Włączanie i wyłączanie funkcji VoiceOver na urządzeniu Apple TV

VoiceOver to czytnik ekranowy ułatwiający korzystanie z urządzenia Apple TV osobom niewidomym i niedowidzącym.

Pierwsze kroki

Funkcja VoiceOver jest dostępna na następujących modelach urządzenia Apple TV:

 • Apple TV 4K
 • Apple TV (4. generacji)
 • Apple TV (2. lub 3. generacji) z oprogramowaniem w wersji 4.2 lub nowszej

Włączanie funkcji VoiceOver podczas konfigurowania urządzenia Apple TV

 1. Podłącz kabel HDMI do telewizora lub odbiornika i do urządzenia Apple TV.
 2. Upewnij się, że na telewizorze jest wybrane wejście odpowiadające urządzeniu Apple TV.
 3. Podłącz urządzenie Apple TV do zasilania. 
  • Na urządzeniu Apple TV 4K lub urządzeniu Apple TV (4. generacji) odczekaj kilka sekund, a następnie naciśnij trzy razy lewy górny przycisk (Menu) na pilocie. Powinien rozbrzmieć komunikat „Funkcja VoiceOver włączona”.
  • Na urządzeniu Apple TV (2. lub 3. generacji) odczekaj minutę. Urządzenie Apple TV powinno poprosić o naciśnięcie prawego dolnego przycisku (Odtwarzaj/Pauza) na pilocie w celu włączenia funkcji VoiceOver. 
 4. Wybierz język.

Inne metody włączania i wyłączania funkcji VoiceOver

Jeśli urządzenie Apple TV jest już skonfigurowane, funkcję VoiceOver można włączać lub wyłączać przy użyciu pilota dostarczonego z urządzeniem Apple TV. Znajdź poniżej swój model urządzenia Apple TV i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji)

Funkcję VoiceOver można włączać i wyłączać za pomocą Siri*. Wystarczy przytrzymać przycisk Siri na pilocie Siri Remote, a następnie powiedzieć „turn VoiceOver on” (włącz VoiceOver) lub „turn VoiceOver off” (wyłącz VoiceOver).

Jeśli funkcja VoiceOver została włączona podczas konfigurowania urządzenia Apple TV, możesz ją włączać i wyłączać za pomocą skrótu dostępności. Na pilocie naciśnij trzy razy przycisk Menu, aby włączyć lub wyłączyć funkcję VoiceOver.

Możesz też wybrać kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > VoiceOver, a następnie włączyć lub wyłączyć funkcję VoiceOver.

Aby włączyć skrót funkcji dostępności, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Skrót funkcji dostępności, a następnie wybierz opcję VoiceOver.

*Dostępność funkcji Siri różni się w zależności od języka, kraju i regionu. Urządzenia Apple TV 4K oraz Apple TV (4. generacji) są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu tych pilotach, o ile na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV (4. generacji) skonfigurowano język i kraj lub region obsługujące funkcję Siri.

Apple TV (3. generacji)

 1. Wróć do menu głównego, naciskając lewy dolny przycisk (Menu), aż usłyszysz dźwięk zatrzymania.
 2. Naciśnij raz przycisk W dół.
 3. Aby podświetlić pozycję Ustawienia, naciskaj przycisk W prawo, aż usłyszysz dźwięk zatrzymania. Jeśli masz zmieniony układ menu głównego, Ustawienia mogą się znajdować w innym miejscu. W takiej sytuacji musisz przejść do pozycji Ustawienia przy użyciu przycisków ze strzałkami na pilocie.
 4. Naciśnij dwukrotnie przycisk Wybierz.
 5. Naciskaj przycisk W dół, aż usłyszysz dźwięk zatrzymania.
 6. Naciśnij czterokrotnie przycisk W górę. Powinna się podświetlić pozycja Dostępność.
 7. Naciśnij dwukrotnie przycisk Wybierz. Funkcja VoiceOver zostanie włączona i rozpocznie odczytywanie zawartości ekranu urządzenia Apple TV.

Apple TV (2. generacji)

 1. Wróć do menu głównego, naciskając przycisk Menu i przytrzymując go przez 5 sekund.
 2. Naciśnij raz przycisk Menu. Powinna się podświetlić ikona w lewym górnym rogu.
 3. Naciskaj przycisk W prawo, aż usłyszysz dźwięk zatrzymania.
 4. Naciśnij raz przycisk W dół. Powinna się podświetlić pozycja Ustawienia. Jeśli masz zmieniony układ menu głównego, Ustawienia mogą się znajdować w innym miejscu. W takiej sytuacji musisz przejść do pozycji Ustawienia przy użyciu przycisków ze strzałkami na pilocie.
 5. Naciskaj przycisk W górę, aż usłyszysz dźwięk zatrzymania. Powinien się otworzyć pierwszy element z menu Ogólne.
 6. Naciśnij przycisk Wybierz.
 7. Naciskaj przycisk W dół, aż usłyszysz dźwięk zatrzymania. 
 8. Naciśnij czterokrotnie przycisk W górę. Powinna się podświetlić pozycja Dostępność.
 9. Naciśnij dwukrotnie przycisk Wybierz. Funkcja VoiceOver zostanie włączona i rozpocznie odczytywanie zawartości ekranu urządzenia Apple TV.

 

Data publikacji: