Włączanie i wyłączanie funkcji VoiceOver na urządzeniu Apple TV

VoiceOver to czytnik ekranowy ułatwiający korzystanie z urządzenia Apple TV osobom niewidomym i niedowidzącym.

Włącz lub wyłącz funkcję VoiceOver

Funkcja VoiceOver jest dostępna na urządzeniu Apple TV 4K, Apple TV HD lub Apple TV (3. generacji) z oprogramowaniem w wersji 4.2 lub nowszej. Znajdź poniżej swój model urządzenia Apple TV i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD

Funkcję VoiceOver można włączyć lub wyłączyć na trzy sposoby: 

  • Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Dostępność > VoiceOver i włącz lub wyłącz funkcję VoiceOver.
  • Przytrzymaj przycisk Siri na pilocie Siri Remote*, a następnie powiedz „Turn VoiceOver on” lub „Turn VoiceOver off”.
  • Na pilocie naciśnij trzy razy przycisk Menu lub przycisk Wstecz , aby włączyć lub wyłączyć funkcję VoiceOver.

* Urządzenia Apple TV 4K i Apple TV HD są wszędzie dostarczane z takim samym pilotem. W krajach i regionach obsługujących funkcję Siri pilot nosi nazwę Siri Remote. W pozostałych miejscach nosi on nazwę Apple TV Remote. Funkcja Siri działa na obu tych pilotach, o ile na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD skonfigurowano język i kraj lub region obsługujące funkcję Siri.

Na urządzeniu Apple TV (3. generacji)

  1. Wróć do menu głównego, naciskając lewy dolny przycisk (Menu), aż usłyszysz dźwięk zatrzymania.
  2. Naciśnij raz przycisk W dół.
  3. Aby podświetlić pozycję Ustawienia, naciskaj przycisk W prawo, aż usłyszysz dźwięk zatrzymania. Jeśli masz zmieniony układ menu głównego, pozycja Ustawienia może się znajdować w innym miejscu. W takiej sytuacji przejdź do pozycji Ustawienia przy użyciu przycisków ze strzałkami na pilocie.
  4. Naciśnij dwukrotnie przycisk Wybierz.
  5. Naciskaj przycisk W dół, aż usłyszysz dźwięk zatrzymania.
  6. Naciśnij czterokrotnie przycisk W górę. Powinna się podświetlić pozycja Dostępność.
  7. Naciśnij dwukrotnie przycisk Wybierz. Funkcja VoiceOver zostanie włączona i rozpocznie odczytywanie zawartości ekranu urządzenia Apple TV.
Data publikacji: