GarageBand: edycja z użyciem wskaźników Flex i wskaźników cięcia

Podczas edycji regionów rzeczywistych instrumentów w edytorze można używać wskaźników Flex lub wskaźników cięcia.

Po przesunięciu na górną część regionu wskaźnik zmienia się we wskaźnik Flex, za pomocą którego można edytować taktowanie regionu. Po przesunięciu na dolną część regionu wskaźnik zmienia się we wskaźnik cięcia, za pomocą którego można przyciąć region.

Wskaźnik flex

Wskaźnik cięcia

 

Data publikacji: