu używa firma HP i niektórzy inni producenci drukarek.
  • Internetowy protokół drukowania — IPP: tego protokołu używają nowoczesne drukarki i serwery drukarek.
  • Line Printer Daemon — LPD: tego protokołu mogą używać starsze drukarki i serwery drukowania.
 8. Kliknij pole Adres i wprowadź adres IP drukarki.

  Jeśli komputer Mac jest w stanie komunikować się z drukarką obsługującą protokół IP, pod polem Adres zostanie wyświetlony komunikat „Poprawny i kompletny adres”. Jeśli będzie wyświetlany komunikat „Niewłaściwy lub niekompletny adres”, upewnij się, że adres IP został poprawnie wprowadzony i że jest to ten sam adres IP, który został skonfigurowany na drukarce. Następnie komputer Mac ustanowi połączenie z drukarką i wyświetli komunikat „Zbieram informacje o drukarce”. Potem wybierze skojarzony sterownik drukarki w menu Sterownik.  

  Jeśli komputer Mac jest w stanie komunikować się z drukarką, ale nie może automatycznie określić potrzebnego sterownika drukarki, wybierz opcję „Wybierz oprogramowanie drukarki” z menu podręcznego Sterownik w oknie Dodaj drukarkę. Aby szybko znaleźć odpowiedni sterownik, wprowadź model drukarki w polu wyszukiwania. Jeśli na liście nie ma modelu drukarki, ale jest używana drukarka PostScript lub drukarka laserowa PCL, spróbuj użyć opcji sterownika „Uniwersalna drukarka PostScript” lub „Drukarka laserowa PCL”. Sterowniki uniwersalne mogą nie dawać dostępu do części funkcji drukarki.
   
 9. Kiedy komputer Mac zakończy komunikowanie się z drukarką, kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć kolejkę drukarki.

Drukarki AppleTalk

System Mac OS X 10.6 lub nowszy nie obsługuje protokołu sieciowego AppleTalk. Wiele drukarek AppleTalk obsługuje protokoły drukowania oparte na protokole IP, których można użyć zamiast protokołu AppleTalk. Sprawdź w dokumentacji dostarczonej z drukarką, czy ta opcja jest dostępna.

Jeśli drukarka może używać tylko protokołu AppleTalk, musi zostać podłączona do odpowiedniego serwera drukarek obsługującego protokół AppleTalk, a następnie udostępniona za pomocą tego serwera. Można także udostępnić drukarkę za pomocą komputera Mac z systemem Mac OS X 10.5. W takiej konfiguracji komputery Mac z systemem Mac OS X 10.6 lub nowszym mogą drukować za pomocą drukarki udostępnionej.

Więcej informacji

 • Kliknij tutaj, aby uzyskać wersje PDF podręczników użytkownika drukarek Apple LaserWriter.
 • Kliknij tutaj, aby otworzyć artykuł firmy HP zawierający informacje o podłączaniu drukarki firmy HP do komputera Mac.
 • Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów dotyczących drukowania przy użyciu stacji bazowych AirPort i urządzeń Time Capsule.
 • Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat protokołu Bonjour.
 • Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat protokołu CIFS Browser Protocol dla systemu Windows.
 • Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów dotyczących protokołu CIFS dla systemu Windows.
 • Kliknij tutaj, aby przejść do witryny firmy HP.
 • Kliknij tutaj, aby przejść do witryny firmy Canon. 
 • Kliknij tutaj, aby przejść do witryny firmy Epson.
 • Kliknij tutaj, aby przejść do witryny firmy Brother.
 • Kliknij tutaj, aby przejść do witryny firmy Lexmark.
 • Kliknij tutaj, aby przejść do witryny firmy Samsung.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: