Włączanie i wyłączanie funkcji VoiceOver na urządzeniu Apple TV

VoiceOver to czytnik ekranowy ułatwiający korzystanie z urządzenia Apple TV osobom niewidomym i niedowidzącym.

Pierwsze kroki

Funkcja VoiceOver jest dostępna na następujących modelach urządzenia Apple TV:

 • Apple TV 4K
 • Apple TV HD
 • Apple TV (2. lub 3. generacji) z oprogramowaniem w wersji 4.2 lub nowszej

Skonfiguruj urządzenie Apple TV z funkcją VoiceOver

 1. Podłącz kabel HDMI do telewizora lub odbiornika i do urządzenia Apple TV.
 2. Upewnij się, że na telewizorze jest wybrane wejście odpowiadające urządzeniu Apple TV.
 3. Podłącz urządzenie Apple TV do zasilania. 
  • Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD odczekaj kilka sekund, a następnie naciśnij trzy razy lewy górny przycisk (Menu) na pilocie. Powinien rozbrzmieć komunikat „Funkcja VoiceOver włączona”.
  • Na urządzeniu Apple TV (2. lub 3. generacji) odczekaj minutę. Urządzenie Apple TV powinno poprosić o naciśnięcie prawego dolnego przycisku (Odtwarzaj/Pauza) na pilocie w celu włączenia funkcji VoiceOver. 
 4. Wybierz język.

Włącz lub wyłącz funkcję VoiceOver

Jeśli urządzenie Apple TV jest już skonfigurowane, funkcję VoiceOver można włączać lub wyłączać przy użyciu pilota dostarczonego z urządzeniem Apple TV. Znajdź poniżej swój model urządzenia Apple TV i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD

Funkcję VoiceOver można włączać i wyłączać za pomocą funkcji Siri*. Wystarczy przytrzymać przycisk Siri na pilocie Siri Remote, a następnie powiedzieć „turn VoiceOver on” („włącz VoiceOver”) lub „turn VoiceOver off” („wyłącz VoiceOver”).

Jeśli funkcja VoiceOver została włączona podczas konfigurowania urządzenia Apple TV, możesz ją włączać i wyłączać za pomocą skrótu dostępności. Na pilocie naciśnij trzy razy przycisk Menu, aby włączyć lub wyłączyć funkcję VoiceOver.

Możesz też wybrać kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver, a następnie włączyć lub wyłączyć funkcję VoiceOver.

Aby włączyć skrót funkcji dostępności, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Skrót funkcji dostępności, a następnie wybierz opcję VoiceOver.

* Dostępność funkcji Siri różni się w zależności od języka, kraju i regionu. Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu tych pilotach, o ile na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD skonfigurowano język i kraj lub region obsługujące funkcję Siri.

Na urządzeniu Apple TV (3.generacji lub starszym)

 1. Wróć do menu głównego, naciskając lewy dolny przycisk (Menu), aż usłyszysz dźwięk zatrzymania.
 2. Naciśnij raz przycisk W dół.
 3. Aby podświetlić pozycję Ustawienia, naciskaj przycisk W prawo, aż usłyszysz dźwięk zatrzymania. Jeśli masz zmieniony układ menu głównego, Ustawienia mogą się znajdować w innym miejscu. W takiej sytuacji przejdź do pozycji Ustawienia przy użyciu przycisków ze strzałkami na pilocie.
 4. Naciśnij dwukrotnie przycisk Wybierz.
 5. Naciskaj przycisk W dół, aż usłyszysz dźwięk zatrzymania.
 6. Naciśnij czterokrotnie przycisk W górę. Powinna się podświetlić pozycja Dostępność.
 7. Naciśnij dwukrotnie przycisk Wybierz. Funkcja VoiceOver zostanie włączona i rozpocznie odczytywanie zawartości ekranu urządzenia Apple TV.

Na urządzeniu Apple TV (2. generacji)

 1. Wróć do menu głównego, naciskając przycisk Menu i przytrzymując go przez 5 sekund.
 2. Naciśnij raz przycisk Menu. Powinna się podświetlić ikona w lewym górnym rogu.
 3. Naciskaj przycisk W prawo, aż usłyszysz dźwięk zatrzymania.
 4. Naciśnij raz przycisk W dół. Powinna się podświetlić pozycja Ustawienia. Jeśli masz zmieniony układ menu głównego, Ustawienia mogą się znajdować w innym miejscu. W takiej sytuacji przejdź do pozycji Ustawienia przy użyciu przycisków ze strzałkami na pilocie.
 5. Naciskaj przycisk W górę, aż usłyszysz dźwięk zatrzymania. Powinien się otworzyć pierwszy element z menu Ogólne.
 6. Naciśnij przycisk Wybierz.
 7. Naciskaj przycisk W dół, aż usłyszysz dźwięk zatrzymania. 
 8. Naciśnij czterokrotnie przycisk W górę. Powinna się podświetlić pozycja Dostępność.
 9. Naciśnij dwukrotnie przycisk Wybierz. Funkcja VoiceOver zostanie włączona i rozpocznie odczytywanie zawartości ekranu urządzenia Apple TV.

 

Więcej informacji

Data publikacji: